Copy

Nieuwsbrief 
April 2019

 


LIEVE HEMEL
 
Fresco Fr. Angelico (klooster San Marco, cel 8)

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Vieringen - Chrismaviering - Nieuws Eerste Communie 2019 - Sobere maaltijd 2019 - wandelen met bezinning - Ouderenpastoraat - Bedevaart Lourdes  
 
Zondag 7 april is de presentatieviering van Ben Hendriksen om 9.30 uur in de OLV ten Hemelopneming kerk Prinsenbeek. 
Deze zondag zullen er geen vieringen zijn in Effen en Princenhage!

Dinsdag 23 April is er om 9.00u geen viering in de Heuvel!

Vieringen Palmpasen, Goede week en Pasen

Zondag 14 April Palmpasen 
9.30u Prinsenbeek Communieviering. Voorganger: Han Geppaart.
9.30u Effen Eucharistieviering. Voorganger: Heinz Baart/Ben Hendriksen.
11.00u Princenhage Eucharistieviering. Voorganger: Heinz Baart/Ben Hendriksen.
Donderdag 18 April Witte Donderdag 
19.00u Prinsenbeek Eucharistieviering. Voorganger: Paul Heye/ Han Geppaart/ Henny Spooren/Ben Hendriksen
Vrijdag 19 April Goede Vrijdag 
15.00u Princenhage Kruisweg voor kinderen. Voorganger: Han Geppaart.
15.00u Prinsenbeek Kruisweg. Voorganger: Henny Spooren.
19.00u Prinsenbeek Gebedsviering. Voorganger: Henny Spooren/Han Geppaart.
Zaterdag 20 April Paaswake
16.00u Princenhage Peuter-/kleuterviering. Voorganger: Han Geppaart.
19.00u Effen. Communieviering. Voorganger: Henny Spooren.
21.00u Prinsenbeek Paaswake. Voorganger: Paul Heye/Henny Spooren/Han Geppaart/Ben Hendriksen.
Zondag 21 April Pasen
9.30u Prinsenbeek Eucharistieviering. Voorganger: Fons Burm/Han Geppaart.
9.30u Effen Eucharistieviering. Voorganger: Paul Heye/Ben Hendriksen.
11.00u Princenhage Eucharistieviering. Voorganger: Paul Heye/Ben Hendriksen.

Dit jaar vindt de chrismamis plaats op woensdag 17 april om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus, Kerkstraat 1, Teteringen.
Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd.
Meer informatie kunt u op de site van het bisdom vinden.

 
Rondleiding
De data voor de rondleidingen in de kerken zijn: 
10 april  Martinuskerk 14.00 uur groep zaterdag/15.00 uur groep zondag  
10 april  OLV ten Hemelopneming         14.00 uur
12 april  H. Moeder Godskerk                14.30 uur
 
Palmpasen 14 april
14 april     H. Moeder Godskerk  9.30 uur
14 april     Martinuskerk               11.00 uur (voor de kinderen uit Prinsenbeek en
Martinuskerk)                                                                                   
Witte Donderdag 18 april Catechese voor alle communicanten
18 april             OLV ten Hemelopneming          16.00 – 17.00  uur
Op Witte Donderdag is er een catechese-uur voor de communicanten. Dan luisteren we naar het verhaal van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Op die dag vieren we de instelling van de Eucharistie. Tijdens de catechese vertellen we dit verhaal aan de communicanten en gaan we hierover met hen in gesprek.

Goede Vrijdag 19 april
Martinuskerk   15.00 uur Kruisweg voor kinderen
Op Goede Vrijdag zijn alle kinderen welkom in de Martinuskerk. Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus (dit noemen we de Kruisweg) wordt aan de hand van beelden verteld. De kinderen mogen bloemen meenemen om bij het kruis te leggen.

Paaszaterdag 20 april
H. Moeder Godskerk Effen 
19.00 uur Paasviering voor kinderen
Op 20 april is er een feestelijke Paasviering voor de communicanten rondom vuur, licht en water. De kerk is bij binnenkomst nog donker. Er is verdriet om het sterven van Jezus. We luisteren naar verhalen uit de kinderbijbel over de schepping, over bevrijding en over het lege graf. Met het ontsteken van de kaarsen wordt het weer licht in ons leven en mogen we opnieuw beginnen.
Ook dit jaar wordt er in samenwerking met de Protestantse kerk in Prinsenbeek weer een sobere maaltijd georganiseerd en wel op woensdag 10 april in Het Kruispunt, Harmonielaan 24. Tijd: 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.
Na een korte viering en uitleg over het goede doel van deze avond ("Because we carry")gaan we samen aan tafel voor een sobere broodmaaltijd. 
Voor nadere informatie en opgave kunt u kijken op onze website.
                                                  
 
   
Op woensdag 8 mei organiseert de werkgroep ouderenpastoraat van de Parochie H. Maria Magdalena voor de ouderen in onze parochie een gezellige middag. Pastor Henny Spooren-Schaart zal deze middag namens de parochie begeleiden.
Het programma duurt van 13.00u tot ongeveer 17.45 uur.
In de week van 8 april zullen er op diverse plekken in de parochie flyers liggen met nadere informatie en aanmeldingsstrookjes.

 
 
Zoals altijd start de bedevaart met een kennismakingsbijeenkomst. Deze zal worden gehouden op vrijdagmiddag 26 april a.s. om 15.00 uur  in de ontmoetingsruimte van de St. Franciscuskerk, aan het Belgiëplein 4, 4826 KT, in Breda.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de VNB

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp