Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Juli / Augustus 2022

Openingstijden secretariaat tijdens de zomer.

Gedurende de zomervakantie, van 23 juli t/m 4 september, is het secretariaat iedere werkdag geopend van 9.00-11.00 uur.

Vanaf 5 september is het secretariaat weer open iedere werkdag van 9.00-11.30 uur.
Vieringen

Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.
Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen

De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.
Lees verder =>
Parochiekronieken

Gedoopt
Nina Meeuwesen             12 juni 2022
Frederiek van Gerwen     12 juni 2022
Hanne Roelands              29 mei 2022
Maxim Ferrario                 29 mei 2022Overleden

Jo Horrevoets-Timmers, Prinsenbeek 10-6-2022
Cornelia Bastiaansen-Dikmans, Prinsenbeek 18-6-2022. 
Lintjesregen

Jaarlijks publiceert het bisdom Breda een overzicht van gedecoreerden die mede vanwege hun kerkelijke activiteiten op Koningsdag een koninklijke onderscheiding ontvingen. Alle decorandi zijn lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van onze parochie H. Maria Magdalena hebben de onderstaande personen een onderscheiding ontvangen:

Anja van Gils-Verwijst (Prinsenbeek)
Peter van Gils (Prinsenbeek)
Jac de Roos (Princenhage)

 
Alsnog van harte proficiat!
Zomermiddagcafé

Kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie; tijd voor jezelf; tijd om na te denken over het leven, geloof, God. Er met anderen over praten en vooral niet te moeilijk. Gewoon overdag en je hoeft er ’s a
vonds niet de deur voor uit.
 
Wanneer: Dinsdagmiddag 19 + 26 juli en 9 + 16 + 23 + 30 augustus
Tijd: 13.30-16.00 uur
Waar: Martinushuis, Haagse markt 4, Breda-Princenhage.

Kijk verder op onze website voor meer info.


Van harte welkom!
Gezinsdag 23 juli 2022

Bedevaart naar Kevelaer

De Broederschap van O. L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Oost-Zeeuws-Vlaanderen organiseert op dinsdag 9 en woensdag 10 augustus 2022 haar jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Twee dagen van bezinning, gebed, vieren, processies en veel gezelligheid. Dit alles onder de bescherming van Maria, Troosteres van de bedroefden.
Lees verder op onze website

 
Bedevaart Lourdes
 
Door Corona hebben we al enkele
jaren niet op bedevaart naar Lourdes kunnen gaan.
Met het Huis voor de Pelgrim (voorheen VNB) organiseren we een zesdaagse vliegreis
naar Lourdes van 17 september tot en met 22 september 2022.
Voor verdere inlichtingen, Jan Kapetijn 06-44604176


Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus meld je snel aan!
 
Zesdelige podcast over Missionaire parochie: een overzicht

Wat is een missionaire parochie? Aan de hand van vijf inhoudelijke punten, gaat Katholiekleven in gesprek met mensen die vertellen over waar het om gaat in de missionaire parochie. Voor en na de conferentie die in maart plaatsvond, publiceerde Katholiekleven de podcasts om parochies op weg te helpen. Het laatste deel werd deze week gepubliceerd.
Link naar de site met de podcasts
Terugblik oecumenische Gospelviering Raad van Kerken Breda op Hemelvaartsdag

Eindelijk, na een stop van twee jaar vanwege Corona, kon er op de ochtend van Hemelvaartsdag 26 mei, voorafgaand aan de “officiële” opening van het Breda Jazz Festival, weer genoten worden van een Gospelviering in de Grote Kerk van Breda!

Thema van de gospel viering was “Ga in Vrede”. 
Eén van de voorgangers was Norbert Schnell. Hij wees erop dat Jezus in zijn zegening zijn leerlingen opdroeg te getuigen. Te getuigen dat niet de dood, maar God in deze wereld het laatste woord spreekt en dat dat een woord van Liefde en Vrede is. Dat is de kern ook van het christelijk geloof: steeds weer uitkomen bij het dubbelgebod van de liefde ÉN ernaar handelen. Liefde als wapen.
 
Life Teen Zomerkamp 2022

Ook dit jaar is er weer een Life Teen zomerkamp! Een superleuke, avontuurlijke, verdiepende en gezellige week, helemaal speciaal voor tieners.
Meer informatie vind je hier

 
Life Teen Zomerkamp 2022 promo video
Wij wensen iedereen een goede zomer toe!
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp