Copy
Nieuwsbrief 
November 2017
LIEVE HEMEL
 
Nazarethparochie
Parochie OLV ten Hemelopneming

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

St. Martinus - Allerzielen - Open Kerkendag Martinus pakketten actie Ontmoetingsmiddag SAMEN voor ouderen - Huiswerkbegeleiders gezocht! - Eerste Communie 2018 - filmavond 'I, Daniel Blake'

Sint Maarten

Eén van onze geloofsgemeenschappen is die van de H. Martinus. Wie was eigenlijk die H. Martinus?
Maarten van Tours (ca. 316-397) was bisschop van de stad Tours. We kennen hem als Sint Maarten. Zijn feestdag valt op 11 november. Hij was slechts 15 jaar toen hij soldaat werd en ten strijde trok. De legende gaat dat hij aan de stadspoort van Amiens een bedelaar trof en deze zijn mantel schonk. Aangezien de helft van de mantel behoorde aan Rome kon hij slechts de helft, zijn helft, weggeven.
Nu zijn er echter vele legendes omtrent deze heilige.
Eén van de legendes vertelt dat deze bedelaar een verschijning van Jezus zou zijn. Een andere interpretatie is dat de bedelaar symbool staat voor Christus.
Maarten heeft zich uiteindelijk bekeerd. Hij werd duiveluitdrijver, stichtte een klooster en werd bisschop van Tours. Hij stierf in 397.
De geloofsgemeenschap viert op 1 november het feest van Allerheiligen en een dag erna op 2 november het feest van Allerzielen. 
In onze parochies vieren we het feest van Allerzielen op donderdag 2 november: 19:00uur in OLV ten Hemelopneming (Henny Spooren) en 19:00uur H. Martinus (Paul Heye).

Voor alle vieringen in onze parochies kijkt u hier.

Open Kerkendag

Op zondag 26 november, het feest ook van Christus Koning, zetten vele kerken in Brabant hun deuren open voor het grote publiek. Het gaat niet alleen om katholieke en protestantse kerken die nog gebruikt worden voor de eredienst, maar ook herbestemde kerkgebouwen. 
Meer informatie kunt u vinden op de sites van bisdom Breda en open kerken Brabant.
Hieronder een video waarin de bisschoppen Jan Liesen en Gerard de Korte, dominee Erica Scheenstra en de CvdK Wim v.d. Donk oproepen om deel te nemen aan de Open Kerkendag.
.

Martinus pakketten actie 2017


Op zaterdag 18 november organiseert de werkgroep Diaconie van de Nazarethparochie al weer voor de zevende keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage. Dat gebeurt bij de supermarkt van Albert Heijn en bij de supermarkt van de Jumbo. Op die dagen wordt klanten bij de ingang van de supermarkt gevraagd om naast hun eigen boodschappen een of meerdere extra artikelen te kopen en die te schenken aan de Martinus pakketten actie.
.
Lees meer over deze actie op de website.

Ontmoetingsmiddag SAMEN voor ouderen


Wanneer: woensdagmiddag 22 november (Hagedonk) en woensdagmiddag 29 november Vlaamse Schuur van Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1, Princenhage
Wat: Verhalen van vroeger en nu, zingen, gezelligheid, muziek.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers.
Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u in de flyer die u achterin de kerk kunt vinden of kijkt u op de website van de Nazarethparochie. of de website van parochie Prinsenbeek

 
Werkgroep Ouderenpastoraat
Nazarethparochie
Parochie OLV ten Hemelopneming
Woonzorgcentrum Thebe, locatie Hagedonk

 

Huiswerkbegeleiders gezocht!


In de Nieuwe Meidoorn, aan de Meidoornstraat 115 te Breda, wil men huiswerkbegeleiding aanbieden aan kinderen van armere gezinnen.
Voor deze huiswerkbegeleiding is men op zoek naar vrijwilligers/ leerkrachten, die zich één keer in de week willen inzetten voor deze activiteit.
  
Kinderen uit gezinnen waarvan de ouders het niet breed hebben, hebben vaak geen geld voor regulier huiswerkbegeleiding.
Daarom is men gestart met het opzetten van een nagenoeg gratis huiswerkproject in Breda.
Dit project is al eerder opgezet in Roosendaal, waar het nu ook volledig zelfstandig 'draait'.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Martijn Kurstjens, Pastoraal Werker, e-mail: m.kurstjens@parochieheiligefamilie.nl

 

Eerste Communie 2018


Begin november zullen de kinderen uit groep 4 van de basisscholen een informatiebrief en een aanmeldingsformulier ontvangen betreffende de Eerste Communie.
Mocht uw kind onverhoopt geen brief hebben meegekregen en wil hij/zij wel zijn/haar Eerste Communie doen, dan kunt u een brief en aanmeldingsformulier ophalen bij het secretariaat van de parochie in Prinsenbeek of van de parochie in Princenhage.
Deze zijn geopend alle werkdagen van 9:00-12:00uur.

 
Filmavond en filmgesprek: I, Daniel Blake
Meer informatie kunt u vinden op de site van het Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2017 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp