Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Pasen 2021

Uit: Bijbel in 1000 seconden
Van de pastor

Zalig Pasen
‘Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn’ (Jesaja 49,6). Een oude profetie, een belofte voor Israël. Maar die blijkt verder te reiken. God wil de hele mensheid aanraken. Terugkijkend zien we hoe God zijn plan volbrengt door de geboorte, de dood en de opstanding van zijn Zoon, Jezus.
 
Jezus kwam niet alleen voor de apostelen, de eerste leerlingen, de vroege kerk. Hij kwam ook voor je buurman en voor de persoon die je net inhaalde op de snelweg. Hij kwam voor beide partners in een relatie die in crisis verkeert. Hij kwam voor zieken, eenzamen en mensen die zichzelf maar niet kunnen accepteren – en voor al degenen die in de greep zijn van de een of andere verslaving. En Hij kwam voor alle mensen die nog tot geloof moeten komen. Jezus kwam voor iedereen – ook voor u, voor jou. Hij hoopt, verlangt er naar dat ieder van ons Hem als Heer erkent.
 
Er is geen duisternis zo zwart of God kan er licht brengen, of het nu een moeilijke situatie in je leven is of een verhard of gewond hart. Er is geen zonde die Hij niet kan vergeven. Er is geen toekomst die Hij niet kan ontsluiten. Dat is de boodschap van Pasen. De dood, het kwaad, de duisternis hebben nooit meer het laatste woord. Het leven, het goede, het licht kleuren de toekomst. Wat een perspectief. Wat een positiviteit. Wij hopen dat er vreugde en blijheid is dat in ieders hart zal opwellen.

 
Namens het pastoraal team: Zalig Pasen!
Han Geppaart, pastoraal werker.

 
Vieringen Goede week en Pasen

De vieringen in de Goede week en Pasen zijn te vinden op onze website. 
Ook zijn hier de links te vinden voor de betreffende livestreams.------------------------------------------------------------------------------------

NB: Tweede paasdag is er om 10.00u een parochiële eucharistieviering in de H. Martinus.
Vrouwen verlaten het lege graf en gaan op weg naar Galilea. Onderweg hebben ze een niet goed uit te drukken ervaring: ze ontmoeten de opgestane Jezus. Tegelijkertijd wordt er fakenieuws verspreid. Zoiets kennen we in onze tijd, maar het was er toen ook al.
Ook op dit prachtige fresco wordt ingegaan.
Wees van harte welkom!------------------------------------------------------------------------------------
Voor wie naar de kruisweg of de lijdensmeditatie (’s avonds) komt nodigen we uit om bloemen mee te brengen voor de kruishulde.

 
Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website 'vieringen'.

En verder blijft vooralsnog het onderstaande gelden:
 
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen. Ook voor de viering 2e Paasdag in de H. Martinus.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Of via het lokaal secretariaat in Princenhage en Effen.
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.
Chrismaviering 2021

De chrismaviering is dit jaar te volgen via de livestream
vanuit de Kathedraal in Breda. Kijk hiervoor op de website van de parochie Centrum Breda of klik 
Link livestream
Vastenactie 

Werken aan je toekomst
Lees verder ==>

NB: de 2e collecte met Pasen is bestemd voor de vastenactie.
Warm aanbevolen!
Fietstocht Maria Magdalena 2e Paasdag 

Tweede paasdag is echt een dag om samen met het gezin erop uit te trekken.
Helaas kunnen veel uitstapjes dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus. We hebben daarom als parochie een fietstocht uitgezet langs onze verschillende parochiekernen. Ook voor kinderen zit er een leuke opdracht bij. 
Je kunt de tocht, met in achtneming van de huidige maatregelingen, veilig maar natuurlijk wel op eigen risico rijden.
Bij alle drie de parochiekernen kun je starten. Er liggen routebeschrijvingen in de kapellen. Of je haalt hem van onze website. Geniet van de ontmoetingen onderweg, rijd voorzichtig. Het belooft mooi fietsweer te worden.
Veel plezier gewenst namens het pastoraal team en voorbereidingsgroep.
   

 
Nieuwe Lieve Hemel is uit

klik maar op de cover
Bijbelcursus bisschop Liesen

Bisschop Liesen geeft een bijbelcursus over het Marcusevangelie. Je kunt de reeds uitgezonden bijeenkomsten terugzien via deze link: Cursusavonden over Marcusevangelie online | Sint Franciscus Centrum. Behalve de eerste zijn alle bijeenkomsten opgesplitst in twee delen. De cursus geeft uitleg over de verhalen en de achtergrond van het Marcusevangelie en helpt je om ze dus beter te begrijpen. Bovendien nodigt de bisschop uit om met de kennis je persoonlijke geloof te verreiken. Je kunt alle samenkomsten thuis online bekijken. Helaas zijn door de coronamaatregelen de samenkomsten in januari en februari vervallen. Hopelijk worden ze in maart weer opgepakt. Voor wie dit interessant vind is de serie zeer aan te bevelen, zeker met de veertigdagentijd in het vooruitzicht.
Gebed voor deze week

Heer, onze God,
door nacht en ontij,
door dood en donker
bent U uw volk voorgegaan.
 

Aan ons allen
wilt U zo een weg wijzen,
gunt U ons een bestemming,
brengt U ons leven  terecht.
 

 


Zo hield uw Zoon vast aan U,
en hebt U Hém niet losgelaten.
Wanneer zullen wij dan
zijn spoor volgen,
zijn kruis opnemen
en een nieuw geluk,
een nieuw vertrouwen vinden?
 

Maak ons stil en aandachtig,
ogen en harten gericht
op Hem,
de koning die ons diende,
de Heer die zich met ons deelde.
Amen.

Sytze de Vries, bewerkt
De Meertenzangertjes zoeken jou!!

Hou je ook zo van zingen? 
En vind je het leuk om met meerdere kinderen te zingen?
Ben je ook nog tussen de 6 en 12 jaar?

Aarzel dan niet en kom een kijken bij de Meertenzangertjes.
Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 18.30-19.30.
Voor meer informatie en opgave: meertenzangertjes@gmail.com


 
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp