Juli 2018
Nieuwsbrief
 
Geachte lezer,

Het is volop zomer en de vakanties staan voor de deur. Voordat het zover is blikken we graag terug op ons congres rond het thema klantgerichtheid van het intermediair dat op 29 mei plaatsvond in De Schakel in Nijkerk. Een zeer inspirerende middag waarop de resultaten van het trendonderzoek klantgerichtheid werden gepresenteerd door dr. Fred de Jong en verschillende sprekers daar vanuit hun eigen expertise op inhaakten.

Uit het trendonderzoek bleek verrassend, dat de deelnemers digitale dienstverlening niet heel belangrijk vinden als het gaat om klantgericht werken. Veel consumenten geven trouwens ook de voorkeur aan persoonlijk contact, zo blijkt uit het spiegelend consumentenonderzoek. Helaas kunnen de meeste deelnemende intermediairs slechts minder dan de helft van hun tijd besteden aan klantcontact. Daar valt dus nog zeker winst te behalen.    

Wanneer u geïnteresseerd bent in de volledige uitkomsten van het trendonderzoek klantgerichtheid, dan kunt u het rapport kosteloos aanvragen verderop in deze nieuwsbrief. 

Speciaal voor financieel dienstverleners hebben wij een jaar geleden het platform Sjoerd4u gelanceerd. Een toepassing die klantgericht werken in de breedste zin faciliteert. Inmiddels heeft Sjoerd4u een mooie klantenkring opgebouwd en staan we aan de vooravond van de vierde release van dit jaar. In deze nieuwsbrief leest u ook meer over Sjoerd4u. 

Wij wensen u een heerlijke zomer en een fijne vakantie toe!  

Met vriendelijke groet,
SparklingCRM
Wim, Douwe, Susan, Mark, Arno, Stephan, William en Linda
Share
Tweet
Forward
Share

VVP special klantgerichtheid

Op 29 mei j.l. vond het congres klantgerichtheid van het intermediair plaats in De Schakel in Nijkerk. In het kader van dit congres en het trendonderzoek naar de klantgerichtheid van het intermediair is een speciale VVP special over klantgerichtheid uitgegeven met daarin onder andere het artikel dat u hiernaast ziet. Klik op de afbeelding voor een leesbare pdf versie.

Dichtbij uw klant blijven


De afstand tot de klant wordt in deze tijd van digitalisering gemakkelijk groter door gebruik van moderne communicatiemiddelen voor onpersoonlijke massa communicatie. Toch zijn we ervan overtuigd dat het nog steeds mogelijk is om dichtbij de klant te blijven en 'oude' waarden als persoonlijk contact en advies op maat te blijven hanteren en dat adviseurs zich door deze aanpak kunnen blijven onderscheiden van andere partijen in de markt. Sjoerd4u maakt een persoonlijke klantbenadering mogelijk voor alle klanten, waarbij waardevolle klantinformatie die u opbouwt aan de basis ligt van ieder contact.  
Lees meer over het Sjoerd platform

Trendrapport klantgerichtheid beschikbaar!


Het eerder aangekondigde trendonderzoek klantgerichtheid van intermediairs is inmiddels afgerond en de resultaten ervan zijn gepresenteerd tijdens het congres klantgerichtheid op 29 mei a.s. in De Schakel in Nijkerk. Het trendrapport dat op basis van de onderzoeksresultaten is gemaakt, kunt u kosteloos aanvragen via onze site. 
Vraag het trendrapport hier aan

De AVG na de storm


De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en inmiddels is de ergste storm van berichten daarover gaan liggen. Vanuit onze visie dat blijvend investeren in duurzame klantrelaties bijdraagt aan uw onderscheidend vermogen en continuïteit, benaderen we de invoering van de AVG als een manier om de relatie met uw klanten te verstevigen en meer openheid te creëren.

Wilt u ook de kansen benutten die de AVG biedt? Wij helpen u graag daarmee.
Lees verder

Verwachtingen uitspreken


Dit klinkt voor de hand liggend maar gaat in de praktijk juist vaak mis. Mensen verwachten namelijk wel dat anderen weten wat ze van hen verwachten. En misschien is dat in grote lijnen ook wel het geval, maar juist over de nuances ontstaat snel misverstand of zelfs wrijving. 

Spreek je verwachtingen naar elkaar toe daarom duidelijk uit én verifieer ook of je elkaar daarin goed hebt begrepen. Deze kleine moeite vooraf kan grote winst opleveren aan het eind!
 

Henst & Lunsen Live

Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs BV adviseert en bemiddelt in verzekeringen voor DGA’s, zelfstandig ondernemers en het MKB.

Een modern kantoor met een deskundig en ervaren team dat met een duidelijke focus in staat is hoogwaardig en objectief verzekeringsadvies te combineren met efficiënte en betaalbare dienstverlening.

Henst & Lunsen heeft vele jaren gewerkt met de gecombineerde CRM / Polis administratie ‘EMMA’ en is per juni overgestapt en gemigreerd naar Sjoerd.

Lees verder
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Service
Service
Sjoerd
Sjoerd
Copyright © 2018 SparklingCRM, Alle rechten voorbehouden
U ontvangt deze berichten als relatie van SparklingCRM, na het bijwonen van een presentatie of omdat u heeft aangegeven dat wij u mogen informeren over ontwikkelingen op het gebied van duurzaam klantgericht ondernemen.

U kunt zich ten allen tijde voor deze nieuwsbrief aan- of afmelden via onderstaande links
Afmelden | Aanmelden

Wilt u weten welke gegevens we in het kader van deze nieuwsbrief van u hebben vastgelegd? 
Inzage gegevens

Meer informatie vindt u op onze website
www.sparklingcrm.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp