Maart 2017
Nieuwsbrief
 
Geachte lezer,

In de vorige nieuwsbrief van december vorig jaar informeerden wij u al over de start van een nieuw trendonderzoek en inmiddels is dat onderzoek in volle gang. Het onderzoek is opgezet rond het thema klantgerichtheid en wordt gehouden onder intermediairs/financieel adviseurs. Het onderwerp klantgerichtheid zelf is eigenlijk voor alle branches van toepassing; de uitkomsten van het onderzoek zullen we dan ook zeker breder delen. 

De AVG is ook een onderwerp waar bedrijven in alle branches mee te maken hebben en de datum waarop deze wet van kracht wordt, 25 mei 2018, komt nu snel dichterbij. In deze nieuwsbrief meer informatie over de AVG in relatie tot CRM. 

Met vriendelijke groet,
SparklingCRM
Wim, Douwe, Susan, Mark, Arno, Stephan, William en Linda
Share
Tweet
Forward
Share

'Klantgericht zijn, hoe doe je dat eigenlijk'

Een universele definitie van klantgerichtheid bestaat niet. Veel verschillende interpretaties over wat het inhoudt. En één soort klant bestaat ook niet. Dat stelt je voor een behoorlijke uitdaging het iedereen naar de zin te maken. Vanaf maart 2018 voeren we samen met Adviesbureau Fred de Jong en Björn Bierhaalder van MCH Consultancy en ondersteund door VVP een marktbreed onderzoek uit, om helder te krijgen waar we als branche staan. 
Lees het volledige interview

Sjoerd en klantgerichtheid


Sjoerd zet in op ondersteuning van adviseurs, die klanten op basis van persoonlijk contact, vertrouwen en empathisch vermogen bewust maken van risico's en hen daarover adviseren. Adviseurs die persoonlijke waarden essentieel achten en Sjoerd benutten om daar ruimte voor te houden.    

Deze adviseurs zijn transparant in wat ze voor een klant doen, wat het de klant oplevert, hoe vaak het wordt gedaan, hoeveel tijd het in beslag neemt en ook wat het de klant kost. Sjoerd helpt adviseurs om deze afgesproken diensten vast te leggen, uit te dragen, te factureren én na te komen. 
Lees meer over het Sjoerd platform

Trendonderzoek klantgerichtheid gestart!


Het eerder aangekondigde trendonderzoek klantgerichtheid van intermediairs is inmiddels gestart. Samen met Adviesbureau Fred de Jong en Björn Bierhaalder van MCH Consultancy hebben we een mooie lijst met vragen opgesteld en inmiddels hebben al meer dan 100 financieel dienstverleners de moeite genomen de vragenlijst in te vullen. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het congres klantgerichtheid op 29 mei a.s. in De Schakel in Nijkerk. 
Doe mee aan het trendonderzoek

De AVG in de praktijk


De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 is de AVG ook daadwerkelijk van toepassing. De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens. 

Wij hebben ook te maken met de AVG en bereiden ons daarop voor. Graag nemen we u mee in dit proces. 
Lees verder

De waarde van klagen


Als je klagen ziet als brandstof voor verbetering krijgt het ineens een hele andere lading en veel meer positieve energie. 

In gesprek met onze klanten over manieren om klantgericht ondernemen binnen de eigen onderneming te realiseren kunnen kritische betrokkenen (klagers) heel waardevol zijn om de eigenlijke issues op tafel te krijgen en gesprekken daarover op gang te brengen. 

Voor je eigen onderneming zijn klachten prachtige input voor het verbeteren van de eigen dienstverlening, mits je ze als zodanig kunt zien. 
 

Sjoerd adviesraad

SparklingCRM is initiatiefnemer van het platform Sjoerd4u dat wordt ontwikkeld ten behoeve van financieel adviseurs die ermee werken of dat willen gaan doen. Het is van groot belang om ook feedback uit deze groep te ontvangen. We hebben daarom de Sjoerd Adviesraad opgericht als belangrijk adviesorgaan.

Begin maart was de eerste bijeenkomst van deze adviesraad. 

Lees verder
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Service
Service
Sjoerd
Sjoerd
Copyright © 2018 SparklingCRM, Alle rechten voorbehouden
U ontvangt deze berichten als relatie van SparklingCRM, na het bijwonen van een presentatie of omdat u heeft aangegeven dat wij u mogen informeren over ontwikkelingen op het gebied van duurzaam klantgericht ondernemen.

U kunt zich ten allen tijde voor deze nieuwsbrief aan- of afmelden via onderstaande links
Afmelden | Aanmelden

Wilt u weten welke gegevens we in het kader van deze nieuwsbrief van u hebben vastgelegd? 
Inzage gegevens

Meer informatie vindt u op onze website
www.sparklingcrm.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp