Copy
Nieuwsbrief 
November  2018
LIEVE HEMEL
 
Nazarethparochie
 
Parochie OLV ten Hemelopneming

IN DEZE NIEUWSBRIEF


Kanselbericht - rooster november - uitnodiging info-avond samenvoeging Nazarethparochie en parochie OLV ten Hemelopneming - Kind en Kerk - Ouderenpastoraat ontmoetingsmiddag - Martinuspakketten actie 2018 - Gezinsmiddag
 
Hieronder vindt u het kanselbericht zoals dit is voorgelezen in de beide parochies het weekend van 21 oktober.
  
Beste parochianen,
 
Namens de besturen en het pastoraal team van onze parochies wil ik u de volgende mededeling doen.
 
In goed overleg met zijn collega’s heeft Adrie Lint de bisschop van Breda gevraagd om per 1 april 2019 met vervroegd pensioen te mogen gaan. Bisschop Liesen heeft dat verzoek ingewilligd.
 
Adrie Lint werd op 1 maart 2009 benoemd tot pastoraal werker in de Nazarethparochie van Breda en sinds 1 januari 2012 is hij ook pastoraal werker in de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Reeds vanaf 1981 heeft hij zich met veel voldoening en plezier ingezet voor het pastorale werk. Hij is dankbaar voor het vertrouwen en de warme steun die hij in de parochiegemeenschappen daarvoor heeft gekregen.
 
De parochiebesturen en het pastoraal team hebben begrip voor het verzoek van Adrie. We vinden het jammer dat hij afscheid gaat nemen. De parochies zullen zijn kunde, inzet en betrokkenheid missen. We wensen hem van harte toe dat hij nog veel goede jaren mag hebben met zijn gezin.
 
Met het bisdom zijn we in gesprek over de vacature die met het vertrek van Adrie ontstaat en de wijze waarop die ingevuld zou kunnen worden.
 
Op zondag 27 januari nemen we afscheid van Adrie Lint. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. We wensen Adrie en zijn vrouw Annemiek Waij graag alle goeds toe.
 

Vieringen vrijdag 2 november Allerzielen:
9.00uur H. Moeder Gods gebedsviering. Voorganger: Adrie Lint.
19.00uur OLV ten Hemelopneming gebedsviering. Voorganger Henny Spooren.
19.00uur H. Martinus gebedsviering. Voorganger: Han Geppaart.

Zondag 11 november zal Henny Spooren voorgaan in een communieviering om 11.00u in de H. Martinus en niet Adrie Lint zoals vermeld in Lieve Hemel.

Zondag 25 november is er om 11.00u een communieviering in de H. Martinus. Voorganger: Adrie Lint (en niet George Dirven).
 
 
Waar: H. Martinuskerk Princenhage
 
Wanneer: 7 november 2018
Tijd:
20.00 uur- 22.00 uur
  • Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee
Voor wie: Parochianen van beide parochies  
Agenda
  • Informatie over samenvoeging
  • Vragen’uurtje’
  • Bekendmaking naam van de nieuwe parochie
  U bent allen van harte welkom!

Op 4 november was er een ‘opa en oma-familieviering’ gepland in de kerk OLV ten Hemelopneming.
In overleg met de werkgroep is deze viering naar een andere datum verplaatst, namelijk 16 juni 2019.
Dat duurt nog even, maar we vonden het thema van deze viering erg geschikt voor de slotviering, waarvoor ook de communicanten en vormelingen worden uitgenodigd.
Op die manier kunnen we drie generaties bij de viering betrekken: grootouders, ouders en kinderen.
De planning is na de meivakantie met de voorbereiding te beginnen.
 

 
 
Op woensdagmiddag 7 november verzorgen de werkgroep ouderenpastoraat van de Nazarethparochie en de Parochie OLV ten Hemelopneming en de dienst Geestelijke Verzorging van Woonzorgcentrum Hagedonk een gezellige middag met het thema ‘Een reis door het geloof’.
 
De heer Ad Rooms neemt ons mee op deze reis en vertelt over vroeger en nu. Het programma wordt afgewisseld met liederen uit onze tijd die ons op een andere manier iets vertellen over ons geloof. Vanzelfsprekend is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie met wat lekkers.
 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u zich daarom zo snel mogelijk aan, uiterlijk voor 31 oktober 2018
 
Praktische informatie:
 
Datum:            7 november 2018
Tijd:                 13.45 -16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur
Locatie:           Woonzorgcentrum Hagedonk Prinsenbeek
Opgave:          vóór 31 oktober
middels het antwoordstrookje in de flyer (kerk, parochiecentrum).                                                    
                        
Als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, staan er   
mensen voor u klaar die u graag met de auto ophalen
en weer thuisbrengen!
 
                       
Op zaterdag 17 november a.s. organiseert de werkgroep Diaconie van de Nazarethparochie al weer voor de achtste keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage. Dat gebeurt bij de supermarkt van Albert Heijn en bij de supermarkt van de Jumbo. Op die dag worden klanten bij de ingang van de supermarkt gevraagd om naast hun eigen boodschappen een of meerdere extra artikelen te kopen en die te schenken aan de Martinus pakketten actie.


De afgelopen jaren was de actie een succes. We hopen ook dit jaar met de feestdagen in het vooruitzicht weer veel mensen en gezinnen blij te maken.

Over Martinus en hoe u mee kunt doen, kijkt u hier.

Doet u ook mee?
 


Op zondag 11 november is de gezinsmiddag van 11-15 uur in de Laurentiuskerk in Breda. Het idee is om samen naar de mis te gaan, daarna wat lekkers te eten, een stukje inhoud en gebed.
Voor het programma, het thema en aanmelding kijkt u hier.
Iedereen is van harte welkom, wat je gezinssituatie ook is (oudere, jongere kinderen/alleen, samen). 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2018 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp