Copy
 
PRESSMEDDELANDE


Konstens Vecka - en vecka fylld med konst

I över 30 år har Konstens Vecka funnits som en riksomfattande konsthändelse. Varje år under vecka 40 arrangeras runt om i landet utställningar, samtal, möten och evenemang för att fira konstens betydelse.  

Ellen Hyttsten, distriktsordförande i Sveriges Konstföreningar distrikt Jämtland-Härjedalen kommer att hålla en länsinvigning lördag 28 september Kl. 13–14, Jamtli i Östersund. Under hela veckan arrangeras sedan evenemang och utställningar i hela Jämtland-Härjedalen.

Kungsbacka, Trosa, Eskilstuna och Hässleholm är några andra orter där man gör en stor satsning för att lyfta upp konstföreningar, gallerier och konstarrangörer i kommunen under Konstens Vecka.

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonsten runt om i världen men även hjälpa konstnärer som levde i  t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang.

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma konstföreningarnas ideella arbete för stödja konstnärer och sprida konst till hela Sverige.

 

Läs mer

Besök Konstens Veckas hemsida för mer information: www.konstensvecka.se 


Om oss
Sveriges Konstföreningar bildades 1973 som en partipolitisk obunden ideell organisation med ändamålet att tillvarata landets konstföreningars intressen. Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det görs genom fortbildning av konstföreningsledare, produktion av utställningar, projekt och utbildningsmaterial, stödverksamhet och genom att verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Copyright © 2019 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp