Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Extra Kerst editie 2021

Lees hier de Kerstboodschap van de R.K. bisschoppen voor Kerstmis 2021
Aangescherpte maatregelen van de RK bisschoppen.

Naar aanleiding van de lockdown per 19 december hebben de bisschoppen besloten om de kerkelijke maatregelen nader aan te scherpen.
Dat betekent voor onze parochie het volgende:
  • Per viering mogen maximaal 50 kerkgangers aanwezig zijn.
  • Een aanmelding kan uit maximaal 4 personen bestaan om zoveel mogelijk families de kans te geven naar de viering te komen. (Iedereen die zich heeft aangemeld wordt telefonisch benaderd om door te geven of men ten gevolge van de beperkingen vanwege coronamaatregelen wel of niet kan komen).
  • Er mogen geen koren in de viering zingen, wel kunnen enkele (maximaal 4) cantors de viering muzikaal ondersteunen.
Lees hier het volledige bericht.

Het bestuur en het pastoresteam begrijpt de teleurstelling die het bij parochianen oproept. Maar tegelijkertijd zijn we ook blij dat er toch nog gevierd kan worden. 
Wanneer de engel Maria vertelt dat ze een kind krijgt – die de Zoon van de Allerhoogste genoemd wordt (Lucas 1,32) – krijgt haar leven een wending die ze niet had verwacht.
Van de een op de andere dag verandert haar leven. Nadat Maria heeft ingestemd met het plan van God, gaat de engel van haar heen. Daarna is het stil. Je voelt een gevulde stilte. Allerlei emoties en gevoelens buitelen over elkaar heen. Hoewel Maria dit alles in geloof accepteert, moet ze dit nieuwe pad wel zelf gaan bewandelen – ook als er hobbels en kuilen in komen.
 
Zulke situaties overkomen ons ook: een onverwachte zwangerschap, een ongeneeslijke ziekte, het kapot gaan van je bedrijf, het breken van je relatie, het afkondigen van een lockdown, soms van de een op de andere dag. Het kan angst op roepen, teleurstelling, boosheid.
 
Toch zijn al deze emoties tijdelijk, maar onze God is eeuwig. En…Hij is bij ons, zelfs als je te maken krijgt met onverwachte wendingen in je leven. Vaak veranderen de omstandigheden of de situatie niet, maar onze God helpt je wel om er op een goede manier mee om te gaan. Door Jezus komt God onze wereld binnen om het leven dat wij meemaken met ons te delen. Kerstmis geeft ons de kans ons hart te openen voor Jezus en ons leven aan Hem voor te leggen en ons te laten troosten en ook te vullen met hoop en vrede.
 
Zalig Kerstmis.
 

Han Geppaart,pw.
Vieringen Kerst
Voor alle onderstaande vieringen is het nodig om zich aan te melden i.v.m. beperkte plaatsen (50) door de aangescherpte maatregelen van de bisschoppen. Aanmelden kan via: info@parochiemariamagdalena.nl of 076-5412231
 
Vrij 24 december
16:00 -17:00 uur
OLV ten Hemelopneming: Kerk open (kerstliederen/kaarsje opsteken/evangelie)

16:00-17:00 uur
H.Martinus: Kerk open (kerstverhaal aan de hand van ingekort herdertjestocht

Zaterdag 25 december – Eerste Kerstdag
9:00 uur
OLV ten Hemelopneming:  Eucharistieviering. Voorganger: 
Norbert Schnell.
 
11:00 uur
OLV ten Hemelopneming: Eucharistieviering. Voorganger: Norbert Schnell. 

9:30 uur
H. Moeder  Gods: Eucharistieviering/familieviering. Voorganger: Paul Heye. 

6:00 uur
H. Martinus: Eucharistieviering (dageraadsmis). Voorganger: 
Norbert Schnell. 

11:00 uur 
H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon, SVD. 

Zondag  26 december –Feest van de  Heilige Familie
9:30 uur 
OLV ten Hemelopneming: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon, SVD. 
 
11:00 uur
H. Martinus: Communieviering. Voorganger: Ineke Leemput. 

 
Zaterdag 1 januari – H. Maria, Moeder van God - Nieuwjaarsdag
10:00 uur
H. Moeder Gods: Eucharistieviering / Parochiële viering. Met pastoraal team.


 
Verder is de Martinus kerk beide kerstdagen open van 12.00 – 16.00 uur voor het bezichtigen van de kerststal
 
Openingstijden secretariaat

Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het secretariaat normaal geopend van 9.00-11.30 uur.  Dus ook vrijdag 24 december en 31 december.
 
Dageraadsmis Martinuskerk 25 december 6.00 uur

In de geschiedenis is het vaker voorgekomen dat er geen nachtmis kon zijn en dat je op 1e kerstdag in alle vroegte naar de kerk ging om de geboorte van Christus te vieren. Dit jaar kan wederom geen nachtmis gevierd worden. Daarom nodigt het pastoraal team en het Martinuskoor je uit om op 1e kerstdag extra vroeg je bed uit te komen, naar buiten te gaan, de kou in om daar het ontwaken van de dageraad mee te maken. Om naar de Martinuskerk te komen en te horen wie er in Betlehem is geboren. In deze coronatijd is er zoveel anders, dus waarom ook niet op een ander tijdstip vieren: vanuit het donker naar het licht. Wees van harte welkom! Je kunt je vooraf aanmelden via info@parochiemariamagdalena.nl of 076 – 5412231.


 
Parochiekronieken

Overleden:
29-11-2021 de heer Ad Harmsen
03-12-2021 de heer Bart Sprenkels
05-12-2021 Mevr. Nelly Verwaters-Oomen
07-12-2021 de heer Christ Huijbregts
11-12-2021 de heer Rinus van den Straten
12-12-2021 mevr. Louise de Raaff-Groosman

 
 Kerstboodschap bisschop Liesen
 
De Blijde Boodschap is geen programma,
maar een persoon, een klein en kwetsbaar Kind
dat ons uitnodigt Hem in onze armen te nemen.
Bij elk ander kind dromen wij over zijn of haar toekomst.
Het goddelijk Kind heeft een droom voor ons,
dat wij ten volle mensen mogen worden,
kinderen van zijn en onze Vader.
Moge Gods droom voor ons werkelijkheid worden
in het nieuwe jaar, het 2022ste van zijn geboorte op aarde.
 
 

Vier Kerstmis! Mgr. Liesen: “God zelf gaat met ons op weg”

Ontdek wie Jezus is bij Alpha

In Breda gaat binnenkort weer een Alpha van start. Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’.
Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 donderdagavonden die om 18.30 uur starten met lekker eten. En er is één zaterdag gepland. De eerste avond is op 20 januari. Je bent van harte welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda.
Wil je meer informatie? Kijk op: https://alpha-cursus.nl, of neem contact op met of geef je op bij: Hanneke Oomen hannekeoomen@online.nl.

 
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp