Copy

Unikátní systém rozvoje metodikou OUBS, největší manažerské školy v Evropě,  pomohl desítkám tisíc manažerů k úspěchu.

OVLIVNĚTE OBCHODNÍ VZTAHY KE SVÉMU PROSPĚCHU
ŘÍJNOVÁ NABÍDKA: ZA KAŽDÉ 3 PŘIHLÁŠKY, 1 ZDARMA

Mentorované studium VZTAHOVÝ MARKETING V PRAXI  
je praktickou výukou založenou na pracovních situacích. 

Uzávěrka přihlášek je 31.10. 2013
Délka studia: 5 měsíců


Kurz je určen manažerům, budoucím manažerům, tým leadrům, koordinátorům,specialistům i supervizorům. Za pomoci různých aktivit a při řešení vašich problémůse budete věnovat externímu prostředí, vztahům se zákazníky, průzkumu trhu, analýze produktů a služeb, cenotvorbě, propagaci, způsobu dodávky, kvalitě,očekáváním zákazníků a jejich spokojenosti.
Tento email je obchodní sdělení společnosti OMI 

Telefon: +420 296 348 831
E-mail: info@openuni.cz
web: www.openuni.cz