Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online
titel: CZO Flex Level Nieuwsbrief

September 2019


Verpleegkundigen en medisch ondersteuners verdienen het dat hun kennis en ervaring wordt gewaardeerd. Door flexibel opleiden gebeurt dat. In deze nieuwsbrief lees je het enthousiaste verhaal van een bij CZO Flex Level betrokken opleider, vertellen we hoe we de bestaande opleidingen willen vernieuwen en leggen we uit hoe flexibilisering leidt tot voldoende, blijvend gemotiveerde gespecialiseerde zorgverleners. 
 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Opleider Wilma de Groot: 'Makkelijker specialiseren en overstappen binnen prachtig vak' 


‘Verpleegkundigen stapelen straks makkelijker en kunnen bijvoorbeeld door het volgen van een beperkte bijscholing elders aan het werk; op een andere afdeling, in een ander ziekenhuis of buiten het ziekenhuis.’ Wilma de Groot is theorieopleider en coördinator Gezin & Kind bij CIVO Zorgopleiders in Hengelo én werkgroeplid van het themacluster Moeder & Kind van CZO Flex Level. Zij weet wel zeker dat verpleegkundigen profiteren van flexibiliseren en vernieuwen en legt uit waarom.

Lees meer...
 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Flexibiliteit door inkorten, doorstroomtrajecten en uitstroomprofielen


Deze zomer werd in CZO Flex Level een start gemaakt met de opleidingsarchitectuur. Die architectuur moet – eenmaal ontwikkeld en goedgekeurd – antwoord geven op vragen als: Wat betekent flexibel, modern, werkplekgericht onderwijs nu precies voor de werk- en opleidingspraktijk? En: Welke plek krijgen entrustable professional activities (EPA’s) straks in de opleidingen? Inge Pool, opleidingsarchitect, vertelt hoe het huidige opleidingsstelsel wordt vernieuwd. 

Lees meer...
 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

'Verpleegkundigen verdienen erkenning van kennis en ervaring'


‘Verpleegkundigen verdienen erkenning voor de ervaring en kennis die ze hebben opgedaan, en voor de opleidingen die ze al hebben gevolgd. Als verpleegkundigen straks door CZO Flex Level ‘personalized leren’ dan snijdt het mes aan twee kanten.’ Aan het woord is Bertine Lahuis, voorzitter van de stuurgroep van CZO Flex Level en bestuurslid in het Radboudumc. 

Lees meer...
 
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–
–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–

Volg CZO Flex Level op LinkedIn en Facebook


CZO Flex Level heeft een pagina op LinkedIn en op Facebook. Bevraag ons, volg onze berichten en deel ze, zodat steeds meer mensen lezen hoe we (vervolg)opleidingen vernieuwen en flexibiliseren. 
 

Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u op de een of andere manier betrokkenheid heeft getoond bij ons project of omdat wij denken dat deze informatie voor u van belang kan zijn. 

2019 - CZO Flex Level
CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU.

CZO Flex Level
Postbus 9696
Utrecht, UT 3506 GR
Netherlands

Voeg ons toe aan je adresboek

Email Marketing Powered by Mailchimp