Pratham Sweden nyhetsbrev maj 2015        

Pop-Up Fundraiser 20:e maj
 
Tid: 14-18
Plats: Kalmar nation, Uppsala

Den 20:e maj slår vi åter upp dörrarna för vår Pop-Up Fundraiser – denna gång i Uppsala i samarbete med det Internationella Konventet! Varje krona går oavkortat till utbildningsändamålet som DU röstar fram under eventet.

Kom och njut av traditionell indisk mat och snacks, ta en after-school drink i baren, luta dig tillbaka och lyssna på våra live musik-, dans- och teateruppträdanden, eller gå loss i shopping avdelningen - samtidigt som du hjälper oss försäkra varje barns rätt till utbildning. Välkommen in under lunch, mellan och efter lektioner – vi finns där hela dagen!

TEMA: HOLI! – Den färgsprakande festival då det indiska kastsystemet förkastas och alla är lika värda. Klä dig i dina mest färgglada kläder och accessoarer, eller varför inte i indiskt mode, och kom och fota dig i vår studio för att delta i vår outfittävling!

Inträde: valfri donation.


Nationskort krävs. Gästkort för studerande utan nationsmedlemskap kan köpas vid nationernas kontor samt på Kuratorskonventet.

Detaljrapport från våra Learning Camps

Bakgrund
Vid årsskiftet 2013/2014 sände vi en donation till Indien som fördelades över nio olika Learning Camps i områdena Sangharsh Nagar och Raju Nagar. Syftet är att ge inlärningsstöd till barn från underpriviligerade områden. Programmen förser de yngsta barnen i åldern 3-7 med grundläggande läs- och skrivkunnighet, samt kompletterande stöd inom ämnena läs- och skrivkunnighet, matematik, naturvetenskap och språk för barn i åldern 8-14. Tanken är att barnen genom Prathams Learning Camps ska komma ikapp i skolan, och fylla inlärningsmålen för att kunna fortsätta sin ordinarie skolgång.

Pratham Swedens Learning Camps
Pratham Swedens läger utfördes i två omgångar under perioden september-november 2014, med fokus på språk och matematik för barn i åldern 8-14. Alla barn som deltog var del av Prathams Library Program, där lärarna upptäckt att kunskapsnivån hos eleverna var alarmerande låg, och därför observerat att en inlärningsintervention skulle kunna hjälpa barnen att uppfylla sina kunskapsmål.

Omgång 1: Språkläger
Under språklägret delades barnen upp i sex grupper om 16-17 barn vardera. För varje grupp hölls fyra dagar fylla av intensiva tvåtimmarslektioner, vilka uppgick i totalt 20 timmars språkstudier. Sammanlagt 97 barn deltog i dessa läger. Aktiviteter varierade från alfabetsövningar, ordförrådsbyggande, tankekartor, diktamen, paragrafläsning, ordlekar, kedjeläsning och grammatik med fokus på substantiv, pronomen och adjektiv, samt historieberättande.

Efter 10 dagar hade 83 av 97 barn avancerat från ord- till paragrafnivå. De resterande 14 barn som inte visade utveckling saknade närvaro.

Omgång 2: Matematikläger
Matematiklägret bestod av sammanlagt 143 barn. 95 av dessa fortsatte med detta läger efter avslutat språkläger, och 48 nya barn anslöt sig till lägret. Utbildningen ägde rum under två faser om 15 dagar, i vilka barnen delades in i grupper beroende på resultat från ett diagnostiskt test.

Fas 1: 25:e september – 17:e oktober, 2014
Aktiviteter varierade från nummerläsning och nummeridentifiering (1-100), nummerlekar, tankekartor, addition och subtraktion till problemlösning. Gruppen för barnen som uppnått högst resultat på det diagnostiska testet fick även träna enkel multiplikation och division.

Inledningsvis kunde 25 av barnen endast identifiera nummer 1-9, 92 stycken kunde identifiera nummer 10-99 och 26 stycken kände igen nummer upp till 10 000. 15 dagar senare hade alla barnen avancerat från ensiffrig nivå. 70 barn låg på tvåsiffrig nivå och 73 barn kände igen nummer upp till 10 000.

Vid början av denna fas kunde 29 barn även utföra 2-siffrig addition. Vi slutet av lägret hade 117 uppnått detta stadie, och de 29 som inledningsvis hade legat på additionsnivå kunde nu utföra enkel subtraktion.

Fas 2: 10-29:e november, 2014
Fas 2 byggde vidare på den första omgången av matematiklägret och hölls några veckor senare. Under mellantiden fick kunskapen sjunka in med hjälp av individuella övningsuppgifter. Upplägget var detsamma som vid fas 1, vilken nu hade byggt upp barnens självförtroende och studieanda.

Vid slutet av fas 2 hade samtliga barn avancerat från enkelsiffrig nummeridentifikation, samt majoriteten (99 st) kunde identifiera nummer upp till 10 000. Ytterligare 24 barn hade uppnått additionsnivå (totalt 99 % av barnen!), 79 fler kunde använda subtraktion och 20 barn hade även lärt sig enkel multiplikation!

Ett stort tack till alla er som hjälpt oss göra detta möjligt. Ni är hjältar!

Årsstämma flyttad till 19:e maj

På grund av för lågt närvaroantal vid först satta datum, äger årsstämman rum tisdagen den 19:e maj. Resultatet av val av nya styrelseledamöter samt årsredovisning presenteras i nästa utgåva.
Passionerad webbdesigner sökes

Webbhjälte sökes pro-bono för att hjälpa oss nå ut till fler! Vi söker en passionerad själ som kan förenkla och anpassa nuvarande hemsida till en modern och mobilanpassad sajt. Är du den vi söker eller har du span på vår hjälte? Hör av dig så berättar vi mer!

Vill du bli vår nästa hjälte?
Donera, bli medlem, delta i våra projekt eller volontärarbeta!Det finns flera olika sätt att stödja vårt arbete. Varesig Du är en fattig student, tidspressad i toppen av Din karriär eller hemma och energiskt söker ett nytt projekt, så har vi något för Dig. Donationer, medlemskap, deltagande i våra olika projekt, företagssponsring samt ordets kraft är av ovärderlig betydelse för oss. Besök vår hemsida eller kontakta någon av oss personligen för att höra mer om hur just Du kan hjälpa oss efter Dina möjligheter!
 
BLI FÖRETAGSSPONSOR
Öppna ett helt nytt Urban Learning Center och lägg dess grund som en självförsörjande, hållbar skola.


För donationer om minst
200 000 kr. Läs mer.
BLI FÖRETAGSVÄN
För företagsdonationer om
5000 kr eller mer per å
rSamtidigt som du hjälper
kanske hundratals eller
tusentals barn i Indien, visar
Du att Ditt företag tar socialt
ansvar och bidrar med vad Du förmår för en bättre värld. Läs mer.
RES SOM VOLONTÄR

Har du lärarutbildning och vill arbeta på våra skolor i Indien? Har du kunskaper i media, PR, data, eller bokpublikation och vill hjälpa Pratham Books nå en ny publik? Res som volontär!Kontakta volontärkoordinator Angelica så hjälper hon dig att hitta det projekt där Du kan göra långsiktig skillnad!
“Of the 39 children we surveyed yesterday, only 12 could read a story, 2 could read paragraphs, 3 could read words, 10 only identified letters and 11 were at the beginners’ stage. That means, 70 per cent children couldn’t read a story,” - See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/big-picture-read-me-a-story/#sthash.VmrL49Y2.dpuf
“Of the 39 children we surveyed yesterday, only 12 could read a story, 2 could read paragraphs, 3 could read words, 10 only identified letters and 11 were at the beginners’ stage. That means, 70 per cent children couldn’t read a story,” - See more at: http://indianexpress.com/article/india/india-others/big-picture-read-me-a-story/#sthash.VmrL49Y2.dpuf
PRATHAM I MEDIA
 
-- "Half of our school students, after spending six years in school, cannot read basic sentences or perform simple arithmetic. The same could have been learnt within two to three years in a good private urban school". Läs hela inlägget här.
 
-- "Of the 39 children we surveyed yesterday, only 12 could read a story, 2 could read paragraphs, 3 could read words, 10 only identified letters and 11 were at the beginner's stage. That means, 70 per cent children cound't read a story". Läs mer om 2014 års ASER.
INDIEN I SIFFOR

Lärande i Indien
  • Över 25% av Indiens andraklassare känner inte igen siffrorna 1-9
  • 50 % av femteklassarna kan inte läsa en text avsedd för årskurs 2
  • 20% av femteklassarna kan som mest läsa bokstäver
  • Över 50% av åttondeklassarna kan inte lösa en division för årskurs fyra
 
Barnarbete i Indien
  • Över 12 miljoner tvingas till barnarbete
  • NGOs misstänker över 60 miljoner i barnarbete är den riktiga siffran
  • Över 50% av barnen har blivit utsatta för sexuella övergrepp
  • Pratham räddade 258 barn från barnarbete under 2013.
VÅRA LEARNING CAMPS

Vid årsskiftet 2013/2014 sände vi en donation till Indien som kom att sponsra 9 Learning Camps i Indien under skolåret med start under följande vår.


Bilder från ett av våra camps.


Learning Camps är intensiva kurser som hålls under block om ca 10 dagar under en period om någon eller några månader . I dessa delas barnen upp utefter förmåga och inte efter tidigare betyg som kan differera så betydligt beroende på vart barnet tidigare har studerat. På detta sätt effektiviseras undervisningen och resultatet blir en mycket större inverkan än en vanlig skolklass skulle ha haft på barnet.
 
ORDSPRÅK

"There are many problems, but I think there is a solution to all these problems; it's just one, and it's education".

- Malala Yousafzai
KONTAKTA OSS

Ordförande
Ingrid Eelde Koivisto

Vice ordförande, ekonomiansvarig
Magdalena Krysiak

Projektansvarig
Sara Wizén

Marknads- och volontärkoordinator
Angelica Lindqvist

Övrigt
 
Foto: Angelica Lindqvist

Copyright © 2015, Pratham Sweden, All rights reserved.
För mer kontaktinformation, vänligen klicka här.

avbeställ detta nyhetsbrev    uppdatera prenumerationspreferenser   Receive this email in English