Copy

Nieuwsbrief 
Juni 2019

 


LIEVE HEMEL
 
Drieluik met nederdaling van de H. Geest, Lucas van Leijden
Foto Museum Catharijneconvent, foto Ruben de Heer

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Wijzigingen vieringen - Slotviering H. Martinus - Openluchtdienst Pinksteren - Vormsel - Dagbedevaart Goes - Kapel OLV Altijddurende Bijstand aan eredienst onttrokken - Dagje Klooster - Bisdombedevaart Italië - Gezinsdag - Geloofsfeest 

 
Onderstaande vieringen staan anders vermeld in het parochieblad.

Dinsdag 4 juni 9:00 uur OLV ten Hemelopneming: Gebedsviering. Voorganger: Parochianen.
Dinsdag 11 juni 9:00 uur OLV ten Hemelopneming: Communieviering. Voorganger Ben Hendriksen.
Donderdag 13 juni 9:00 uur H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Vincent Schoenmakers.
Zondag 16 juni 9:30 uur H. Moeder Gods: Communieviering. Voorganger: Han Geppaart.
Zondag 16 juni 11.00 uur H. Martinus: Communieviering. Voorganger: Han Geppaart.
Donderdag 27 juni 9:00 uur H. Martinus: Communieviering. Voorganger: Han Geppaart.
Op zondag 23 juni zal de slotviering van het werkjaar zijn in de H. Martinus.
De viering begint om 11.00u en de voorganger is pastor Han Gepppaart.
Het Martinuskoor en het Jongerenkoor zullen de viering muzikaal op luisteren.
In het bijzonder worden alle communicanten en vormelingen van het afgelopen jaar uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn.
Maar natuurlijk is een ieder van harte welkom!
Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, zal er een oecumenische viering  gehouden worden op het kerkplein achter de Haagsemarkt.
Voor meer informatie kijkt u op onze website.
Van harte welkom!

 
Inmiddels zijn de brieven verzonden naar de ouders waarvan de kinderen in 2016 hun Eerste Communie hebben gedaan/in groep 7 zitten.
Heeft u geen brief ontvangen, maar wil uw kind wel graag meedoen met de Vormselvoorbereiding of wilt u meer informatie, kijkt u dan even op onze site
 
Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft, zullen we woensdag 12 juni een dagbedevaart maken naar Goes.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus u kunt zich hiervoor nog opgeven.
Voor meer informatie of opgave, kijkt u dan even op de website.
In verband met de organisatie, graag aanmelden voor 5 juni.                                                
 
Dinsdag 28 mei kwamen parochianen uit de geloofsgemeenschap van de Heuvel voor de laatste keer samen om te vieren in de Kapel van OLV van Altijddurende Bijstand. Bisschop Liesen ging voor in een sfeervolle, ingetogen viering. Ook uit de omliggende wijken hadden gelovigen zich aangesloten.  Het sluiten van de kapel ging zichtbaar en voelbaar gepaard met verdriet en tranen. 
Met gevoelens van verdriet en dankbaarheid, maar zeker ook bemoedigd, wordt teruggekeken op deze enerverende ochtend. 


Op de website vindt u een uitgebreid verslag en een aantal foto's.
Op zondag 16 juni 2019 bieden de Zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout een verdiepende blik in het kloosterleven van hun gemeenschap onder de titel 'Dagje klooster’ .
U allen, jong of oud, bent van harte welkom!
De dag wordt begeleid door Zuster Hildegard Koetsveld osb.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het Sint Franciscuscentrum.
 

Graag willen we op deze plek nogmaals aandacht vragen voor de bisdombedevaart die van 12 - 19 oktober a.s. plaats vindt.
De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus.
Voor meer informatie kijkt u op onze website
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp