Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor deze dienst op de website van Gezonde School Fryslan
Wilt u lesmaterialen lenen? Met behulp van deze materialen kunt u op een praktische manier vorm en inhoud geven aan uw lessen over gezondheid. U kunt bij het informatiecentrum van GGD Fryslân terecht voor folders, lesmateriaal, gezondheidsinformatie en advies. De materialen zijn gratis te leen voor iedereen die in Fryslân werkt en woont.

Week van de Mediawijsheid

Nooit eerder was het zo eenvoudig om snel met anderen in contact te komen, ervaringen te delen of in discussie te gaan. De mogelijkheden van internet en sociale media zijn ongekend. We communiceren tegenwoordig zo snel en massaal, dat zorgvuldigheid en privacybescherming er vaak bij inschieten. De druk om snel te publiceren, het verlangen naar nieuws en naar een groot bereik wint het vaak van integer handelen. In de jacht op veel ‘likes’ vormt het delen van schokkende beelden, kwetsende teksten of privacygevoelige informatie al lang geen taboe meer.
Lees meer

Brandweer vertelt op school

Duizenden basisschoolleerlingen in Fryslân krijgen jaarlijks een gastles over brandveiligheid. Een brandweerman of –vrouw komt op school en vertelt in een interactieve les over de gevaren van brand, hoe je het kunt voorkomen en hoe je jezelf in veiligheid brengt. De kinderen krijgen een actief verhaal mee en huiswerkopdrachten. Op die manier worden ook de ouders en andere gezinsleden erbij betrokken, zodat iedereen zo brandveilig mogelijk kan leven. Vorig jaar zijn in totaal 4400 kinderen hiermee bereikt. Vanaf 2016 worden er gastlessen gegeven op álle Friese basisscholen.
Lees meer

"De Dyk" aan de slag met de Gezonde Schoolaanpak

De Dyk (onderdeel van OSG Piter Jelles) is een kleinschalige school voor MAVO in Leeuwarden. De heer Van der Panne, directeur van De Dyk, vertelt dat de school vanaf september 2015 is gestart met de Gezonde School Aanpak. De Gezonde School is een werkwijze om op school structureel aandacht te besteden aan diverse gezondheidsthema’s. De Dyk heeft gekozen om met het thema 'Mediawijsheid' aan de slag te gaan. In de Week van de Opvoeding is er een ouderavond geweest met een mediacoach. Het thema van de avond was: “Mijn kind is altijd online”. 
Lees meer

Halt extra actief in de decembermaand

De decembermaand komt weer snel dichterbij en dat betekent voor Halt extra activiteiten op het gebied van voorlichtingen en de uitvoering van straffen (bestraffen van te vroeg gaan afsteken van (il)legaal vuurwerk en het afsteken en in bezit hebben van illegaal vuurwerk). Halt legt sinds twee jaar binnen de voorlichtings-campagne op scholen het accent op het voorkomen van overlast! Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Het doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit.
Lees meer
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden  |  Harlingertrekweg 58, Leeuwarden  | 
088 22 99 444  |  www.ggdfryslan.nl/jgz | www.gezondeschoolfryslan.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2015 GGD Fryslân, Alle rechten voorbehouden.
Verwijder mij uit deze lijst  |  Inschrijving bewerken  |  Bekijk deze mail in mijn browser