Pratham Sweden nyhetsbrev april 2015        

Välkommen till årsmöte 23:e april
 
Tid: 19.00
Plats: centrala Stockholm, mer info TBA

Under årsstämman kommer nya styrelseledamöter att väljas, 2014 års resultaträkning visas och en introduktion till det kommande årets marknadsplan att presenteras. Stämman är öppen för allmänheten och rösträtt har samtliga medlemmar i Pratham Sweden. Välkommen!

Dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Fastställa att mötet blivit behörigt utlyst
3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6.
a. Fastställande av i årsredovisningen   ingående resultat- och balansräkning
b. Disposition av föreningens vinst eller förlust.
c. Ansvarsfrihet åt styrelsen
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
9. Bestämmande av årsavgift.
10. Val av valberedning
11. Val av från styrelsen vald fråga
12. Enskilda medlemmars frågor och förslag till styrelsen eller ledamöter samt styrelsens yttranden över dessa.
13. Bestämmande och förslag om årets insamlingar samt verksamhet som kommer att pågå under året.
14. Avslutande av stämman
 
Förslag till beslut
6b. Det föreslås att styrelsen disponerar vinst i enlighet med stadgar efter att en analys gjorts av nuvarande Learning camps.
7. Det föreslås att antalet styrelseledamöter väljs till 7.
8. Det föreslås att de av valberedningen framtagna styrelseledamöterna väljs.
Det föreslås att samtliga nuvarande styrelseledamöter fortsätter på nuvarande positioner.
11. Styrelsen redogör för förslag till nya stadgar.
13. Styrelsen redogör för strategin för 2015:
- Fokus på projekt som genererar monetära resurser då dessa har störst bidragskraft till verksamhetens mål.
- Fokus på 90-konto.
- Fokus på modernisering av kommunikationskanaler.
Styrelsen redogör för delsteg och mål.  
 
Övrig information
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos föreningen från och med 14 april 2015. Medlem har rätt att tillhanda ha kopia. Kontakt för att få kopia sker innan 13 april 2015 till info@prathamsweden.org.

Vårrensa garderoben - och hjälp oss försäkra barns rätt till utbildning

Nu är det dags för årets klädinsamling!

Second Hand-försäljning av kläder och accessoarer kommer utgöra en av stationerna under maj månads insamlingsevent i Uppsala, i samarbete med det internationella konventet vid Uppsala universitet. Rensa garderoben för en ny kollektion och bidra till ett gott ändamål på samma gång!
 
För avlämning/upphämtning, släng iväg ett mail till projektansvariga Angelica eller Emma


Klädförsäljning under höstens fundraiser i Stockholm. 

Styrelsekandidat #2 har ordet
 
Hejsan!

Mitt namn är Emma Södergren Wall och jag studerar på Kandidatprogrammet för Freds- och utvecklingsstudier på Uppsala Universitet, samt arbetar ideellt på kandidat- och masterprogrammets tidning.

Anledningen till att jag började intressera mig för en framtid inom fälten fred och konflikt, samt utveckling, var ett brinnande intresse för alla människors rätt till information och utbildning och individens kapacitet att använda sig av dessa. När jag sedan på ett seminarium fick höra talas om Pratham för första gången, av en otroligt passionerad kurskamrat, så visste jag att det var en organisation som jag ville bidra till och engagera mig i. Jag har tidigare arbetat en hel del med barn, både på dagis och i skola och har sett vikten av att både få en utbildning och av att ha vuxna människor i sin närhet som stöttar och hjälper. Jag hoppas att kunna bidra till Pratham Sweden med erfarenhet, engagemang och mycket hjärta.
 

Styrelsekandidaterna väljs officiellt på årsmötet den 23:e april, som är öppet för allmänheten att närvara på. Medlemmar har rösträtt.
 
Försämrad utbildningskvalitet i Indien leder till desperation

Examinationsperioden i Indiens skolor är i full gång och föräldrar är desperata för sina barns resultat.

Utformningen av Indiens skolsystem skiljer sig från Sveriges riktlinjer och ramar. Framtill årskurs 8 i grundskolan finns inget hinder för elevernas avancering från en årskurs till den nästa. Det är först i årskurs 8 som elevernas kunskaper sätts på prov - och avgör deras möjligheter till fortsatt skolgång. I Sverige skulle kanske inte ett sådant upplägg orsaka allt för mycket tumult med den relativt höga nivån på utbildningskvaliteten och kontinuerliga uppföljningen av varje elevs utveckling, men Prathams ASER report visar på andra förhållanden i Indien. Hälften av femteklassarna kan inte läsa en text avsedd för årskurs två och över en fjärdedel av andraklassarna saknar igenkännande av siffrorna 1-9.

I slutet av mars syntes föräldrar klättra på skolväggarna med fusklappar till barnen i Bihar då tiondeklassarna skrev sina board exams.

Utbildningskvaliteten brister och desperationen ökar. Låt oss inte se någon ytterligare 'Wall of Shame', som the Economist uttryckte det. Låt oss lösa problemen på gräsrotsnivå.

Pratham erbjuder både program för barn som hoppat ur skolan och nu söker sig tillbaka inför proven i årskurs 8 och vidare, samt after-school program för de som behöver extra stöd vid sidan om ordinarie skolgång. Det är ett av dessa program, Learning Camps, som Pratham Sweden stöttade förra året. De är bara ett exempel på Prathams arbete för barns rätt till - kvalitativ - utbildning i Indien.

Låt oss garantera 'Every Child in School - and Learning Well'.
Passionerad webbdesigner sökes

Webbhjälte sökes pro-bono för att hjälpa oss nå ut till fler! Vi söker en passionerad själ som kan förenkla och anpassa nuvarande hemsida till en modern och mobilanpassad sajt. Är du den vi söker eller har du span på vår hjälte? Hör av dig så berättar vi mer!

Vill du bli vår nästa hjälte?
Donera, bli medlem, delta i våra projekt eller volontärarbeta!Det finns flera olika sätt att stödja vårt arbete. Varesig Du är en fattig student, tidspressad i toppen av Din karriär eller hemma och energiskt söker ett nytt projekt, så har vi något för Dig. Donationer, medlemskap, deltagande i våra olika projekt, företagssponsring samt ordets kraft är av ovärderlig betydelse för oss. Besök vår hemsida eller kontakta någon av oss personligen för att höra mer om hur just Du kan hjälpa oss efter Dina möjligheter!
 
BLI FÖRETAGSSPONSOR
Öppna ett helt nytt Urban Learning Center och lägg dess grund som en självförsörjande, hållbar skola.


För donationer om minst
200 000 kr. Läs mer.
BLI FÖRETAGSVÄN
För företagsdonationer om
5000 kr eller mer per å
rSamtidigt som du hjälper
kanske hundratals eller
tusentals barn i Indien, visar
Du att Ditt företag tar socialt
ansvar och bidrar med vad Du förmår för en bättre värld. Läs mer.
RES SOM VOLONTÄR

Har du lärarutbildning och vill arbeta på våra skolor i Indien? Har du kunskaper i media, PR, data, eller bokpublikation och vill hjälpa Pratham Books nå en ny publik? Res som volontär!Kontakta volontärkoordinator Angelica så hjälper hon dig att hitta det projekt där Du kan göra långsiktig skillnad!
“Of the 39 children we surveyed yesterday, only 12 could read a story, 2 could read paragraphs, 3 could read words, 10 only identified letters and 11 were at the beginners’ stage. That means, 70 per cent children couldn’t read a story,” - See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/big-picture-read-me-a-story/#sthash.VmrL49Y2.dpuf
“Of the 39 children we surveyed yesterday, only 12 could read a story, 2 could read paragraphs, 3 could read words, 10 only identified letters and 11 were at the beginners’ stage. That means, 70 per cent children couldn’t read a story,” - See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/big-picture-read-me-a-story/#sthash.VmrL49Y2.dpuf
PRATHAM I MEDIA
 
-- "Half of our school students, after spending six years in school, cannot read basic sentences or perform simple arithmetic. The same could have been learnt within two to three years in a good private urban school". Läs hela inlägget här.
 
-- "Of the 39 children we surveyed yesterday, only 12 could read a story, 2 could read paragraphs, 3 could read words, 10 only identified letters and 11 were at the beginner's stage. That means, 70 per cent children cound't read a story". Läs mer om 2014 års ASER.
INDIEN I SIFFOR

Lärande i Indien
  • Över 25% av Indiens andraklassare känner inte igen siffrorna 1-9
  • 50 % av femteklassarna kan inte läsa en text avsedd för årskurs 2
  • 20% av femteklassarna kan som mest läsa bokstäver
  • Över 50% av åttondeklassarna kan inte lösa en division för årskurs fyra
 
Barnarbete i Indien
  • Över 12 miljoner tvingas till barnarbete
  • NGOs misstänker över 60 miljoner i barnarbete är den riktiga siffran
  • Över 50% av barnen har blivit utsatta för sexuella övergrepp
  • Pratham räddade 258 barn från barnarbete under 2013.
VÅRA LEARNING CAMPS

Vid årsskiftet 2013/2014 sände vi en donation till Indien som kom att sponsra 9 Learning Camps i Indien under skolåret med start under följande vår.


Bilder från ett av våra camps.


Learning Camps är intensiva kurser som hålls under block om ca 10 dagar under en period om någon eller några månader . I dessa delas barnen upp utefter förmåga och inte efter tidigare betyg som kan differera så betydligt beroende på vart barnet tidigare har studerat. På detta sätt effektiviseras undervisningen och resultatet blir en mycket större inverkan än en vanlig skolklass skulle ha haft på barnet.
 
ORDSPRÅK

"There are many problems, but I think there is a solution to all these problems; it's just one, and it's education".

- Malala Yousafzai
KONTAKTA OSS

Ordförande
Ingrid Eelde Koivisto

Vice ordförande, ekonomiansvarig
Magdalena Krysiak

Projektansvarig
Sara Wizén

Marknads- och volontärkoordinator
Angelica Lindqvist

Övrigt
 
Foto: Angelica Lindqvist, the Economist

Copyright © 2015, Pratham Sweden, All rights reserved.
För mer kontaktinformation, vänligen klicka här.

avbeställ detta nyhetsbrev    uppdatera prenumerationspreferenser   Receive this email in English