Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online
titel: CZO Flex Level Nieuwsbrief

28 april 2021

Pak je agenda er maar bij, want er staat een aantal interessante bijeenkomsten op stapel. In deze nieuwsbrief lees je daarover meer. Ook krijg je een tip van een projectleider implementatie en praten we je onder andere bij over het train-de-trainertraject, de BAZ en de EPA’s van de langdurige zorgopleidingen. 


 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

De kracht van EPA's - webinar 1 juni

Op dinsdag 1 juni van 16.00 tot 17.00 uur organiseert CZO Flex Level een webinar over EPA’s, voor iedereen die iets met CZO Flex Level doet of wil doen. Hoofdspreker tijdens de webinar is Olle ten Cate, hoogleraar medische onderwijskunde, stuurgroeplid maar vooral ‘de man achter de EPA’s’. Hij vertelt over deze belangrijke bouwstenen voor flexibel en vernieuwend opleiden en beantwoordt vragen. CZO Flex Level haalt vooraf jullie vragen op en selecteert zo dat beantwoording garant staat voor een leerzaam én leuk webinar. Vragen die niet tijdens de webinar aan bod komen, worden beantwoord via de website. Inschrijven en je vraag stellen kan via deze link.  
 

Eerste certificaten BAZ uitgereikt

Acht verpleegkundigen van het St. Antonius Ziekenhuis en VieCuri hebben als de Basis Acute Zorg behaald bij de Antonius Academie, en daarmee zijn zij de eerste BAZ-gecertificeerden. De verpleegkundigen gaan alle acht door in een van de uitstroomprofielen in de acute zorg. Eind april staat de teller al op 22 BAZ-gediplomeerden van in totaal zes zorginstellingen. CZO Flex Level feliciteert deze professionals in opleiding met het behaalde resultaat én hun collega’s en werkgevers met deze toekomstig gespecialiseerde krachten.
 

Programma van eisen e-portfolio klaar in mei

CZO Flex Level werkt aan een programma van eisen voor een gebruiksvriendelijk e-portfolio. Zo’n plan van eisen helpt zorg- en opleidingsinstellingen én de leveranciers om zelf te komen tot een goed e-portfolio. Auk Dijkstra legt deze weken in een laatste ronde het concept voor aan iedereen die input heeft gegeven. Begin mei worden de leveranciers nog geconsulteerd. Half mei komt het definitieve programma van eisen beschikbaar via onze website. Daarover berichten we dan uiteraard. 


Toolbox én presentatie EPA's in flexibel opleiden online

Heb je de Toolbox al eens bekeken? Die vult CZO Flex Level voor projectleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en anderen in zorg- en opleidingsinstellingen. Zo helpen we bij het herontwerpen en implementeren van flexibele en vernieuwende opleidingen. De Toolbox is aangevuld met een presentatie voor projectleiders, met de titel EPA’s in flexibel opleiden op de werkplek. Deze presentatie is gebaseerd op de presentatie die EPA-expert Inge Pool gaf tijdens de centrale bijeenkomsten eind maart, en aangepast voor projectleiders. Ga je 'm gebruiken? Veel succes! Houd de toolbox in de gaten, we vullen ‘m regelmatig bij met nieuwe hulpmiddelen.

 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Implementeren faciliteren

 

Idee uit de praktijk: interne website over flexibiliseren en innoveren

In het Albert Schweitzer Ziekenhuis vinden medewerkers alle informatie over CZO Flex Level die voor hún werk en organisatie interessant is, binnenkort bij elkaar op een interne programmawebsite. Noëlle van ’t Hek, projectleider implementatie in het Dordts ziekenhuis hoopt via dit kanaal mensen mee te nemen en samenhang te creëren. ‘CZO Flex Level biedt informatie en middelen op landelijk niveau, via deze site maken we de vertaling naar de praktijk in ons eigen ziekenhuis. Op die manier probeert onze projectgroep de praktijkopleiders en werkbegeleiders zo goed mogelijk te faciliteren zodat zij zich op de opleidingen en het opleiden kunnen richten.’ Van ’t Hek vertelt dat er vier werkgroepen aan de gang zijn met flexibiliseren en vernieuwen. De activiteiten, agenda, voortgang en mijlpalen zijn straks per werkgroep te volgen via een eigen ‘tegel’. ‘Werkgroepen kunnen andere werkgroepen volgen, van elkaar leren én elkaar inspireren.’ Eind april legt Van ’t Hek – samen met de projectgroep en een stafafdeling – de laatste hand aan de programmasite. Interesse in haar aanpak? Noëlle Van ’t Hek beantwoordt vragen graag. Contact opnemen kan per email. Een screenshot van de programmasite zie je boven dit bericht. 

 

Train-de-trainer
Tijdens de centrale bijeenkomst voor projectleiders in maart en in de vorige nieuwsbrief vertelden we over het getrapte model waardoor uiteindelijk praktijkopleiders en werkbegeleiders vertrouwd raken met het EPA-gericht opleiden en het begeleiden en bekwaam verklaren van studenten. Het train-de-trainer model van CZO Flex Level ziet er zo uit:

  • CZO Flex Level traint opleidingsnetwerktrainers. Dit zijn trainers uit de opleidingsinstellingen en mogelijk ook uit de grote zorginstellingen uit het opleidingsnetwerk.
  • Deze opleidingsnetwerktrainers leiden lokale trainers op. De lokale trainers komen uit de zorginstellingen. 
  • De lokale trainers leiden praktijkopleiders en werkbegeleiders op uit hun eigen zorginstelling, en mogelijk ook uit andere zorginstellingen uit het opleidingsnetwerk.  
    Lees meer>>

 Kwartaalgesprekken projectleiders

‘Zo goed om te horen dat projectleiders al zoveel kansen voor flexibel opleiden zien.’ Implementatiemanager Hélène de Groot vertelt over de kwartaalgesprekken die ze de afgelopen weken en de eerste weken van mei voert met projectleiders in de zorginstellingen. Samen met programmamanager Helma van Zundert voerde ze die ook met de projectleiders van de opleidingsinstellingen. Doel was een goede indruk te krijgen van de implementatie-stand van zaken in de instellingen én om op te halen waar CZO Flex Level zaken anders of beter kan doen. 
Beide soorten gesprekken leverden een beeld op van veel energie en goede plannen, maar ook ‘hobbels’ kwamen ter sprake. Van Zundert vond de gesprekken heel zinvol. ‘Het is interessant om te zien dat het tempo waarin en de manier waarop de opleidingsinstellingen het herontwerp en de opleidingsvernieuwing aanpakken, varieert. Het leuke is, over en weer kan van elkaar worden geleerd. Veel opleidings- en zorginstellingen hebben echter ook zorgen, vooral over de draagkracht van bijvoorbeeld de praktijk- en werkbegeleiders in de acute zorg die door COVID-19 al enorm belast zijn.’ Voor haar en voor De Groot was deze zorg niet onbekend, maar wel een extra reden om op programmaniveau nog eens goed naar de planning te kijken. CZO Flex Level trekt lering uit alle gesprekken én herhaalt ze.

 

Centrale bijeenkomsten - save the date: 25 en 27 mei

Vijf keer per jaar organiseert CZO Flex Level een centrale bijeenkomst voor alle projectleiders. De tweede van dit jaar wordt gehouden op 25 én op 27 mei. In mei praten we projectleiders in het plenaire deel bij over de stand van zaken in het programma én gaan we kort en praktisch in op wat we nu al weten over veranderingen in de financiering van flexibele en vernieuwende opleidingen. Daarna zijn er drie thema-gerichte workshops. Projectleiders kunnen deelnemen aan de workshop van hun keuze. Een uitnodiging en meer informatie over de workshops volgt. 
Zet je een van deze data alvast in je agenda?
25 mei: 15.00 – 17.00 uur 
27 mei: 9.00 – 11.00 uur 


Implementatiecafé 29 april

Deel jij op donderdag 29 april ook je ervaringen, of luister je mee naar wat collega-projectleiders doen? Van 15.30 tot 16.30 uur is er weer een online Implementatiecafé. Op Kennisnet vind je meer informatie over je 'toegangsticket'. Het Implementatiecafé wordt tien keer per jaar georganiseerd. 


Telefonisch spreekuur

Iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur is manager implementatie Hélène de Groot beschikbaar voor projectleiders. Tijdens het telefonisch spreekuur kun je bij haar terecht voor tips of met vragen. Het telefoonnummer vind je op Kennisnet. 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Ondertussen in het programma...

 

Notitie kansen en dilemma's Basis Acute Zorg 

De Basis Acute Zorg is ontwikkeld in CZO Flex Level als gemeenschappelijke basisopleiding voor de acute zorg, met zes uitstroomprofielen. Door COVID-19 is de BAZ versneld geïmplementeerd, op advies van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Dit levert kansen maar ook veel vragen op. CZO Flex Level kan die niet allemaal beantwoorden maar neemt wel het initiatief om vragen en dilemma’s gerelateerd aan opleiden voor de BAZ te inventariseren. Deze inventarisatie wordt gedeeld met werkgevers, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen. Het doel is er samen voor te zorgen dat de BAZ zó wordt ingezet dat opleiden voor veilige en goede zorg wordt gewaarborgd. 
 

EPA's langdurige zorg - update

Op 22 april jl. zijn de EPA’s voor de opleiding oncologieverpleegkundige opnieuw voorgelegd aan een flinke groep oncologieverpleegkundigen, theorie- en praktijkopleiders. De EPA’s zijn in de eerste maanden van 2021 doorontwikkeld. Nu ligt er een set van vijf EPA’s die samen de beroepsactiviteiten in het hele zorgproces beschrijven, geldend voor iedere werk- en leerplek van oncologieverpleegkundigen. De nieuwe indeling en de doorontwikkeling kon op instemming rekenen van de deelnemers aan de consultatie. In de set zijn twee algemene EPA’s opgenomen: een voor palliatieve zorg en een voor terminale zorg. Ook zal er gebruik worden gemaakt van een nog verder te ontwikkelen algemene EPA voor het ‘draaien’ van een verpleegkundig spreekuur. Daarnaast is er één specifieke EPA voor hemato-oncologie. De leden van de werk- en klankbordgroep verwerken in de eerste helft van mei de reacties. Daarna worden de EPA’s gevalideerd en beschikbaar gesteld. 

De consultatie van de EPA’s voor de opleiding geriatrieverpleegkundige was op 12 april. Inhoudelijk zijn de EPA’s gevalideerd en is onderscheid gemaakt tussen kern- en specifieke EPA’s. Ook is aangegeven dat de EPA’s qua formulering nog een redactieslag nodig hebben. Daar wordt werk van gemaakt. Dit gebeurt ook voor de EPA’s voor de opleiding neuroverpleegkundige. Daarna worden deze EPA’s – via een consultatie – ingedeeld in kern-EPA’s en specifieke EPA’s. Die indeling is een voorwaarde voor écht flexibel opleiden. Dit is uiterlijk in juni afgerond. 

De EPA’s voor de opleiding endoscopieverpleegkundige zijn al vastgesteld in fase A van CZO Flex Level. Eind april wordt een consultatie afgerond waarna deze EPA’s zijn ingedeeld in kern-EPA’s en specifieke EPA’s. De indeling is vanaf begin mei terug te vinden op onze website. 

 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u op de een of andere manier betrokkenheid heeft getoond bij ons project of omdat wij denken dat deze informatie voor u van belang kan zijn. 

2021 - CZO Flex Level
CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU.

CZO Flex Level
Postbus 9696
Utrecht, UT 3506 GR
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek

Email Marketing Powered by Mailchimp