Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel 
12 Februari 2021

"Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris – Gedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren." 
Vieringen

***De viering in de Martinuskerk a.s. zondag 14 februari 11.00 uur gaat NIET door.***

Vieringen  Aswoensdag
10.00uur OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek
19.00uur H. Martinus Princenhage


U kunt uw palmtakje van vorig jaar meebrengen om te verbranden tijdens de viering.
En verder vieringen

Ook in de maand februari zullen er (vanwege de kou) geen vieringen op donderdagochtend in de H. Martinus zijn. 
Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website 'vieringen'.


Voor de vieringen blijft vooralsnog het onderstaande gelden:
 
 1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
 2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
  Of via het lokaal secretariaat in Princenhage en Effen.
 3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

Op onze website vindt u de laatste berichten rond de maatregelen m.b.t. Corona.
Van de pastor

Carnaval en Aswoensdag
 
Dit weekend viert Brabant carnaval. Carnavalsverenigingen zetten alles op alles om dat zo coronaproof mogelijk te doen. Ze zijn daarbij heel vindingrijk, vergezeld met toepasselijke thema’s. In Prinsenbeek blijven ze zeggen ‘We zien oe gère’. Waarschijnlijk via een beeldscherm. Maar ook ‘’t Aogje @tum dur’. Wil Princenhage er eveneens mee zeggen: vieren kan dit jaar alleen via een digitaal kanaal? En ook Effen beseft dat navelstaren dit jaar misschien wel heel dichtbij komt als ze zeggen ‘Kek Effe Naor Oe Eiguh!’. Op de een of andere manier roepen de thema’s toch onderhuids een verlangen op naar een ouderwets gezellig carnaval waarin we elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Hoe je deze dagen carnaval ook viert (voor wie er tenminste iets mee heeft), het zal anders zijn dit jaar. Wat belangrijk is, is dat we het leven blijven vieren. Dat we blijheid en vreugde vinden in wat ons toevalt, dat we het positieve weten op te delven. Het blijft echt de moeite waard.
 
Na carnaval breekt een ander tijd aan: veertigdagentijd. Een periode van inkeer en bezinning die uitmondt in het belangrijkste en grootste feest van het Christendom: de opstanding van Jezus op Pasen. Feitelijk betekent het: de macht van het kwaad en van de dood heeft NOOIT het laatste woord. Met Pasen wordt een toekomst geopend die voor elke mens in het verschiet kan liggen. In de veertigdagentijd, of vastentijd kunnen we ons daarop voorbereiden door (1) gebed en meditatie, (2) vasten en (3) goed doen aan wie in nood zijn. We beginnen deze bezinningsperiode op Aswoensdag om 10.00 uur in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek en om 19.00 uur in de Martinuskerk in Princenhage. In beide vieringen worden palmtakjes verbrand en daarna de bestrooiing met as. Dus geen askruisje. Wilt u het palmtakje van vorig jaar meebrengen naar de viering?
 
Han Geppaart, pw.
N I E U W..........................N I E U W....................N I E U W............

Een podcast van onze Parochie ontvangen?

 
Bij een podcast denk je niet onmiddellijk aan een parochie.
Toch wil onze Parochie Heilige Maria Magdalena wekelijks een podcast maken.
Meestal zal die gaan over het thema van de zondagsviering.
Wil je onze podcast horen, dan is het handig je aan te melden, zodat je tijdig een berichtje krijgt.
Dat werkt als volgt:
 
 • Download de app van bijvoorbeeld Spotyfy of van Apple Podcast of van Anchor.
 • Daarna meld je je aan bij één van deze drie.
 • Vervolgens abonneer je je op 
  Magdalena spreekt. 
 • Klaar! Dat is alles.
Nu wachten op een berichtje dat een nieuwe podcast gepost is.
Overigens:  je kunt ook voorgaande podcast nog beluisteren.


 
Luisterend Oor 
Luisterend Oor’: een eenvoudig initiatief waarbij parochianen luisteren naar andere parochianen.
Voor de coronatijd was het eenvoudig om contact op te nemen met de pastorale beroepskrachten. En natuurlijk dit kan nog steeds.
Vanuit het bisdom echter is er een nieuw initiatief ontstaan: parochianen die luisteren naar andere parochianen.
Lees verder =>


En mocht u hier als vrijwilliger aan mee willen werken, dan kunt u contact opnemen met:
bloenen@bisdombreda.nl.
Facebook
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp