Copy
 
PRESSMEDDELANDE


Konstens Vecka 2021
Nu välkomnar Sveriges konstföreningar publiken tillbaka
 

Lagom till Konstens Vecka lyfts restriktionerna efter pandemin och konstlivet kan börja återgå till det normala igen. Under Konstens Vecka öppnar Sveriges konstföreningar upp igen efter en lång dvala och hälsar publiken välkommen tillbaka till utställningar, föreläsningar och andra konstevenemang.

Konstens Vecka invigs lördagen den 2 oktober kl.13.00 på Jamtli i Östersund. Ellen Hyttsten, distriktsordförande Sveriges Konstföreningar Jämtland-Härjedalen, hälsar välkommen och inviger Konstens Vecka. Invigningen kommer även att sändas digitalt och kan ses på YouTube.

Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då konstföreningar i hela Sverige och andra konstaktörer uppmärksammar och satsar lite extra på att visa konst och skapa olika evenemang runt om i landet.

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonsten runt om i världen men även hjälpa konstnärer som levde i t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang.  

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. År 2006 tog Riksförbundet Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma det arbete och den konst som visas bland Sveriges alla konstföreningar.

Följ Konstens Vecka i sociala medier på #konstensvecka.  

Läs mer på vår distrikt Jämtland-Härjedalens hemsida.
 


Om oss
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades 1973 som en partipolitisk obunden ideell organisation med ändamålet att tillvarata landets konstföreningars intressen. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det görs genom fortbildning av konstföreningsledare, produktion av utställningar, projekt och utbildningsmaterial, stödverksamhet och genom att verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Copyright © 2021 Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp