Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel 
Januari 2021

Vanuit het bestuur...

Nieuwe penningmeester: Eric van Steen  -  opvolger van financieel adviseur Toon Roelands


Het bestuur ontving medio januari 2021 het bericht dat Eric van Steen door de Bisschop is benoemd als bestuurslid van ons parochiebestuur. We feliciteren Eric met zijn benoeming en we zien uit naar een vruchtbare samenwerking! 

Eric wordt penningmeester van het parochiebestuur. Deze functie was sinds de vorming van de parochie H. Maria Magdalena op 1 januari 2019 nog steeds vacant. 

In verband met deze vacature heeft Toon Roelands het parochiebestuur sinds 2019 bijgestaan als financieel adviseur.  Het parochiebestuur is Toon zeer erkentelijk voor zijn inzet als financieel adviseur en voor de financiële activiteiten die hij de afgelopen jaren heeft verricht. Toon zal de taken behorende bij het penningmeesterschap nu overdragen aan Eric. Toon blijft wel betrokken bij de administratie van de begraafplaatsen.
Van de pastor

Je uitlaatklep vinden
Een maand geleden keken we terug op een jaar dat ons leven behoorlijk in de war heeft gestuurd. Eindelijk was dit jaar voorbij. Nu gaan we op naar een nieuwe tijd. Nu zal het beter worden.

Ondertussen zijn we een maand verder. Hoewel het vaccinatieproces op stoom begint te komen lijkt het uitzicht op verlossing van de coronapandemie nog ver weg. De angst voor de oprukkende besmettelijkere variant van covid-19 leidt tot verdere uitbreiding van de coronamaatregelen. Het ‘lontje’ wordt steeds korter. Mensen worden steeds negatiever.

De verbijsterende vernielzucht die deze week in de steden plaatsvond maakt de boosheid nog groter. We worden nu ook boos op elkaar. Het lijkt wel of een kwade macht ons in bezit heeft. In Bijbelse taal spreekt men van een onreine geest die ons in zijn macht heeft (Marcus 1,21).
 
Het is heel gemakkelijk om met die negatieve beweging mee te gaan. Je eigen onvrede uiten lucht immers op. Dat geldt ook voor christenen. Maar of dit voor volgelingen van Jezus een heilzame weg is, is nog maar de vraag.
Hij nodigt je immers uit: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. […] Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen (Matteus 11,28-29).

Wie werkelijk zijn/haar hart opent voor de Heer, zal ook echt die rust en vrede gewaar worden. Je uitlaatklep vinden bij God, bij Jezus kan werkelijk heilzaam voor je zijn. In de liturgie van a.s. zondag bevestigen de mensen in Kafarnaüm dat Jezus met gezag spreekt. Hij spreekt woorden van God en die zijn altijd bevrijdend en genezend. Het ‘lontje’ wordt weer langer. Neerslachtigheid verdwijnt. Hoop en vertrouwen voeren weer de boventoon. En dat ga je ook uitstralen. Mij lijkt het vruchtbaarder om die weg te bewandelen om deze pandemie uit te houden. En zelfs nog vele jaren nadien…
 
Han Geppaart,pw.

 
N I E U W..........................N I E U W....................N I E U W............

Podcast Magdalena spreekt.
De evangelielezing van de zondag en een overweging hierop.
Kijk op onze website voor de link!


 
De opdracht van de Heer, in de volksmond: Maria Lichtmis

Graag nodigen wij u uit voor de eucharistieviering in Prinsenbeek op dinsdag 2 februari a.s. om 9.00 uur. Aan het begin ontsteken we kaarsen als verwijzing naar Jezus, het LICHT der wereld, die in ons midden is.

Op 2 februari, dat is precies 40 dagen na kerstmis, viert de Kerk dat Jezus aan God wordt opgedragen, toegeheiligd. Zo staat het in de wet van Mozes: de oudste jongen uit een joods gezin moest, aan God worden toegewijd. Deze toewijding vindt plaats in de tempel en het is een bijzondere, intieme ontmoeting.


In de Oosterse Kerken wordt Maria Lichtmis daarom het Feest van de Ontmoeting genoemd.
Jezus ontmoet in de tempel immers God, zijn Vader. Bij wie Hij thuis is. Maar er vindt nog een ontmoeting plaats. Die dag zijn ook Simeon en Hanna aanwezig. Zij vertegenwoordigen het volk Israël. Jezus ontmoet dus zijn volk. Simeon is trouw aan de wet van Mozes en die hij dus vertegenwoordigt. En Hanna was een profetes. Zij vertegenwoordigt dus de profeten. Zo ontmoet Jezus Wet en Profeten.

 
Vieringen

Ook in de maand februari zullen er (vanwege de kou) geen vieringen op donderdagochtend in de H. Martinus zijn. 

Voor vieringen  blijft vooralsnog het onderstaande gelden:

 
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Of via het lokaal secretariaat in Princenhage en Effen.
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

Op onze website vindt u de laatste berichten rond de maatregelen m.b.t. Corona.
Actie Kerkbalans 2021
Geef vandaag voor de kerk van morgen!   

Wil je ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

De landelijke actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 16 t/m 30 januari. Normaal gesproken gaan dan ook in onze parochie vele vrijwilligers op pad voor de Actie Kerkbalans.
We zitten nu echter in een bijzondere periode voor wat betreft de Coronamaatregelen.
Gelet hierop heeft het parochiebestuur besloten de actie even uit te stellen. 
We gaan er vooralsnog vanuit dat de actie in februari van start kan gaan.
We houden u op de hoogte.

Facebook
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp