Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor deze dienst op de website van Gezonde School Fryslan
Wilt u lesmaterialen lenen? Met behulp van deze materialen kunt u op een praktische manier vorm en inhoud geven aan uw lessen over gezondheid. U kunt bij het informatiecentrum van GGD Fryslân terecht voor folders, lesmateriaal, gezondheidsinformatie en advies. De materialen zijn gratis te leen voor iedereen die in Fryslân werkt en woont.

Op voeten en fietsen naar school

Zelf veilig naar school fietsen of lopen, al dan niet onder begeleiding van de ouders, is belangrijk voor kinderen. Ze leren daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen en ontwikkelen zo een goed ‘verkeersgevoel’. Om het lopen of fietsen van kinderen te stimuleren kunt u als leerkracht of verkeersouders de actie Op voeten en fietsen naar school organiseren. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, heeft VVN een productpakket hiervoor ontwikkeld. Gratis te bestellen voor scholen met het VVN Verkeersouderlidmaatschap.
Lees meer

Trainingsaanbod voor onderwijsinstellingen omtrent eergerelateerd geweld

Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de preventie en signalering van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben Fier, Kompaan en de Bocht een landelijk gratis trainingsaanbod ontwikkeld voor iedereen binnen het onderwijs die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor huwelijksdwang, achterlating en andere vormen van eergerelateerd geweld.
Lees meer

Week van de Opvoeding

Dit jaar wordt voor de vijfde keer de Week van de Opvoeding georganiseerd. De Week van de Opvoeding is van maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober 2015 en draait om de ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, kinderen, jongeren en andere opvoeders. Een positieve benadering staat daarbij voorop. Iedereen kan meedoen door zelf een activiteit te organiseren. Onder het motto 'Geef me de vijf' zijn er vijf thema’s bedacht waar extra aandacht aan wordt besteed in de Week van de Opvoeding
Lees meer

Ambassadeurs Sociale Veiligheid

Vanaf 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. Om schoolbestuurders te helpen bij het voldoen aan de verplichtingen en om de vertaalslag van beleid naar praktijk te maken, kunnen zij vanaf 1 september 2015 (kosteloos) een beroep doen op één van de ambassadeurs Sociale Veiligheid. Benieuwd wat de ambassadeur voor u kan betekenen? Ank Stegenga, ambassadeur Sociale Veiligheid van de Regio Noord Oost, geeft u graag meer informatie.
Lees meer

Fryske sport yn dyn klasse op 16 september 2015 gestart!

Op 16 september jl. is het nieuwe project 'Fryske sport yn dyn klasse' gestart in de nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden. Groepsleerkrachten, directeuren en buurtsportcoaches waren hiervoor uitgenodigd. Fryske sport yn dyn klasse heeft de ambitie dat elk kind dat de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten. Kinderen yn dyn klasse (groep 5 t/m 8) kunnen op drie manieren ontdekken dat de Fryske sporten leuk & hip zijn: lear, doch en belibje.

Nieuw lespakket Vallen is ook een sport

Lekker bewegen: thuis, buiten en op school. Het houdt kinderen gezond, maar soms gaat het fout. Dan belanden kinderen na een val in het ziekenhuis met kneuzing of breuk. Daarom is het belangrijk kinderen goed te leren vallen. Om valletsels te voorkomen, heeft Veiligheid.nl een nieuw lespakket ontwikkeld. 
Lees meer

Nieuw Handboek Opvoedparty

Het handboek Opvoedparty geeft gedetailleerde beschrijvingen van de OpvoedParty. Het bevat informatie over het Basis-OpvoedParty Spel, Multi-culti OpvoedParty Spel, AltijdWat OpvoedParty Spel. Het beschrijft de OpvoedParty in vogelvlucht.
Lees meer

Nieuwe werkvormen voor jongeren: Let's talk

Door de komst van nieuwe media worden jongeren overspoeld met allerlei beelden en boodschappen over seksualiteit. Het lespakket geeft bewustwording en inzicht in eigen en andermans denkbeelden over seksualiteit.
Lees meer

Nieuwe toolbox: Media? Gewoon Opvoeden!

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Nieuwe media zijn bovendien makkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken.
Lees meer
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden  |  Harlingertrekweg 58, Leeuwarden  | 
088 22 99 444  |  www.ggdfryslan.nl/jgz | www.gezondeschoolfryslan.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2015 GGD Fryslân, Alle rechten voorbehouden.
Verwijder mij uit deze lijst  |  Inschrijving bewerken  |  Bekijk deze mail in mijn browser