Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
September 2021

Onze Lieve Vrouwe van Smarten 
Stefano Rotondo - Rome
Van de pastor
De vakantie van de basisscholen is ten einde. Middelbare scholieren en studenten beginnen of vervolgen hun opleiding. De vakantie is echt voorbij. Behalve misschien voor wie niet aan schoolvakanties gebonden is, zoals pater Gilbert.
 
Een nieuw werkjaar staat voor de deur. Ook in onze parochie. Nog steeds zullen we met maatregelen ten gevolge van het covid-19-virus rekening moeten houden. Toch gaan we er tegenaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Installatie
Zo wordt op zondag 12 september om 11.00uur in de Moeder Godskerk te Effen Norbert Schnell als pastoor van onze parochie geïnstalleerd door mgr. Liesen. Vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie zijn daar bij betrokken. Omdat nog steeds een beperking geldt op het aantal toegestane kerkgangers zal voor deze viering moeten worden ingeschreven: info@parochiemariamagdalena.nl  of telefonisch: 076-541223.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Monumentendag
Tijdens de Open Monumenten Dagen 11 en 12 september kan de Sint Martinuskerk  eindelijk weer goed bewonderd worden.
De kerk is op zaterdag van 11-17u en zondagmiddag van 12-17u door het publiek vrij te betreden.

Op de website van open monumentendag vindt u nog meer achtergrond informatie over de Sint Martinuskerk, alsmede praktische informatie (o.a. toegankelijkheid) en een overzicht van overige activiteiten.
Van harte welkom!
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Familiezondag
Zondag 19 september heeft een primeur. Alle parochies van Groot Breda zijn daar bij betrokken, dus ook de onze. Vanaf nu vindt op elke 3e zondag van de maand een Familiezondag plaats waarbij het hele gezin welkom is. De opzet is eenvoudig: inloop, samen starten, in groepen uiteen waarbij leeftijdgenoten met elkaar catechese ontvangen en de ouders deelnemen aan een geloofsgesprek en soms ook catechese. Daarna volgt een eucharistieviering voor het hele gezin met na afloop een gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Voor aanmelden of meer informatie: Rosalina Boer-Wirken: rwirken@bisdombreda.nl.
Op dinsdag 28 september 19.30 uur is er een speciale informatiebijeenkomst in de kerk van Prinsenbeek.
Kijk voor meer informatie op onze website.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Vredesweek
Op donderdag 23 september is er om 9.00uur een oecumenisch ochtendgebed en s’avonds om 19.00 uur vindt in het kruispunt een oecumenisch avondgebed plaats. De daaropvolgende zondag 26 september is er om 11.00 de jaarlijkse oecumenische vredesviering. Allen in het kader van de Vredesweek. Zie ook onze website.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gregorius de Grote
Vandaag op 3 september gedenkt onze Kerk paus Gregorius de Grote. Hij was een van de vier belangrijke kerkvaders en heeft de aanzet gegeven tot het gregoriaans. Gregorius stimuleerde ook de missionering/evangelisatie. Hij vond dat je daarbij voorzichtig te werk moest gaan. Je moet anderen niet met geweld tot geloof brengen, want dan worden het nooit oprechte christenen. Hij drong er sterk op aan het hart van de ander te winnen.
Merkt een ander aan ons hoe goed het ons doet om te geloven? Een gedachte die we in onze Missionaire kerk zeker mee kunnen nemen.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dat Gods zegen over deze en de vele andere niet genoemde activiteiten mag neerdalen. Allen die bij de voorbereiding betrokken zijn veel inspiratie en wijsheid toegewenst.
 
Han Geppaart, pastoraal werker
Zomerrooster secretariaat

Vanaf maandag 6 september zijn de secretariaten van Prinsenbeek en Princenhage weer 'normaal' geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.
Het secretariaat van Effen is geopend op vrijdagochtend van 9.00-11.00uur.
Vieringen

In de zomermaanden juli en augustus waren er in de weekenden 2 vieringen volgens een zomerrooster. 
Vanaf september is er (in principe) weer elke zondag in iedere parochiekern een viering. 

Zondag 12 september: installatieviering Norbert Schnell om 11.00u in de H. Moeder Gods kerk in Effen. 

NB: De vieringen in Prinsenbeek en in Princenhage zullen deze zondag komen te vervallen. 

Op dinsdag 21 september is er om 9.00uur geen viering in de OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek i.v.m. de jaarlijkse grote schoonmaak.


Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website 'vieringen'.
 
  1. Aanmelding is alleen nodig voor de weekendvieringen in Prinsenbeek.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.


 
Taizéviering

 
Wat: Oecumenische Taizéviering 
Wanneer: Donderdag 23 september (19:00)

In aansluiting op de landelijke vredesweek met het thema: Inclusief Samenleven hopen we op donderdag 23 september een oecumenische Taizéviering te houden in het Kruispunt. Deze vieringen kenmerken zich door de ruimte voor gebed, verstilling en bezinning. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap in Taizé, eenvoudige teksten (geen preek) en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering.
Aanvang 19.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 
Gerarduskalenders
Ze zijn er weer: de Gerarduskalenders.
Verkrijgbaar bij het secretariaat in Prinsenbeek vanaf maandag 6 september. 
Prijs: €8,50
Het secretariaat is geopend elke werkdag van 9.00-11.30uur.
Is hofman/vrouw iets voor jou?
De heren en dame die het kerkhof en het groen rondom de Martinuskerk onderhouden zoeken nieuwe vrijwilligers die hen willen meehelpen. Door verhuizing en terugtreden vanwege leeftijd wordt de groep erg klein en is er teveel werk.
Om de twee weken komt de ploeg bijeen (sommigen af en toe ook door de week) om het gras te maaien, onkruid te wieden, paden aan te harken, eenvoudig snoeiwerk te verzorgen, etc.. Je werkt een ochtend (maandagochtend) heerlijk in het groen. Het is gezond, soms misschien meditatief en vooral zeer dankbaar werk. De waardering van omwonenden en nabestaanden van wie rusten in de graven is zeer groot.
Is dit iets voor u/jou, neem contact met ons op: Jos Rombouts, 0634894449, jos.rombouts@casema.nl .
 

Bijgevoegd het resultaat van de inspanning die zijn verricht om de Martinusplaats weer een netjes aanzien te geven. Dank hiervoor!!

 
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp