Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor deze dienst op de website van Gezonde School Fryslan
GGD Fryslân biedt scholen ondersteuning aan om gezondheid op een structurele en integrale wijze in te bedden in uw schoolbeleid. Niet méér doen op het gebied van gezondheid, maar de tijd en aandacht op de meest effectieve manier inzetten.

De leukste gymles in het donker!

Op woensdag 18 februari jl. werd in Heerenveen het Sportgala Fryslân 2015 georganiseerd. Omdat Friesland niet alleen de nadruk wil leggen op topsport maar ook op de breedtesport, is er naast deze ‘topsportcategorieën’ ook een categorie voor breedtesport: de sportstimuleringsprijs. De vakjury heeft drie scholen genomineerd. OBS De Kogge in IJlst is één van deze drie scholen. We mochten Mark van Krimpen een aantal vragen stellen.
Lees meer

De Fruitpauze

Nederlandse kinderen eten te weinig groente en fruit. Van de kinderen tussen de 7 en de 18 jaar eet 1% de aanbevolen hoeveelheid groente en 5% de aanbevolen hoeveelheid fruit. Dat betekent dus dat in ieder geval 95% de aanbevolen hoeveelheid níet haalt! Daarnaast maakte de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) kort geleden bekend dat ze de maximum aanbevolen hoeveelheid suiker gaat verlagen.
Lees meer

Pesten aanpakken, nog niet zo eenvoudig!

Een sociaal veilige school; dat is waar iedere school naar streeft. In de praktijk blijkt het soms lastig te zijn om een klimaat te creëren waarin niet gepest wordt. In de media zien we regelmatig voorbeelden van de gevolgen van structureel pestgedrag. Wat is voor de langere termijn nu een effectieve aanpak tegen pesten?
Lees meer

Lesmaterialen lenen?

Wist u dat het informatiecentrum elke maand een nieuwsbrief verspreid? Deze maand is de aandacht gevestigd op nieuwe lesmaterialen over seksualiteit en een nieuw lespakket over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes voor het basisonderwijs. Ook is er een folder over gamen. De materialen zijn gratis te leen voor iedereen die in Fryslân werkt en woont.
Lees meer

Op weg naar een gezonde school

Gezonde leerlingen en studenten zitten lekkerder in hun vel. Gezonde leraren werken met meer plezier op school en er is minder verzuim. Scholen doen vaak al veel aan gezondheid, maar wat nu precies? De test ‘Hoe gezond is jouw school?’ geeft een indicatie van hoe ver u al bent als school en inspireert over wat u nog meer kunt doen aan gezondheidsbevordering op school.
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden  |  Harlingertrekweg 58, Leeuwarden  | 
088 22 99 444  |  www.ggdfryslan.nl/jgz | www.gezondeschoolfryslan.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2015 GGD Fryslân, Alle rechten voorbehouden.
Verwijder mij uit deze lijst  |  Inschrijving bewerken  |  Bekijk deze mail in mijn browser