Copy
Sähköneliön Uutiskirje joulukuu 2015


Inspectan tarkastusten perusteella
savunpoistojärjestelmissä on parantamisen varaa


Vuonna 2015 on tarkastettu suuri määrä kiinteistöjen savunpoistojärjestelmiä. Tarkastukset osoittavat, että monien savunpoistojärjestelmien heikko kunto aiheuttaa merkittävän riskin tulipalotilanteessa. Tulipaloissa eniten henkilövahinkoja aiheutuu savun leviämisestä rakennuksen sisällä. Kiinteistöjen savunpoistojärjestelmillä on siksi tulipalotilanteessa ratkaiseva rooli, sillä ne ohjaavat tappavan myrkylliset savukaasut ulos rakennuksesta. Inspectan tekemissä tarkastuksissa on kuitenkin havaittu, että suuressa osassa järjestelmiä on eritasoisia puutteita, eikä niiden toimintavarmuudesta ole takeita.

Tarkastusten perusteella 85 %:ssa järjestelmistä löytyy eritasoisia puutteita, joista 20 %:ssa puutteet ovat vakavia. Vakava puute johtaa siihen, että järjestelmä ei hyvin todennäköisesti toimi tulipalotilanteessa lainkaan. Esimerkkeinä vakavista puutteista ovat kuumuutta kestämättömien kaapeleiden käyttäminen, savunpoistoluukkujen ruuvaus kiinni kattorakenteisiin tai se, ettei järjestelmää ole yli kymmeneen vuoteen huollettu, testattu tai tarkastettu kertaakaan. Vakavimmat puutteet löytyvätkin silloin, kun savunpoistojärjestelmän ylläpito, huolto ja testaus on laiminlyöty.

Sähköneliö  on erikoistunut savunpoistojärjestelmien asennukseen ja huoltoon. Lisätietoja antavat Rami Jarvansalo, puh. 0400 756 586 ja Kari Ala-Röyskö, puh. 040 778 0671.
 
Sähköneliö © 2013
Sähköneliö Askonkatu 13, 15100 Lahti
Toimipisteet: Lahti  - Kerava - Kotka - Kouvola
Osoitetiedot: Sähköneliö asiakasrekisteri
Sähköposti: info@sahkonelio.fi