Nieuwsbrief 68, Zen Peacemakers Lage Landen, juni 2021                     Bekijk deze email in je browser

Van de redactie

Petra Hubbeling neemt afscheid als voorzitter van het bestuur van Zen Peacemakers Lage Landen. Samen met Frank De Waele stond zij aan de wieg van de Zen Peacemakers in onze regionen. Ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van het bestuur interview ik haar over haar engagement en ambities met de Zen Peacemakers. Het bestuur zoekt nieuwe bestuursleden! Dan volgen 3 uitnodigingen: Annie nodigt ons uit voor een bezinningsloop op de Dag van de Vluchteling, en Frank vd B voor Zen Zaaien & Plukken en Alexandra voor 2 virtuele exposities over genocide op Banda. 

Jan Veenendaal vertelt over een Belgische debatavond over de gevangenis en Guy Wouters schreef de column.

Inhoud van deze nieuwsbrief

 • Petra Hubbeling vertelt in een interview Ik deed niets, ik zat alleen maar te kletsen;
 • Jeroen Dijkstra van het bestuur Zen Peacemakers Lage Landen bedankt Petra 
 • Het bestuur van de Zen Peacemakers Lage Landen zoekt nieuwe bestuursleden;
 • Annie Schalkwijk nodigt ons uit voor een Stille bezinningsloop op de Dag van de Vluchteling, 20 juni;
 • Zen Zaaien en Plukken, opnieuw onder de aandacht gebracht door Frank van de Brink;
 • Twee virtuele exposities over de genocide op Banda door Alexandra Jonin;
 • Jan Veenendaal vertelt over een Belgische online debatavond in De gevangenis, haar muren en haar vensters; 
 • en de column Zitten is van Guy Wouters.

Graag voor de volgende nieuwsbrief je teksten voor half juli bij mij:  diana@zenpeacemakers.nl

Dank voor jullie bijdragen! Mogen wij luisteren, spreken, schrijven en lezen met de helderheid die niet-weten en erkennen-wat-is ons brengt. 

Diana Vernooij

De leefintenties van de Zen Peacemakers integreren we in ons leven en ons werk. 

• niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum

• erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van de vreugde en het lijden van de wereld

• actie (action) die voortkomt vanuit niet weten en erkennen wat is, voor jezelf en voor anderen.

Ik deed niets, ik zat alleen maar te kletsen

het engagement van Petra Hubbeling, interview door Diana Vernooij

Petra Hubbeling stond met Frank De Waele aan de wieg van Zen Peacemakers Lage Landen. Zij werd voorzitter van de stichting en neemt nu, na 8 jaar afscheid. In het interview vertelt ze over haar weg bij de Zen Peacemakers. 

Het was in 2011 dat Bernie Glassman een lezing gaf in de sangha van Frank De Waele roshi in Gent. Met een aantal Nederlanders besloten we hier naar toe te gaan. Aan het eind van Bernies lezing volgde een council over Auschwitz. Een groep leden van de Gentse Zensangha was het jaar daarvoor naar een Zen Peacemakers retraite in Auschwitz gegaan met Frank en Bernie. Zij deden nu samen een council waar wij bij konden zijn. Deze council maakte een diepe indruk op mij. Lees verder →

Bij het vertrek van Petra Hubbeling 

als voorzitter van de Zen Peacemakers Lange Landen,

door Jeroen Dijkstra en Frank van den Brink, bestuursleden

Petra heeft besloten haar rol als voorzitter van de Zen Peacemakers Lage Landen per juli neer te leggen. We zullen Petra node missen; ze stond aan de basis van de Zen Peacemakers beweging zoals we die vandaag in de Lage Landen kennen, en heeft in de afgelopen 8 jaar veel voor de organisatie betekent. Van het organiseren van trainingen, retraites en de terugkerende bezinnings- en toekomstdagen tot het verzorgen van de website en sociale media. Als bestuur hebben we de afgelopen 2 ½ jaar samen met Petra op kunnen lopen en heeft ze ons op bemoedigende wijze vertrouwd gemaakt met het Zen Peacemaker werk. Gelukkig heeft Petra aangegeven actief betrokken te zullen blijven. Lees verder →

Bestuursleden gezocht

oproep door Jeroen Dijkstra en Frank van den Brink

Beste vrienden en sympathisanten van Zen Peacemakers Lage Landen (ZPLL),

Dit jaar bestaan de Zen Peacemakers Lage Landen alweer 8 jaar. In die periode hebben we vele evenementen, workshops en trainingen georganiseerd die ondersteunend zijn bij het beoefenen van de 3 intenties van de Zen Peacemakers: Lees verder →

Stille bezinningsloop op de Dag van de Vluchteling, 20 juni 2021

een uitnodiging door Annie Schalkwijk

Al jaren wordt er rondom deze tijd De Nacht van de Vluchteling gelopen. Duizend mensen lopen de nacht door, 40 kilometer lang. En al jaren lever ik op één of andere manier een bijdrage, lopen, sponsors werven, vervoer. Lees verder →

Zen Zaaien en Plukken

een uitnodiging door Frank van den Brink

  

In maart 2021 zijn wij gestart met het  project Zen Zaaien en Plukken. Met Zen Zaaien en Plukken gaan we op zoek naar de betekenis van Greening The Self, zoals Joanna Macy, dat ooit heeft genoemd. Wij zijn een onderdeel van onze planeet en niet een afgezonderd object. In de loop van de jaren zijn wij onze verbondenheid kwijtgeraakt. Lees verder →

Twee virtuele exposities over de genocide op Banda

een uitnodiging door Alexandra Jonin

Gezicht op Banda, aquarel door Johannes Vingboons, 17e eeuw

Het is dit jaar precies vier eeuwen geleden dat Jan Pieterszoon Coen de bevolking van de Banda-eilanden liet uitroeien. Het Westfries Museum staat stil bij deze misdaad tegen de menselijkheid met een veelzijdige online tentoonstelling. Stemmen uit Indonesië en Nederland toen en nu spreken de bezoekers toe. Een foto-expositie in het Scheepvaartmuseum verbindt eveneens het verleden van Banda aan het heden en onderzoekt de betekenis van koloniaal erfgoed.  Lees verder →

De gevangenis, haar muren en haar vensters

Jan Veenendaal vertelt over een Belgische online debatavond

Jan Veenendaal vertelde in de vorige nieuwsbrief over zijn activiteiten als maatje in de gevangenis. Hij keek naar de recente Belgische online debatavond  De gevangenis, haar muren en haar venster, georganiseerd door Without Walls, en een aantal organisaties, waaronder ook Zen Sangha van Frank De Waele. Deze avond geeft een interessant inzicht over het gevangenissysteem van Vlaanderen en is voor belangstellenden terug te zien: https://www.youtube.com/watch?v=KMmKlpnEIrE   

Na het bekijken van de debatavond De gevangenis, haar muren en haar venster bleven er voor mij twee interessante vragen over:
– “Hoe zouden wij een bijdrage kunnen leveren aan herstelbemiddeling?”
– “Zou ik met de moordenaar van mijn broer in gesprek gaan en zou ik de dader kunnen vergeven?”
Mijn eigen antwoorden heb ik gevonden. Ik ben heel benieuwd naar die van jou.

Lees verder →

Zitten

column van Guy Wouters

50 jaar gezocht en toen er zo moe van geworden,
dan ben ik maar gaan zitten.
Het spiritueel zoeken was vol van geluid, discussies, overtuigen ... 
de Stilte lonkte naar me.

Daar hadden mijn medezoekers geen goed woord voor over, want je moest blijven praten over dat zoeken. Eenzaamheid, en dus niet in een praatgroep, een afschrikkend beeld voor velen. Hoe verleidelijk is het vele en hoe afschrikwekkend  het ene.
De Ander, daar zijn we niet mee bezig, het gaat toch over mijn geluk, mijn ontplooiing, de Ander wie is dat?

Tot ik Ton Lathouwers las en een leerling van hem ontmoette. Toen kon ik alleen maar luisteren naar mijn binnenste zelf en soms, zoals Ton zegt, een woordje stamelend en stotterend proberen uit te spreken, wetend dat dat woord onmiddellijk stolt als het wordt uitgesproken.
Al mijn woorden waren op, zelfs deze zijn te veel.

Toen ging ik zitten, ook als ik bewoog en functioneerde in deze maatschappij, het was steeds vanuit een zitten geworden.
Ik was zoveel en toen zo weinig en toen kwam een diepe rust over me. Een rust die ik graag zou doorgeven aan anderen en niet enkel voor mezelf houden. En soms dwaal ik af, en ga dan toch weer naar dat geruis van woorden. Dan ben ik verdwaald en loop rond in een zee van discussies en stellingen. Maar als ik mild blijf naar mezelf komt de rust terug en vanuit die rust wil ik andere mensen bereiken.

Ik wil kwetsbaar blijven.

 • Iedere ochtend van 7:30 - 8:10 mediteren we gezamenlijk via het videoconference programma Zoom.
 • Zen Zaaien en Plukken, maandag 7 juni van 19.00 - 21.00
 • Householder Koans, iedere tweede maandag van de maand, 18.00 uur gefaciliteerd door Bread Loaf Mountain Zen Community (Vermont-USA) in samenwerking met Petra Zenryū Hubbeling
 • Bezinningsloop zondag 20 juni van AZC Leersum naar AZC Amersfoort, start 9.30 uur
 • Een jaar leven alsof het je laatste jaar is. Een intensief jaarprogramma rond het boek A Year to Live van Stephen Levine. Oriëntatie bijeenkomst zondag 1 augustus. Maandelijkse bijeenkomsten starten de eerste zondag van september en vinden iedere eerste zondag van de maand plaats. Er zal een Nederlands sprekende en Engels sprekende groep zijn, meer informatie volgt op de website. Dit programma is een samenwerking met Bread Loaf Mountain Zen Community (Vermont-USA)
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Zen Peacemakers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp