Copy
In deze nieuwsbrief alles wat u wilt weten over Greenschool Amasiko!


Amasiko Greenschool

Nieuwsbrief december 2013
Door: Wilfried van der Veen

Beste lezer,

Het kerstfeest is alweer achter de rug en het jaar 2013 loopt ten einde. Ook in Uganda is dit jaar weer kerst gevierd; zonder sneeuw, met veel zon. Veel mensen gaan naar de kerk en denken na over de zin van het kerstfeest. Willen we nog steeds met elkaar delen? Onze naaste lief hebben en deze wereld een betere plek maken om in te leven? Ook voor ons in Amasiko Greenschool is het tijd om na te denken. Het doel van dit initiatief is nog steeds om door het aanbieden van goede scholing jongeren een kans op een betere toekomst te bieden. 2014 staat voor de deur en we hebben weer grote plannen. Dit kunnen we niet alleen en we zijn dan ook dankbaar voor alle hulp die we krijgen. Zo heeft het initiatief Amasiko Greenschool ook in 2013 met de gekregen financiële hulp een mooie groei doorgemaakt. We willen u hiervoor van harte bedanken. Om u op de hoogte te houden, willen we nu regelmatiger nieuwsbrieven sturen.

Je krijgt deze brief omdat je ooit te kennen hebt gegeven dat je hierin geïnteresseerd bent. Wil je geen nieuwbrief meer ontvangen, klik dan onderaan op “unsubscribe” of stuur een e-mail aan mij;
w_vdveen@yahoo.co.uk .

In het afgelopen jaar heeft Amasiko Green School (AGS) een aantal mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Een korte opsomming;

Samenwerking met Ecolonie

Ecolonie, onze zuster organsiatie in Frankrijk, www.ecolonie.org heeft dit jaar het 2de lustrum van het eigentijdse festival gevierd. www.eigentijdsfestival.nl Deelnemers kregen bij inschrijving de gelegenheid om als verjaardagsgeschenk minimaal 10 euro per bezoeker voor de opbouw van Amasiko Green School te doneren. Deze actie leverde € 3696,- op! Daarnaast bracht de informatiestand met folders € 350,- op voor dit doel. Ecolonie vulde zelf het bedrag aan tot € 5000,-

Samenwerking met de Stichting Fairwegistan

Amasiko heeft twee keer bezoekers ontvangen via de Stichting Fairwegistan. Het doel van deze stichting is het vergroten van de betrokkenheid bij Afrika en zijn ontwikkeling. Middel; het organiseren van actieve en faire reizen die deelnemers in contact brengen met het dagelijkse leven van Afrikanen, hun cultuur en natuur, en waarvan de opbrengsten volledig worden besteed aan de bezochte ontwikkelingsprojecten. www.fairwegistan.nl. Uit deze bezoeken zijn een aantal donaties voortgekomen alsook een samenwerkingsverband waarmee Fairwegistan een sociale investering van € 1000,- geeft. De directeur van de stichting wordt hiermee een extern lid niet-stemberechtigd lid, ontvangt enkele dagen per jaar verblijfsrecht op Amasiko, adviseert n.a.v. van ontvangen berichtgeving en brengt jaarlijks bezoekers naar Amasiko Greenschool.

Met deze donaties zijn onderstaande activiteiten (mede) gefinancierd.

Infrastructuur en aankoop van landbouw grond

 • Het woon- en eetkamer gedeelte van de gastenverblijven is uitgebreid met een zonnenergie installatie bestaande uit een 120 Watt zonnepaneel, 200 Amp batterij, digitale regelaar, 7 LED lampen en een automatische LED buitenverlichting. Hierdoor is het gebouw en de aangrenzende keuken van licht voorzien. Verder is er een aansluiting voor een laptop met internet toegang en een omvormer waarmee cameras, telefoons, zaklampen e.d. opgeladen kunnen worden. In de regentijd is er afhanklijk van het seizoen, óf in de morgen regen en 's middags zon óf juist andersom, met zon in de morgen en regen in de middag. Hiervoor is het zonnepaneel op een draaibaar plateau geïnstalleerd waarmee het paneel in de richting van de zon gezet kan worden. Hierdoor is de opbrengst maximaal en werkt het systeem goed. Deze installatie heeft het leven op Amasiko een stuk verbetert enerzijds doordat er nu 's avonds licht is, maar vooral ook door de mogelijheid om regelmatig te internetten.


   

 1. De bouw van een vrijwilligershuis in traditionele leembouw met vier kamers. Er woont nu een onderwijzer, verder is er een kamer voor chauffeurs/tourguides en zijn er twee kamers beschikbaar voor vrijwilligers.


   

 2. Het uittesten van Earthbag techniek en bouwen van een earthbag cottage. Zakken die normaal gebruikt worden voor het verpakken van mais e.d. worden hiervoor gevuld met grond. De grond die bij het uitgraven van een fundering vrijkomt is meestal voldoende. Deze zakken worden in de gewenste vorm gelegd (hier dus in een cirkel) en dan met een stamper goed aangestampt. De binnen- en buitenkant worden dan met cement (versterkt met kippengaas) gestukadoord. Het resultaat is verbluffend; een oersterke, betaalbare, mooie en milieuvriendelijke constructie.

 3. Amasiko Greenschool heeft zijn grondgebied uitgebreid met twee percelen.

a) Een aangrenzend perceel bovenop de top van het schiereiland. Hiermee zal er geen instroom van pesticiden op de lager gelegen percelen meer zijn. Vooral echter is dit de plek waar ik een aantal jaren geleden het visioen van een gemeenschapsgebouw kreeg. Voor mij is dit een mijlpaal op de weg van de realisatie van Amasiko Green School. Nu kunnen we ook naar het kadaster stappen en deze plek laten opmeten en inschrijven. We hebben al een schriftelijke bevestiging van het districtsbestuur dat dit land aan ons in eigendom gegeven is. De rest is nu formaliteiten afwerken.
b) Een tweede perceel grenzend aan het land van de kleuter- en lagere school. Het bestaande perceel is te klein voor de ontwikkeling van alle geprojecteerde gebouwen en de uitbreidingen van het terrein is dan ook essentieel voor de toekomst van de school.


 

 1. Er is een begin gemaakt met de bevestiging van de oevers. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat de oevers door golfslag langzaam maar zeker afkavelen. Na overleg met bezoekers en met enkele lokale boeren werd besloten om de oever te verstevigen met een vlechtwerk van stokken en levende vegetatie en door aanplant van riet.

De basisschool

De school heeft ondertussen 85 kinderen en vijf onderwijzers (m/v) in drie kleuterklassen waarin kinderen van 3 tot 6 jaar les krijgen, verder een 1ste en 2de klas basisschool met kinderen tussen 6 en 10 jaar.

Een onderwijzer volgt een opleiding in Rudolf Steiner pedagogiek in een Steinerschool in Nairobi Kenia.

Verder zijn de volgende activiteiten ontplooid:


 

 1. In het voorjaar van 2013 is met financiële hulp van onze zuster organisatie Ecolonie en de stichting “Let the Children Play” (LCP) een begin gemaakt met de bouw van een schoolgebouw met vier lokalen. In eerste instantie is op verzoek van LCP een aannemer gevraagd om een kostenopgave te maken; totale kosten € 17.000,-. Dit bedrag lag ver boven het budget van LCP. Na onvangst van een donatie van € 6000,- is in samenwerking met lokale vaklui en ouders van de school met de bouw begonnen. Er is een fundament gelegd voor vier lokalen en er is een klaslokaal, lerarenkamer en opslagruimte gebouwd. Voor het begin van het volgende schooljaar in februari moeten nog twee klaslokalen gebouwd worden. Ramen en deuren staan klaar, ouders hebben al stenen geperst.

  We hebben gekozen voor het bouwen met ongebrande, geperste stenen (ISSB = Interlocking Soil Stabilised Blocks). Een handpers wordt hierbij gebruikt om een mengsel van grond, zand en cement onder hoge druk samen te persen (foto). Voordeel is dat hierdoor geen stenen gebakken hoeven te worden waardoor ontbossing tegen gegaan wordt. Bovendien is het een snelle bouwwijze die ook nog eens cement uitspaart in vergelijingk met de conventionele baksteen bouwwijze . Foto

 2. In de zomervakantie zijn drie vrijwilligers van LCP en Marcha van Wijk, een jonge vrijwilligster uit het Ecolonie netwerk, drie weken op Amasiko Green School geweest. Ze hebben prachtig werk gedaan. Zo is o.a. het houten schoolgebouw geverft en een urinaal gebouwd. Verder zijn onderwijzers een stuk opgeleid in gebruik van spelletjes en speeluitrustingen.

 3. Er is een “Parents-Teacher Association” (PTA), een advies en overleg orgaan van leraren en ouders opgezet. Deze komt minimaal 1x per trimester bijeen voor informatie uitwisseling, overleg en planning van de ontwikkeling van de school. Hierdoor worden ouders meer bij de ontwikkeling van de school betrokken wat tot uitdrukking komt in betere samenwerking en regelmatiger betaling van schoolgeld. Zo hebben 57 ouders samen 3500 stenen geperst voor de aanbouw van de resterende 2 klaslokalen. 4. Ouders spraken de wens uit om uniformen voor de leerlingen te kopen. Uiteindelijk zijn door lokale ambachtslieden uniformen genaaid en truien en truien gebreid. Opmerkelijk is dat kinderen nu beter verzorgd naar school komen en er fris en netjes uitzien. Dit in tegenstellng tot een jaar geleden toen de kinderen in oude kleren en vaak ongewassen naar school kwamen.


 

Work for Fees” progamma

Ouders worden gevraagd een bijdrage in de kosten van het onderwijs te betalen. Ze betalen nu per kind per trimester een bedrag van UGX 32.000,- dit is ongeveer € 10,-.

Sommige ouders zijn niet in staat om dit bedrag op te brengen. AGS heeft hiervoor een strategie ontwikkeld waarbij ouders gelegenheid krijgen om voor dit schoolgeld te werken. Zo hebben we dit jaar van enkele gasten donaties gekregen. Uit deze donaties zijn ouders betaald die aan het begin van het regenseizoen velden hebben bewerkt, erosie bestrijdende maatregelen uitvoeren en voedsel voor het middageten van de kinderen aangeplant hebben. Hierdoor zijn ze in staat om het schoolgeld voor de kinderen te betalen, AGS kan hiermee de salarissen van de onderwijzers betalen en gelijktijdig wordt de infrastructuur voor de school ontwikkeld.

Gastenverblijf

AGS heeft dit jaar weer een redelijk aantal betalende gasten mogen ontvangen, o.a. twee begeleide groepen en twee gezinnen via de stichting Fairwegistan die bewuste reizen organiseert. Verder een 10-tal groepen, stellen en individuelen op reis met Grassrootz travel www.grassrootz.org waarvan het merendeel op reis was naar een bezoek aan de berggorillas, op zo’n 2 uur rijden. De reacties waren over het algemeen zeer positief, zie bv www.zoover.nl

Dit jaar is de infrastructuur weer verder ontwikkeld:

 1. De gastenverbijven zijn uitgebreid met een ronde hut, de zgn “zebra cottage”, gebouwd met earth bag techniek. Deze is uitgerust met een king size dubble bed en voorzien van mosquito net.

 2. De safari tent stond met de opening naar het westen gericht en ving veel wind. Deze is nu verplaatst met uitzicht naar het zuiden waar praktisch nooit wind vandaan komt. De tent is ingericht met drie enkele bedden met mosquito netten.

 3. Op het mooie houten platform waar de safaritent op stond is nu een vakwerk huis opgetrokken.

 4. Twee cottages zijn voor warmte- en geluidsisolatie met gras bedekt. Foto giraffe en elefant

Zo heeft Amasiko Green school nu de beschikking over 11 slaapplaatsen voor gasten en 2-4 slaapplekken voor vrijwilligers. Verder zijn er een aantal trekkerstenten beschikbaar.

Boerderij

2013 was een droog jaar, het eerste regenseizoen duurde i.t.t. tot andere jaren maar twee maanden i.p.v. vier maanden. Dit was funest voor de landbouw. Veel gewassen verdroogden op het land. Ook voor AGS was het een moeilijke periode. Irrigatie van velden op stijle hellingen is met de gieter erg moeilijk. Als deze droogte periodes een blijvend fenomeen worden, zullen we een praktisch irrigatiesysteem moeten aanlegen om de voedselvoorziening voor het hele jaar te kunnen waarborgen.

In augustus zijn de eerste twee regenbuien gevallen en boeren zijn hard aan de slag met de bodembewerking en het inzaaien en planten van gewassen.

Voedsel gewassen
Ook op Amasiko Green School zijn een aantal velden met hulp van de ouders bewerkt. Hierop zijn aardappels, zoete aardappel, struik bonen, stangen bonen, kool en mais aangeplant. Deze dienen in Kabale als hoofdvoedsel en worden straks door onze participanten en voor het middageten van de kinderen op school gebruikt.

Groenten
Daarnaast zijn een 10-tal groentebedden aangelegd met o.a prei, uien, bloemkool, rode bieten, wortels, peultjes, schorseneer, krop en pluk sla, augurken en komkommers.


Fruit
Kabale heeft een gematigd bergklimaat waardoor de typische tropische fruitsoorten zoals papaya en mangos hier niet willen groeien. Er komen wel een aantal fruitsoorten voor die aan dit koele berg klimaat aangepast zijn, zoals Ntutu (kaapse kruisbes, een soort lampionplantje), boom tomaat (tamarillo), guava. Deze groeiden hier min of meer in het wild. We hebben een beetje geëxperimenteerd en heerlijke jam kunnen maken. We willen deze fruitsoorten nu meer cultiveren. Begin vorig jaar kregen we een rabarber plantje kado. Dit groeide geweldig en nu staan er een tiental planten waarvan we al een keer geoogst hebben.

Bijen
Amasiko Greenschool heeft twee traditionele bijenkasten. Nu, aan het begin van het regenseizoen, hebben we tien potten wilde bijen honig kunnen oogsten.

Opvang jongeren

Naast de ontwikkeling van de Basisschool ontvangt Amasiko Greenschool jongeren die voor korte of langere tijd hier willen meewerken. Zo hebben we dit jaar vier jongeren hier gehad. Twee hiervan hadden de middelbare school afgesloten en werkten een aantal maanden hier in afwachting van de eindexamen resultaten. Op dit moment hebben we drie jongeren hier die alle dagelijkse werkzaamheden verrichten en hierbij allerlei bekwaamheden aanleren; van Engelse taal, hygiëne, huishouden, voeding en koken, tot land- en tuinbouw en meewerken in constructie en bouwen.

Plannen

Het belangrijkste plan voor de komende periode is de uitbreiding van de basisschool

Het schooljaar in Uganda loopt van februari tot december en leerlingen worden aan het begin van elk jaar bevorderd naar een hogere klas. Hiermee zal de school de komende jaren jaarlijks uitbreiden tot we uiteindelijk 7 lagere school klassen hebben. Hiervoor is elk jaar minimaal één nieuw klaslokaal nodig. De ervaring van de afgelopen twee jaar laat zien dat er een groot verschil in de capaciteiten van de individuele leerlingen is. Om hieraan tegemoet te komen heeft de ouder/leraren raad geadviseerd om vanaf P4 twee stromen aan te bieden; 1 klas voor goede leeringen die kunnen doorstromen naar een middelbare school, 1 klas voor meer praktisch ingestelde leeringen die naast basisschool theorie handvaardigheden kunnen leren en straks óf doorstromen naar een technisch opleiding óf bij Amasiko verder gaan in duurzame landbouw.

Hiervoor heeft AGS voorlopig de de volgende bouw plannen:

 1. Voor februari 2014 bouwen van twee lokalen. Hiervoor is een bedrag van € 3000,- nodig.

 2. Voor februari 2015 bouwen van een tweede blok met vier lokalen en een keuken.

 3. In 2015 een kantoorruimte met bibilotheek en mogelijk computertoegang

 4. Voor februari 2017 een derde blok met vier lokalen
Oproep
Wilt u dit initiatief ondersteunen, dan kan dat op verschillende manieren. Amasiko Greenschool is een sociale onderneming die samen met de aangrenzende boerengemeenschap de armoedige leefomstandigheden van de bevolking wil verbeteren. De school is een eerste stap om kinderen een betere opleiding te geven die er in de toekomst aan bij kan dragen de kinderen te voorzien in hun levensonderhoud. Om deze school volledig te financieren zijn de komende jaren donaties nodig, dit omdat veel ouders niet in staat zijn om het (volledige) schoolgeld te betalen maar bijvoorbeeld wel bereid zijn om voor het schoolgeld te werken. Dit werk komt uiteindelijk de verdere opbouw van de school ten goede maar de kosten zoals salarissen en eten voor de kinderen blijven wel doorlopen. Voor 2014 hebben we de kosten per kind op € 5,- per maand berekend. We zoeken dan ook mensen die bereid zijn om 1 of meerdere kinderen te sponsoren. Onze leerlingen, ouders en onderwijzers zullen jullie ondersteuning ten zeerste waarderen!

Verder zijn donaties voor de ondersteuning van de bouw van de schoolgebouwen meer dan welkom. Verder biedt Amasiko Greenschool mogelijkheden om actief mee te werken als
vrijwilliger of stagiair. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met info@amasiko.org.

We werken samen met de stichting Birungi die voor overboekingen en de financiële controle zorgt.
Voor betalingen in Nederland via stichting Birungi;
Rabobank rekening 13.11.07.550
(IBAN: NL18RABO0131107550 / BIC: RABONL2U)
p/a: penningmeester A.M. Simon
Antoniuslaan 65
5921 KB Venlo


Voor nu bedankt voor uw steun en interesse! De beste wensen voor 2014!

Wilfried van der Veen.


 
Copyright © 2013 Amasiko Green School, All rights reserved.
unsubscribe from this list   update subscription preferences