Copy
De nieuwste OCD.doc september is uit. Interesse? Bekijk de online versie

Interview

‘De meerwaarde van het OCD zie ik vooral in het feit dat ze onderzoekstechnisch snel interessante en goede producten leveren. Daarnaast werkt het bureau regionaal, waarbij ze meerdere vormen van bestuur en onderwerpen van dichtbij zien en daardoor een bredere scoop hebben dan bijvoorbeeld individuele gemeenten of onderzoeksbureaus. Maar nu vroeg ik ze in een andere rol.’ Senior adviseur Rob Rutten van adviesbureau JSO vertelt over de samenwerking en de verrassende bijdrage van het OCD.

‘Met JSO zijn we actief rond thema’s in het sociale domein, zoals jeugd, ouderen en participatie. Vorig jaar was ik betrokken bij de gebiedsanalyses die in Zuid-Holland Zuid werden opgesteld om de aansluiting van de nieuwe jeugdteams bij lokale kenmerken te bevorderen. Daarbij kwam ik in contact met het OCD die de gebiedsanalyses samen met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid uitvoerde.’

lees meer

OCD adviseert MEE Drechtsteden

MEE Drechtsteden zet zich in voor mensen – mét en zonder beperking – die vastlopen in de samenleving en op eigen kracht niet verder kunnen. MEE Drechtsteden ontvangt hiervoor subsidie van de gemeenten en krijgt daarbij uiteraard ook doelen mee welke...

Lees meer

Verdere toename leegstand kantoren Drechtsteden

De tweede meting van de 'Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden' laat zien dat de kantorenmarkt in de Drechtsteden in de afgelopen drie jaar verder is verslechterd. Het aanbod en de leegstand is fors toegenomen en...

Lees meer
Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden 2015
Evaluatie hondenbeleid Zwijndrecht
Groot onderhoud gemeentehuis Papendrecht
Personeelsmonitor 2015
Woonmonitor Drechtsteden 2015

Kansen voor informeel onderwijs in Dordrecht

Dordrecht is de Nationale Onderwijsstad 2015-2016. De Nationale Onderwijsweek, van 5 t/m 9 oktober, heeft als centraal thema ‘Leren buiten school’; informeel en spontaan leren buiten de formele schoolbanken. Samen met het CAOP voert het OCD een onderzoek uit naar de kansen van...

Lees meer

Werkgroep WOZ-waarde voor winkels, kantoren en bedrijven

Bij 'WOZ-waarde' denk je snel aan de waarde die gemeenten jaarlijks vaststellen voor woningen. Wellicht minder bekend is dat Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) ook de WOZ-waarde bepaalt van winkels...

Lees meer
• Participatiebereidheid beheer en onderhoud Zwijndrecht
• Monitor Dordrecht West
• Winkeltijden Zwijndrecht
• KTO Vergunningen Papendrecht
• VVE-beleid Sliedrecht
• Evaluatie Wmo
• Evaluatie Participatiewet
• Verhuisonderzoek Drechtsteden
• Veiligheidsmonitor 2015
• Monitor Communicatie en Bestuur
• Ervaren verkeerssituatie Sliedrecht
• Evaluatie mensen maken de wijk Leerdam

Kerncijfers Drechtsteden

Nieuwe digitale look voor Kerncijfers Drechtsteden
De belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in de Drechtsteden vindt u overzichtelijk weergegeven in Kerncijfers Drechtsteden. Sinds dit jaar niet meer op papier, maar digitaal in de vorm van infographics.


Digitaal en gebruiksvriendelijk
In Kerncijfers Drechtsteden vindt u per thema de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. In de infographics staan de cijfers op Drechtsteden niveau. Wilt u weten hoe uw eigen gemeente scoort, klik dan op de betreffende infographic. In de achterliggende tabellen vindt u meer informatie, ook op gemeenteniveau.

Eerste thema's gereed
Kerncijfers Drechtsteden is in ontwikkeling. De eerste thema's zijn gereed: Economie & arbeidsmarkt, Jeugd & onderwijs, en Wonen & Ruimte. U vindt er o.a. informatie over het aantal (startende) bedrijven in de regio, het aantal huur- en koopwoningen en het aantal leerlingen naar onderwijsniveau.

Benieuwd? Ga naar de site www.kerncijfers-drechtsteden.nl

In de loop van het jaar wordt Kerncijfers Drechtsteden uitgebreid met andere thema's, zoals Bevolking en Leefbaarheid & Veiligheid.

lees meer
Onderzoekcentrum Drechtsteden
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht
Telefoon 078 770 3905
Uitschrijven? Stuur een mail naar ocd@drechtsteden.nl
Copyright © 2014 Onderzoekcentrum Drechtsteden, All rights reserved.