Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor deze dienst op de website van Gezonde School Fryslan
Wilt u lesmaterialen lenen? Met behulp van deze materialen kunt u op een praktische manier vorm en inhoud geven aan uw lessen over gezondheid. U kunt bij het informatiecentrum van GGD Fryslân terecht voor folders, lesmateriaal, gezondheidsinformatie en advies. De materialen zijn gratis te leen voor iedereen die in Fryslân werkt en woont.

Wint jouw school dit jaar de "Sport op Basisscholenprijs?"

Zijn de kinderen van uw school ook fan van turner Epke, schaatser Sven of misschien wel van zeilster Marit? We hebben nogal een rijtje Friese sporthelden. In 2016 zetten we op 17 februari onze sporthelden tijdens het Sportgala Fryslân in het zonnetje. U kunt er met de school bij zijn, meedoen en mooie prijzen voor de school winnen.
Lees meer

Kinderen worden duf? Ramen open en zuurstof naar binnen!

“Bij milieu gaat het niet altijd alleen over het buitenmilieu maar ook over het binnenklimaat. Daarvoor heeft de school een CO2-meter gekregen van de GGD. Deze hangt goed zichtbaar in de klas. Als de meter geel wordt, is er te veel CO2. Dan gaan de ramen en deuren van het lokaal open. Niet alleen de leerkracht, maar ook de kinderen houden de CO2-meter in de gaten.
Lees meer

Aandacht voor het (voortgezet) speciaal onderwijs op de website seksuelevorming.nl

Onlangs is het onderdeel (voortgezet) speciaal onderwijs van de website seksuelevorming.nl gelanceerd. De website is een handzame, praktische site met veel bruikbare tips en materialen. De inhoud van de site sluit aan bij de gestelde kerndoelen en leerdoelen in de leerlijn. De website is ontwikkeld voor leraren en andere onderwijsprofessionals.
Lees meer

Toolkit School en Seksualiteit

Waar ligt de grens tussen gezond en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren? Wat is van thuis? En wat van de school? Wat moet je wel of juist niet doen bij incidenten? De digitale toolkit geeft informatie, methodes, interventies en materialen rond het thema seksueel gedrag van leerlingen. De toolkit is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.
Lees meer

KIVA antipestprogramma

KiVa is een modern anti-pestprogramma voor het basisonderwijs. Bij de ontwikkeling van KiVa is gebruik gemaakt van de nieuwste internationale inzichten in pesten en ervaringen met andere anti-pestprogramma’s. Het woord KiVa komt uit het Fins. Het betekent leuk of fijn. KiVa-scholen zijn scholen die leuk zijn en waar iedereen het naar de zin heeft.
Lees meer

Pubercoachkaarten

Op zoek naar een ongedwongen manier om in gesprek te gaan met pubers? En zo te achterhalen wat er bij hen leeft? In de puberteit draait het om het ontdekken wie je bent: wat je belangrijk vindt, waar je goed in bent, wat je moeilijk vindt en wat je wilt bereiken. De pubercoachkaarten bestaan uit 42 aansprekende foto’s met prikkelende vragen die uitnodigen tot een gesprek.
Lees meer

Nieuw spel: Gedragen Gedrag

Hoe wordt er op school met elkaar om gegaan? Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijken medewerkers aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag? Met het spel Gedragen Gedrag gaan onderwijsteams (bo en vo) op een leuke en laagdrempelige manier met elkaar hierover in gesprek.
Lees meer
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden  |  Harlingertrekweg 58, Leeuwarden  | 
088 22 99 444  |  www.ggdfryslan.nl/jgz | www.gezondeschoolfryslan.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2015 GGD Fryslân, Alle rechten voorbehouden.
Verwijder mij uit deze lijst  |  Inschrijving bewerken  |  Bekijk deze mail in mijn browser