header Bosgroepen NIEUWS

Mei 2015 - Bosgroep Zuid Nederland

Boomfeestdag 2015

Op 18 maart was er weer de nationale boomfeestdag. Een gelegenheid waarbij kinderen buiten aan het werk gaan en kennis maken in en met de natuur. Ook dit jaar heeft de Bosgroep in verschillende gemeenten een rol gespeeld. Lees meer.

Naar boven

Professioneel bosbeheer én sociaal rendement op de Maashorst

Sociaal rendement, ook wel, ‘social return on investment’ genoemd, is de winst die een investering, naast het ‘gewone’ rendement, oplevert. Er wordt iets teruggegeven aan de maatschappij, bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvolle arbeid en/of kansen op werk te bieden. Ook in het beheer van bos en natuur is sociaal rendement te realiseren. Steeds meer leden van de Bosgroep vinden dit ook belangrijk en leggen dit expliciet vast in een beheerplan of beheerovereenkomst met de Bosgroep. Lees meer

Naar boven

Niet naleven Gedragscode Bosbeheer en Soortenstandaarden strafbaar

De Bosgroepen zijn landelijk een grote speler op het gebied van houtoogst (in 2014 bijna 150.000 kubieke meter). Dat betekent dat onze werkzaamheden rondom oogst onder een vergrootglas liggen. Hoewel de Bosgroepen hun uiterste best doen om zorgvuldig te handelen, komt het incidenteel voor dat derden aangifte doen van overtreding van de Flora- en faunawet. Daarbij is duidelijk geworden dat de naleving van de Gedragscode Bosbeheer en soortenstandaarden onbedoeld ook van groot belang is zonder overtreding van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet (artikelen 8 t/m 12). Lees meer

Naar boven

De Bosgroepen zijn coöperaties: deelnemen in deskundigenteams

De Bosgroepen zijn allemaal coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? In de nieuwsbrief belichten we elke keer een coöperatieve taak van de Bosgroepen. Deze keer: deelnemen in deskundigenteams. Lees meer

Naar boven

Beheerdersdag 2015

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezighoudt met beheer van bos, natuur en landschap. Editie 2015 vindt plaats op vrijdag 25 september en wordt net als vorig jaar georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, met ondersteuning van een flink aantal groene organisaties. De locatie zal weer een mooie plek in het groen zijn. Zet deze dag vast in uw agenda! Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit lezingen, workshops en demo-presentaties in het veld. Ook is er weer een infomarkt waar plaats is voor uiteenlopende projecten en producten. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website van de Beheerdersdag: www.beheerdersdag.nl.

Naar boven

Nieuwe medewerkers

De afgelopen maanden zijn er drie nieuwe medewerkers in dienst getreden bij de Bosgroep: Pieter Cox, Irene Appel en Linda van der Zee-Stam. Wij stellen ze graag aan u voor! Lees meer

Naar boven

Agenda

 • dinsdag 26 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Zuid 2 (lees meer)
 • woensdag 27 mei: Veldwerkplaats Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna (lees meer)
 • donderdag 28 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Midden (lees meer)
 • donderdag 28 mei: Regiobijeenkomst Noord-Brabant (lees meer)
 • donderdag 4 juni: Veldwerkplaats Herstel van akkers in het heidelandschap (lees meer)
 • woensdag 10 juni: Veldwerkplaats Natuurontwikkeling in het Hunzedal (lees meer)
 • dinsdag 16 juni: Veldwerkplaats De stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems (lees meer)
 • donderdag 18 juni: Algemene Ledenvergadering (lees meer)
 • dinsdag 23 juni: Veldwerkplaats Ecologie van stroomdalgraslanden (lees meer)
 • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord (lees meer)
 • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen