Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online
titel: CZO Flex Level Nieuwsbrief

17 december 2020

Twee jaar na de formele start van CZO Flex Level trapten we op 9 en 10 december de implementatie af met een kick-off voor projectleiders implementatie uit zorg- en opleidingsinstellingen. Zij zijn of gaan aan de slag. In hun eigen instelling, (met opleiders en begeleiders en ook met beleidsmedewerkers en management), in opleidingsnetwerken en in landelijke samenwerking met CZO Flex Level. CZO Flex Level faciliteert en moedigt aan. Zó werken we samen aan een flexibel en vernieuwend opleidingsstelsel. In deze nieuwsbrief lees je een update over het programma, meer over de implementatie en informatie over bekwaam verklaren en informeren we je over de toolbox. 

–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Toevertrouwen en bekwaam verklaren


Bij EPA-gerichte opleidingen krijgt de student toestemming om een professionele activiteit zelfstandig uit te voeren: zij of hij wordt dan bekwaam verklaard. Wanneer is een student bekwaam? Welke rol heeft de (werk)begeleider in het begeleiden en beoordelen? Welke toetsinstrumenten kunnen worden ingezet? Nu de eerste (werk)begeleiders zich voorbereiden op het bekwaam verklaren van studenten in verpleegkundige en medisch ondersteunende (vervolg)opleidingen, ondersteunt CZO Flex Level daarbij op verschillende manieren. 
 

Animatiefilm

Voor (werk)begeleiders en praktijkopleiders maakte CZO Flex Level een animatiefilm over hoe bekwaam verklaren in de praktijk werkt. 


Workshops & scholing

In oktober en november volgenden zo'n 130 (praktijk)opleiders de workshop Toetsen en bekwaam verklaren in de praktijk, gegeven door de experts van het Expertiseteam. In 2021 ontwikkelen we scholingsprogramma's en workshops, o.a. train-de-trainers. 
Houdt hiervoor de website en de nieuwbrieven in de gaten. 


Generieke toetsinstrumenten

Een groep theorie- en prakijkopleiders ontwikkelde – samen met CZO Flex Level – een generieke set van toetsinstrumenten  die geschikt zijn voor bekwaam verklaren van studenten voor EPA’s. Werkgroeplid Jan van der Koog vertelt.
Lees verder >>

 

Vertrouwenscriteria geven woorden aan gevoel bij bekwaam verklaren

‘Bij opleiden met EPA’s en bekwaam verklaren gaat het om het vertrouwen van begeleiders in een student dat zij of hij een bepaalde beroepsactiviteit voortaan zelfstandig kan gaan uitvoeren. Dat is natuurlijk best een spannende beslissing, want we kunnen nu eenmaal niet in de toekomst kijken en voorspellen dat er nooit wat mis zal gaan.’ Olle ten Cate, hoogleraar medische onderwijskunde van het UMC Utrecht en geestelijk vader van de entrustable professional activities (EPA’s) vertelt hoe bekwaamverklaringen voor EPA's vertrouwensbeslissingen zijn en hoe de vertrouwenscriteria daarin meewegen. 
Lees verder >>
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Ondertussen in het programma...


Het programma CZO Flex Level bestaat uit twee fasen. In fase A van het programma CZO Flex Level stond de ontwikkeling van EPA’s, de architectuur en de visie op werkplekleren centraal.  Nu zijn we echt van start met fase B. Per 1 januari 2023 wordt het nieuwe stelsel overgedragen aan het CZO. Vanaf 1 juni 2020 tot 1 januari 2023 bestaat fase B van CZO Flex Level uit de onderdelen:
  • Herontwerp opleidingen (theorie en praktijk)
  • Implementeren van opleidingen (theorie en praktijk)
  • Borging van de flexibele en vernieuwde opleidingen 
De projectleiders implementatie van opleidings- en zorginstellingen hebben een cruciale rol in de implementatie. 
 

Drie perspectieven

Aan flexibel en vernieuwend (vervolg)opleiden wordt gewerkt vanuit de volgende drie perspectieven:
  • Het lokaal perspectief (op het niveau van de individuele zorg- of opleidingsinstelling) 
  • Het opleidingsnetwerk perspectief* (een samenwerkingsverband tussen opleidingsinstellingen en hun klanten)
  • Het landelijk perspectief (landelijke support & monitoring van implementatie vanuit CZO Flex Level aan (projectleiders) opleidingsnetwerken en -instellingen)
*Sommige netwerken ontstijgen een regionaal verband. Daarom noemen we het geen regionale netwerken maar opleidingsnetwerken. Ook zijn er zorginstellingen die met meerdere opleidingsinstellingen samenwerken. 
 

Programmateam en expertiseteam

Het programmateam van CZO Flex Level, ondersteunt door het Expertiseteam, houdt zich bezig met:
  • Beleidsontwikkeling t.a.v. visie en architectuur, onder andere beleid t.a.v. collectieve vrijstellingen en studiepuntensystematiek. 
  • Product- en expertiseontwikkeling, gericht op EPA’s, hierin staat advisering, productontwikkeling, overdracht van kennis en evaluatie praktische toepassing EPA’s centraal. Afspraak is dat alleen op basis van formele en landelijke evaluaties EPA’s zullen worden aangepast. 
  • Monitoring implementatie in het werkveld. Hieronder vallen bijeenkomsten zoals de kick-off, het zorgen voor de koppeling tussen vraag en 'aanbod' en de monitoring van de voortgang. De monitoring vindt in nauw overleg en afstemming met CZO plaats. 
  • De modernisering van toezicht en daarmee een transformatie van het CZO. Het CZO actualiseert de opleidingseisen voor opleidingen in de clusters acute zorgopleidingen en moeder & kindopleidingen. In september publiceerde het CZO de opleidingseisen voor de basis acute zorg (BAZ).
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Routekaart en toolbox in ontwikkeling


Voor de website van CZO Flex Level ontwikkelen we een gecombineerde routekaart en toolbox voor zowel fase A als B  (schetsfase). Door te klikken op de routekaart komt de bezoeker straks in de verschillende elementen van de toolbox, gevolgd door tips en adviezen van experts. Er komt ook ruimte om vragen of opmerkingen achter te laten en goede voorbeelden te delen. 

De voorlopige toolbox bevat al een aantal middelen (bijvoorbeeld de animatie bekwaam verklaren) ter ondersteuning van projectleiders implementatie, praktijk- en theorieopleiders en werkbegeleiders. Vanaf 18 december staan ook de Leidraad praktijkleerplan en het Format implementatieplan in de toolbox. Deze documenten zijn ook beschikbaar in de Kennisnetgroep voor projectleiders. Het format is ontwikkeld om projectleiders behulpzaam te zijn bij het schrijven van een implementatieplan en is onderdeel van de implementatie van vernieuwde en flexibele opleidingen. De Leidraad is opgesteld om de projectleiders uit de zorginstellingen te ondersteunen bij het (laten) maken van een nieuw praktijkleerplan. 

 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Bedankt en...


Zo aan het einde van dit heel bijzondere jaar bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd en gaat leveren aan het flexibiliseren en vernieuwen van de verpleegkundige en medisch ondersteunende (vervolg)opleidingen! Ondanks de buitengewone werkdruk en alle onzekerheden is er door zorgverleners, begeleiders, opleiders, projectleiders en experts heel hard gewerkt en zijn er goede voornemens geformuleerd: bedankt daarvoor! Voor CZO Flex Level wordt 2021 een cruciaal jaar: de eerste stappen naar flexibilisering en vernieuwing worden gezet.  We verheugen ons erop die met jullie te zetten.  
Daarnaast wensen we jullie gezondheid en een ...

 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u op de een of andere manier betrokkenheid heeft getoond bij ons project of omdat wij denken dat deze informatie voor u van belang kan zijn. 

2020 - CZO Flex Level
CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU.

CZO Flex Level
Postbus 9696
Utrecht, UT 3506 GR
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek

Email Marketing Powered by Mailchimp