Copy
Amasiko Greenschool Update & vraag om hulp
View this email in your browser

Amasiko Greenschool & Faida

Beste vrienden,

Ondertussen is het tweede trimester op school begonnen. Ouders brengen hun kinderen gedurende de eerste week naar school en betalen dan (een deel van) het schoolgeld. Het eerste trimester hebben we redelijk goed kunnen afronden, twee vrienden stuurden een donatie waarmee we het trimester positief hebben kunnen afronden. We hadden wel tegenslag met personeel. Eén van de onderwijzers besloot om op slag en sprong met lesgeven te stoppen en een eigen zaakje te beginnen.

Ofschoon er elk jaar onderwijzers afstuderen is het niet eenvoudig om goede onderwijzers aan te trekken. De bevolking neemt sneller toe dan de Teacher training colleges (soort PABO) onderwijzers kunnen opleiden schijnt het! Ook trekt Rwanda veel Ugandese onderwijzers aan. Het leven daar is veel duurder en daardoor zijn ook de salarissen hoger. Uiteindelijk is de kleuterleidster Docus, die in alle klassen  ondersteuning gaf met sport, spel, dans en drama toen bijgesprongen. Gelukkig hebben we nu weer een gekwalificeerde onderwijzer kunnen aantrekken en daarmee hebben we voor de zes klassen onderwijzers + 1 assistente beschikbaar.

De organisatie van een sociale onderneming met zowel een bedrijfspoot om inkomsten te verwerven en een liefdadigheidspoot voor ondersteuning van de plattelandsbevolking en daarnaast een school is niet gemakkelijk. Bovendien is het fenomeen "Sociale onderneming” zeker in Uganda erg nieuw en voor velen onbekend en onbegrijpelijk. "Hoezo geld verdienen en dat dan voor een goed doel gebruiken? Dat is toch gek, waarom houd je dat niet zelf, je hebt toch geïnvesteerd en werkt er toch voor......"  is een veel gehoorde reactie.

Om deze hele organisatie verder op poten te zetten hebben we een aanvraag voor uitzending van een expert/manager bij PUM, het Nederlandse senioren experts programma, www.pum.nl ingediend. Deze aanvraag is goedgekeurd en we hopen dat deze voor het vakantieseizoen in juni hierheen komt. Zo groeien we  langzaam maar zeker verder en vallen steeds meer delen van de puzzel op hun plaats.

Vandaag heb ik een zeer ingrijpend verzoek:
2,5 jaar geleden hadden we Faida op Amasiko Greenschool, een jonge meid van 17 jaar,  die na haar middelbare school een aantal maanden bij ons geleerd heeft. In eerste instantie een erg schuchter meiske, die maar matig Engels sprak en niet wist wat ze verder met haar toekomst wilde. In de maanden dat ze bij ons was, begon ze steeds beter Engels te spreken en ze pakte alle werkzaamheden zonder enige twijfel aan. Na verloop van tijd groeide haar zelfvertrouwen en ze kreeg het plan om verpleegster te worden. Ze leeft samen met haar moeder, haar vader is jaren gelden overleden. Haar moeder heeft stukken land verkocht om haar studie te kunnen betalen en ze heeft nu 5 semesters achter de rug. Ze is erg enthousiast en school is erg tevreden over haar.

 
Ze schreef me eergisteren een brief dat ze nog een semester moet studeren, maar haar moeder heeft geen geld meer hiervoor. Ze heeft nog Ush 1.900.000/=, d.i. ca 560 Euro nodig om haar studie af te kunnen maken. De helft deze maand, de rest gedurende het semester maar uiterlijk in november.

Ik kan dit bedrag zelf op dit moment niet opbrengen, maar ik zou het erg jammer vinden als Faida haar studie niet afmaakt. Beste vrienden, strijk eens over je hart en doneer een bedrag voor Faida om haar deze studie te laten afmaken.

Je kunt een donatie overmaken op de
bankrekening van;
Wilfried van der Veen HODN Masiko Youth Care Association
Internationaal rekeningnummer (IBAN):
NL35 SNSB 0956 5540 67
BIC SNS bank: SNSBNL2A


Je mag het doen onder vermelding van Steun
aan Faida, als je je adres en/of email opgeeft sturen we een ontvangstbevestiging!

Namens Faide en Amasiko Greenschool en natuurlijk ook namens mij;

Bedankt!
Ons e-mailadres is;
info@amasiko.org

unsubscribe from this list    update subscription preferences