Copy
 
PRESSMEDDELANDE

Värmland värd för en mångfald av konstbildning: Sveriges Konstföreningar håller förbundsstämma i Karlstad den 19-20 maj 2017

Sveriges Konstföreningar har förlagt årets förbundsstämma till Värmlands Museum i Karlstad den 20 maj 2017. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar med förbundsordförande Ann-Christin Nykvist, bjuder distrikt Värmland på tre intensiva dagar där deltagarna kommer att få uppleva en mångfald av värmländsk konstbildning och konstupplevelser. Förutom konsten i Karlstad finns det möjlighet för deltagarna att ta del av det stora utbudet av konst i länet som Alma Löv Museum, Rackstadmuseet  och Sliperiet i Borgvik.

Mångfalder
Sveriges Konstföreningar är Sveriges ledande konstbildningsförbund. Varje år arbetar vi tematiskt med olika områden. Under 2016-17 har vi valt att fokusera på det högaktuella området mångfald. Under året har flertalet konstföreningar arbetat med olika integrationsprojekt och Sveriges Konstföreningar har arrangerat seminarier och utbildningar inom området mångfald.

Hösten 2016 arrangerade vi tillsammans med Sensus en konferens där konstföreningarna fick lära sig mer om HBTQ-frågor, mänskliga rättigheter och mångfaldsarbete på museer. Vi genomförde ett seminarium på Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka kommun, kring temat Mångfald ur flera perspektiv; historiska, samtida och kritiska, och placerar det i en såväl global som lokal kontext. Tillsammans med Riksutställningar har vi under våren 2017 skapat utbildningen ”Konsten att mötas” som behandlade frågor om etnicitet, vithetsnorm, antirasism och migration utifrån ett rättighetsperspektiv. Under 2017 kommer kursen att fortsätta i studiecirkelform.

På World Art Day på Moderna Museet i april var Sveriges Konstföreningars förbundsordförande Ann-Christin Nykvist samtalsledare kring ett nytt nätverksprojekt initierat av KRO, som bland annat vill underlätta för konstnärer på flykt att komma in i det svenska konstlivet. Planer finns på att under 2017 starta upp ett projekt där nyanlända konstnärer erbjuds möjlighet att ställa ut och arbeta hos konstföreningar för att få en möjlighet att lättare komma in på den svenska konstscenen.

Christina Jutterströms stipendium
Under lördagens förbundsstämma kommer också årets stipendiat för Christina Jutterströms fond att utses. Stipendiet är instiftat av den förra förbundsordföranden för Sveriges Konstföreningar och ska uppmärksamma en kreativ och driftig konstföreningsledare som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad.

Läs mer:
Sveriges Konstföreningars hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu
Program och information om Förbundsstämman i Karlstad: http://www.sverigeskonstforeningar.nu/om-oss/kallelse-och-anmalan-till-forbundsstamman-2017-i-karlstad/
 
Copyright © 2017 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp