Oktober 2017
Nieuwsbrief
 
Geachte lezer,

Op donderdag 21 september vond het seminar voor startende intermediairs plaats dat we hebben georganiseerd in samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong. Een zeer geslaagd evenement dat we graag een vervolg geven! In de periode voorafgaand aan het seminar hebben we eveneens gezamenlijk een trendonderzoek uitgevoerd onder 300 recent gestarte intermediairs. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens het seminar gepresenteerd en brachten direct interessante discussies op gang. Een verslag van het seminar leest u in deze nieuwsbrief, het trendrapport kunt u kosteloos aanvragen. 

Opvallend is vooral dat starters zich vol vertrouwen begeven in een branche die behoorlijk in ontwikkeling is en waarbinnen het aantal aanwezige bedrijven juist afneemt. In de komende periode hopen we daar meer over te weten te komen om met u te kunnen delen. 

Met vriendelijke groet,
SparklingCRM
Wim, Douwe, Susan, Mark, Arno, Stephan en Martin
Share
Tweet
Forward
Share

Seminar startende intermediairs

Tijdens ons Startersseminar, dat op 21 september is gehouden in Nijkerk, heeft Fred de Jong  de resultaten van het Trendonderzoek onder starters in de intermediaire markt gepresenteerd. Het plenaire deel is verder verzorgd door Wim Vonk en Björn Bierhaalder, die onderdelen uit het onderzoek verder hebben uitgediept. 
Lees het verslag van het seminar

Rapport trendonderzoek beschikbaar

De uitkomsten van het trendonderzoek onder startende intermediairs zijn op 21 september gepresenteerd door Fred de Jong en verwerkt in een rapport. Inmiddels kunt u dit rapport kosteloos aanvragen via onze site. 
Vraag het trendrapport aan

Sjoerd bezocht het seminar


Het vertrouwen dat starters volgens het trendrapport hebben in de toekomst van de adviseur, past bij het vertrouwen dat Sjoerd heeft in de blijvende meerwaarde van diezelfde adviseur. Logisch dat ook Sjoerd donderdag 21 september aanwezig was op het seminar voor startende intermediairs. Sjoerd biedt de startende adviseur een laagdrempelige toegang tot een volwaardige applicatie waarmee deze klantrelaties en netwerken kan onderhouden en uitbouwen. Met Sjoerd kan de adviseur daarnaast de eigen dienstverlening helder positioneren, de gemaakte afspraken automatisch bewaken en inzicht verkrijgen in de bestede tijd. 

 
Lees meer over het Sjoerd platform

Hoogkamer Assurantiën live met Sjoerd 


Hoogkamer Assurantiën uit Lisse heeft in de afgelopen periode een transformatie doorgemaakt naar volledig klantgericht werken. Een behoorlijke verandering voor organisatie en medewerkers. In die overgang past ook de implementatie van een platform om duurzame klantrelaties op te bouwen en te onderhouden. 
Lees verder

Creëer vrijheid


Startende ondernemers ervaren veelal de mogelijkheid om voor zichzelf een 'nieuwe' werkelijkheid te creëren omdat ze de vrijheid daarvoor ervaren. We merken dat het voor ondernemers binnen reeds langer bestaande bedrijven lastig is om los te komen van hun huidige context en die vrijheid te voelen. Neem als voorbeeld financieel dienstverleners die het productdenken graag los willen laten en dat in de praktijk toch lastig vinden. Het helpt om jezelf en elkaar daar steeds weer toe uit te dagen om los te komen van de vaste patronen. In ons team houden we elkaar daar ook scherp op!

Bent u al klaar voor de AVG?


De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden en vanaf 25 mei 2018 is de AVG ook daadwerkelijk van toepassing. De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van die gegevens.

Deze wetgeving heeft grote impact voor organisaties die gegevens van personen verwerken. 
Lees verder
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Service
Service
Sjoerd
Sjoerd
Copyright © 2017 SparklingCRM, Alle rechten voorbehouden
U ontvangt deze berichten als relatie van SparklingCRM, na het bijwonen van een presentatie of omdat u heeft aangegeven dat wij u mogen informeren over ontwikkelingen op het gebied van duurzaam klantgericht ondernemen.

U kunt zich ten allen tijde voor deze nieuwsbrief aan- of afmelden via onderstaande links
Afmelden | Aanmelden

Meer informatie vindt u op onze website
www.sparklingcrm.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp