Copy
Sähköneliön Uutiskirje 1/2015
Lue kirje selaimessa

Rakentamisen määrän odotetaan kasvavan tänä vuonna

Sähköistyksen markkinat ovat muutaman viime vuoden aikana kehittyneet muuta rakentamista paremmin. Tämä johtuu sähköistyksen, erityisesti valaistuksen ja automaation, tason parantumisesta ja sitä kautta alan osuuden kasvusta rakentamisessa. Sähköistysalan markkinoiden nousun odotetaan käynnistyvän aikaisintaan loppuvuonna tai ensi vuoden alussa. Yleisen harmauden seassa on myönteisiä pilkahduksia. Sähkösuunnittelijoiden työkannat ovat lievästi parantuneet mikä on merkki alkavasta käänteestä.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valokuitukaapelin asennusmääräykset

31.12.2013 asti voimassa olleen Viestintäviraston määräyksen 25E mukaan asuinkiinteistöjen uusiin ja kokonaan uusittaviin sisäverkkoihin piti asentaa vähintään johtotiet nousukuiduille. Optista nousukaapelointia viranomainen ei vielä tuolloin vaatinut, mutta määräys 25E tunnisti sen toisena hyväksyttävänä vaihtoehtona.
Optinen nousukaapelointi tuli velvoittavaksi vaatimukseksi sisäverkkoihin 1.1.2014 voimaanastuneen määräyksen 65 myötä. Määräyksen 28§-29§ mukaan sisäverkon kaikki kaapeloinnit on päätettävä molemmista päistä ja asentaminen on tehtävä standardisarjan SFS-EN 50174 mukaisesti. Koko yleiskaapelointijärjestelmän suorituskyky on testattava mittaamalla 31§:n mukaisesti. (Lähde www.stul.fi).
Lisätietoa Sami Päivältä 050 566 1876.
 

Lue lisää referenssikohteestamme Lehtiojan palvelukeskus – Suuri mutta kodikas. Projektiuutiset 1/2015 sivu 110.
Sähköneliö on nyt myös
paloilmoitinliike. Kysy lisää:
Rami Jarvansalo, 0400 756 586
 
Sähköneliö © 2015
Sähköneliö Askonkatu 13, 15100 Lahti
Toimipisteet: Lahti  - Kerava - Kotka - Kouvola
Osoitetiedot: Sähköneliö asiakasrekisteri
Sähköposti: info@sahkonelio.fi


Peruutan uutiskirjeen    Päivitä yhteystiedot