Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online
titel: CZO Flex Level Nieuwsbrief

18 februari 2021

Werk maken van nieuwe zorgopleidingen: dat is de slogan van CZO Flex Level - en die wordt recht gedaan. Twee maanden zijn de projectleiders implementatie officieel onderweg. De eerste meters zijn gemaakt: sommige projectleiders hebben hun plannen klaar, anderen zijn daar nog mee bezig. Velen van hen hebben ideeën, behoeften en vragen. Experts en het programmateam proberen die te beantwoorden, goede voorbeelden te verspreiden, te faciliteren met middelen en projecten 'te draaien'.   In deze nieuwsbrief lees je over het delen van ervaringen, nieuwe middelen en over wat er verder gebeurt in CZO Flex Level. 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Hulpmiddelen voor EPA-gericht opleiden
 

CZO Flex Level ontwikkelt hulpmiddelen voor projectleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en anderen. Zo'n hulpmiddel kan een handleiding zijn, een animatie, een artikel maar ook een (online)-bijeenkomst. Voor het overzicht staan alle hulpmiddelen op een rijtje in onze voorlopige toolbox. Die wordt in de komende periode steeds verder aangevuld. We lichten er een aantal nieuwe middelen uit. 
 

Evaluatie concept-set toetsinstrumenten

In een flexibel landelijk opleidingsstelsel is het noodzakelijk om uniforme (herkenbare en gelijkwaardige) toetsinstrumenten te gebruiken, zowel voor begeleiders als voor studenten. Daarom ontwikkelde een werkgroep van theorie- en praktijkopleiders samen met CZO Flex Level een set toetsinstrumenten. De concept-set toetsinstrumenten staat op de website van CZO Flex Level. De toetsinstrumenten worden inmiddels gebruikt door begeleiders die betrokken zijn bij de basis acute zorg (BAZ). Een aantal van hen doet mee aan de evaluatie. Na de evaluatie en bijstelling zijn vanaf eind mei de instrumenten door alle opleiders en begeleiders te gebruiken. 

Programma van eisen e-portfolio
Een gebruiksvriendelijk e-portofolio dat is ingericht op opleiden en leren met EPA’s en aansluit bij de CZO-werkwijze, dat kan studenten en opleiders enorm helpen. CZO Flex Level startte daarom begin januari het project E-portfolio. Het doel is een programma van eisen op te stellen voor zorg- en opleidingsinstellingen. Zo’n plan van eisen helpt zorg- en opleidingsinstellingen én de leveranciers om te komen tot een goed e-portfolio. Lees verder >>
 

CZO-opleidingseisen acute zorg- en moeder en kind-opleidingen geactualiseerd
Het CZO heeft de opleidingseisen voor elf opleidingen in de clusters acute zorg en moeder en kind geactualiseerd. Zorginstellingen en opleidingsinstellingen die aan de slag gaan met de implementatie moeten ervoor zorgen dat de vernieuwde en flexibele opleidingen aan geactualiseerde opleidingseisen voldoen. Lees verder >
 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Implementeren en van elkaar leren


CZO Flex Level stimuleert en faciliteert de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen projectleiders implementatie onderling en tussen het programma en de instellingen. Want ook persoonlijk contact is een belangrijk implementatiemiddel. 


De aanpak van projectleider implementatie Kim Van Lieshout
Kim van Lieshout is adviseur opleiden & ontwikkelen en projectleider implementatie CZO Flex Level in het Catharina Ziekenhuis. Zij vertelt hoe zij de implementatie van flexibel en vernieuwend opleiden aanpakt: over samenwerken met projectleiders uit andere ziekenhuizen, het leren van de medische vervolgopleidingen waar men al met EPA's werkt en over het betrekken van de zorgprofessionals bij 'de verandering zelf'. Ze sluit - op verzoek - af met een tip. Lees verder >>

Heb je ook een tip, of wil je vertellen over de implementatie in jouw instelling? Gebruik Kennisnet, deel via onze LinkedIn-pagina of meld het via de e-mail.


Kennisnet
Ben jij als projectleider implementatie al lid van de CZO Flex Level-pagina op Kennisnet? Daar delen je collega's ervaringen en stellen ze elkaar vragen. Ook voor het programmateam  is Kennisnet een belangrijk platform: we delen  relevante documenten en informatie en we zien we wat er onder projectleiders leeft. Lid worden? Gebruik daarvoor de uitnodiging die alle projectleiders ontvingen. Lukt dat niet, neem dan per e-mail contact op. 

Telefonisch spreekuur
Iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur is manager implementatie Hélène de Groot beschikbaar voor projectleiders. Tijdens het telefonisch spreekuur kun je bij haar terecht voor tips of met vragen. Het telefoonnummer vind je op Kennisnet. 

Implementatiecafé
'Volgende keer ben ik er weer bij', dat was de reactie van een van projectleiders die in januari deelnam aan het eerste Implementatiecafé. In het café kunnen projectleiders - na een centrale aftrap - ervaringen uitwisselen en elkaar in breakoutrooms bevragen op uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de implementatie in zorg- of opleidingsinstellingen. Ben je er de volgende keer ook bij? Op 25 februari van 15.30 tot 16.30 uur opent het  Implementatiecafé weer haar online deuren. Ook E-portfolio projectleider Auk Dijkstra is aanwezig om meer te vertellen over het programma van eisen waaraan zij werkt. Op Kennisnet vind je meer informatie over je 'toegangsticket'. Het Implementatiecafé wordt tien keer per jaar georganiseerd. 

Centrale bijeenkomst 23 en 25 maart (save the date)
Vijf keer per jaar organiseert CZO Flex Level een centrale bijeenkomst voor alle projectleiders. De eerste wordt gehouden op zowel 23 maart als op 25 maart. Op deze centrale bijeenkomst geven experts en leden van het programmateam informatie over verschillende onderwerpen,  in maart gaat het plenaire deel over het belang van flexibiliseren met EPA's voor de professional én voor de kwaliteit van zorg en over de train-de-trainers die we ontwikkelen. Na een plenair gedeelte is er de gelegenheid een thema-gerichte workshop te volgen. Meer informatie en een inschrijfmogelijkheid volgt. 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Ondertussen in het programma...
 

Voor een goede implementatie van vernieuwende en flexibele opleidingen en het creëeren van een samenhangend stelsel is CZO Flex Level ook druk met minder zichtbare onderwerpen. Zo werken we 'onder de oppervlakte' aan:

Bekostiging flexibele opleidingen
Een nieuw opleidingsstelsel vraagt ook om een andere manier van het bekostigen van opleiden. Nu vindt bekostiging nog plaats op basis van instroom en diploma’s. Dit belemmert innovatie en het doelmatig besteden van de opleidingsmiddelen. Het creëert zelfs perverse prikkels. Daarom werken de NVZ, NFU, Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) en VWS samen aan een nieuwe bekostigingssystematiek. CZO Flex Level is partner in dit overleg. Niels Oerlemans, programmamanager, is duidelijk over de deadline: ‘Die ligt in de zomer. De eerste opleidingen starten 1 september. Daarvoor móet duidelijk zijn hoe de vernieuwde en flexibele (vervolg)opleidingen worden bekostigd.’ 


Consultatie en validatie EPA's Langdurige zorg
In de eerste fase van CZO Flex Level zijn voor 21 opleidingen EPA's ontwikkeld. Voor bijna alle opleidingen zijn de EPA's ook gevalideerd. Voor de vervolgopleidingen voor neuroverpleegkundige, geriatrieverpleegkundige en oncologieverpleegkundige is dat nog niet gebeurd. Bij deze opleidingen is in de eerste fase van EPA-ontwikkeling geen onderscheid gemaakt in specifieke en kern-EPA's. Dat gebeurt nu alsnog. Voor de opleidingen neuroverpleegkundige en geriatrieverpleegkundige vindt dit voorjaar een consultatieronde plaats, waarbij ook nu weer  zorgprofessionals en theorie- en praktijkopleiders betrokken zullen zijn.  Voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige heeft in januari een consultatieronde plaatsgevonden. Zo'n 75 mensen namen de moeite mee te denken en hun mening te geven, en daar waren we heel blij mee. CZO Flex Level heeft - met de werkgroepleden - geconcludeerd dat er opnieuw naar de EPA-indeling en formulering moet worden gekeken. Eind april worden de herschreven EPA's opnieuw voorgelegd aan de deelnemers  uit de eerste consultatieronde. 
De opleiding voor dialyseverpleegkundige heeft alsnog onderscheid gemaakt tussen kern- en specifieke EPA's; hierdoor zijn een aantal aanpassingen aan de inhoud van de EPA's nodig. Berichtgeving volgt wanneer de herziene set online staat. 
 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u op de een of andere manier betrokkenheid heeft getoond bij ons project of omdat wij denken dat deze informatie voor u van belang kan zijn. 

2021 - CZO Flex Level
CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU.

CZO Flex Level
Postbus 9696
Utrecht, UT 3506 GR
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek

Email Marketing Powered by Mailchimp