Copy

Bekijk deze email in uw browser

Eindmanifestatie

EindmanifestatieEind mei gingen verschillende klassen van scholen uit het stroomdal op pad met het Cultuurpaspoort. Zo kreeg de Paedwizer uit Beetsterzwaag een heuse historische toer door eigen dorp. Ze bezochten de dorpskerk, de tropische kassen, het huis van Tinco Lycklama, de Overtuin van Lyndenstein en Lyndenstein zelf. Stichting Historisch Beetsterzwaag had een prachtige ochtend verzorgd. Zelfs Tinco was teruggekomen uit vroegere tijden om de kinderen te vertellen over zijn leven als edele heer in chique Beetsterzwaag. Ze leerden over zijn wereldreizen, maar ook over de nobele daden van Freule Cornelia. Over hoe gek de rijke mensen op tropische planten waren die ze als souvenir meenamen van hun reizen. Dat die rijke mensen veel geld verdienden aan turf, een bruin brandbaar goed. En ze leerden over meneer Roodbaard die een spiegel maakte van een vijver.
De Skans uit de Frieschepalen reisde af naar Siegerswoude, naar een boerderij aan het Koningsdiep. Zij leerden over de historische verschillen tussen boeren in het oosten en het westen van het stroomdal. Zoals bijvoorbeeld de houtwallen die als erfafscheidingen werden gemaakt in het oosten, maar ook dat boeren in het westen al veel langer koeien hielden en dat dat alles met de grondsoort te maken had. Ook werd hen verteld hoe melk ontstaat en wat je van melk allemaal nog meer kunt maken en dat werd natuurlijk ook geproefd!
Na afloop maakten leerlingen opdrachten in het paspoort én een poster als verslag van de ochtend of middag. De mooiste poster zou de prijs winnen!

 

 

De winnaar!De winnaar van de prijs werd groep 7 en 8 van OBS de Skans uit de Frieschepalen. Zij hadden zo hun best gedaan op de poster dat de prijs meer dan verdiend is. De leerlingen zullen samen met leerkrachten een reis maken over de rivier op een heuse turfbok. De klassen worden door een bus opgehaald en naar openluchtmuseum it Damshûs gebracht. Daar kunnen ze eerst met het paspoort het museum ontdekken en daarna gaat het avontuur verder op het water. Een heerlijke lunch onderweg maakt het feest compleet. Hiervan volgt natuurlijk nog een verslag.


Nieuwsbrief en foto's! Ken je mensen die deze nieuwsbrief ook wel zouden willen ontvangen?
Ouders of bezoekers van jouw stempelpost? Laat dit weten met een mailtje aan: m.degraaff@friesemilieufederatie.nl. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je hieronder afmelden. Leuke foto's van onderweg zijn van harte welkom en kunnen naar het genoemde emailadres. Foto's van zowel individuele kinderen die met het paspoort op pad zijn of van klassen vinden we allemaal leuk!


 

meer info
cultuurpaspoort.nl

contact
m.degraaff@friesemilieufederatie.nl

Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn is een initiatief van de Friese Milieu Federatie,
Stichting Historisch Belang Noord Nederland, Stichting Beekdallandschap Koningsdiep
en Toeristisch Netwerk de Friese Wouden.

Het is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van
Friese Milieu Federatie  •  Van Teyens Fundatie  •  Ars Donandi / W.J.O. de Vries Fonds
Provincie Fryslân  •  Gemeente Opsterland  •  Meindersma Sybenga Stichting
Gemeente Heerenveen  •  Fonds NME / Van Dijk Nijkamp Stichting
Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân

Wil je deze emails niet meer ontvangen, klik hier.

Copyright © 2019 Cultuurpaspoort Koningsdiep en Boarn, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp