Copy
Sähköneliön Uutiskirje 4/2014


Turvallista joulunaikaa!


Valaistushuolto
Valaisimia vikaantuu käytössä jatkuvasti ja yksittäisen valaisimen kärähtäminen saattaa tuntua asiana vähäpätöiseltä. Kiinteästi asennetuista valaisimista kertyy pelastuslaitoksille paljon tarkastus- ja sammutustehtäviä. Suurimmassa osassa tapauksista on kyse siitä, että magneettisella kuristimella varustettu loisteputkivalaisin aiheuttaa vikaantuessaan rakennuspalon tai – vaaran.
 
Epäluotettava tai vikaantunut sähköinen liitos
jakokeskuksessa kehittyy usein rakennuspaloksi

Tukesin selvityksen mukaan yli puolet kaikista rakennuspaloksi syttymiskohdastaan levinneistä sähköasennusten sähköpaloista aiheutui erilaisista jakokeskuksista, kompensointilaitteistoista ja johtojärjestelmistä. Usein palon syyksi arvioitiin oikosulku tai valokaari. Jakokeskuksessa palovaarallisen vikaantumisen aiheuttaneeksi komponentiksi oli palontutkinnassa yleisimmin tunnistettu kondensaattori, rele ja muuntaja.

Lue lisää täältä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Ulkovalaistuksen EU-direktiivi astuu voimaan huhtikuussa 2015
Huhtikuussa 2015 EU-direktiivi kieltää energiaa tuhlaavien kaasupurkauslamppujen myynnin. Käytännössä se tarkoittaa vaihtoa n. 60-70 % Suomen ulkovalaisimista. Kiellon piirissä ovat elohopeahöyrylamput ja ns. suurpainenatriumlamput.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sähköneliö © 2014
Sähköneliö Askonkatu 13, 15100 Lahti
Toimipisteet: Lahti  - Kerava - Kotka - Kouvola
Osoitetiedot: Sähköneliö asiakasrekisteri
Sähköposti: info@sahkonelio.fi