Copy
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor deze dienst op de website van Gezonde School Fryslan
Wilt u lesmaterialen lenen? Met behulp van deze materialen kunt u op een praktische manier vorm en inhoud geven aan uw lessen over gezondheid. U kunt bij het informatiecentrum van GGD Fryslân terecht voor folders, lesmateriaal, gezondheidsinformatie en advies. De materialen zijn gratis te leen voor iedereen die in Fryslân werkt en woont.

Hoe effectief is gezonde school?

Leiden Gezonde School activiteiten tot gezondere leerlingen? En wat is het effect van gezonde leefstijl op hun schoolprestaties? In een nieuwe factsheet van het RIVM staan de resultaten van een literatuurstudie naar de onderbouwing van Gezonde School. Aan bod komen thema’s zoals voeding, sport en bewegen, alcohol, drugs en sociaal emotionele ontwikkeling.
Lees meer

Zwetteschool in Sneek gezonde school!

De Zwetteschool in Sneek heeft het landelijke vignet "Gezonde School" behaald. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Zo zorgt de Zwetteschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor ...
Lees meer

Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding: wat kun je er al mee?

In november heeft de Gezondheidsraad de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding gepresenteerd. Dit zijn belangrijke nieuwe adviezen over gezond eten voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Het Voedingscentrum is nu hard aan het werk om deze richtlijnen om te zetten naar een nieuwe Schijf van Vijf! Maar wat kun je nu al met de nieuwe richtlijnen?
Lees meer

9 februari "Safer Internet Day" en wat te doen bij 'sexting'

Op dinsdag 9 februari 2016 is het Safer Internet Day. Dan wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig en verantwoord gebruik van online technologie en mobiele telefoons met name onder kinderen en jongeren. En wat kun je als school eigenlijk doen als er sprake is van 'sexting'? Wat is het, wat is de rol van de school en waar vind je meer informatie?
Lees meer

Nieuw lesmateriaal: Smart online!

Het lespakket Smart online is geschikt om te gebruiken in het kader van de Safer Internet Day (9 februari a.s., zie bericht hierboven). Het doel van het lespakket is leerlingen verstandig te leren omgaan met de nieuwe media. De teksten in het lesboekje gaan over de invloed van sociale media op ons leven, de risico’s in het verkeer en de kans op dwangmatige afhankelijkheid.
Lees meer

Kanjertraining, KiVa en Vreedzame school als effectief beoordeeld

Drie gedragsinterventies voor scholen, Kanjertraining, KiVa en Vreedzame school, zijn onlangs beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies. De Kanjertraining is op het hoogste niveau erkend, namelijk als effectief volgens sterke aanwijzingen. De Kanjertraining is voor kinderen en jongeren die problemen hebben in de omgang met klasgenoten of ouders.
Lees meer

Smaaklessen lanceert een nieuwe lesmodule: de Smaakmissies

Een Smaakmissie is een interactieve lesmodule over een basisproductgroep, zoals groente, fruit, brood of zuivel. Via het digibord worden leerlingen uitgedaagd een probleem op te lossen. De leerlingen gaan op missie. Deze missie loopt als rode draad door de lesmodule. Een Smaakmissie bestaat uit lessen in de klas én opdrachten buiten de klas.
Lees meer
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden  |  Harlingertrekweg 58, Leeuwarden  | 
088 22 99 444  |  www.ggdfryslan.nl/jgz | www.gezondeschoolfryslan.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2016 GGD Fryslân, Alle rechten voorbehouden.
Verwijder mij uit deze lijst  |  Inschrijving bewerken  |  Bekijk deze mail in mijn browser