Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Juni 2022

Om de nieuwsbrief wat meer onder de aandacht te brengen, is deze, éénmalig, verzonden naar alle vrijwilligers van wie we een emailadres hebben. 
Het kan dus zijn dat u de nieuwsbrief 2x ontvangen hebt.

Indien u in het verleden de nieuwsbrief niet ontvangen hebt, maar deze in het vervolg wel wil ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl
U kunt de nieuwbrief ook lezen via onze website
Pinksteren
(foto van Gerd Altmann via Pixabay)
Carnaval - grote optocht zondag 5 juni

I.v.m. de carnavalsoptocht zondag 5 juni zal tussen 9.00-16.00u het centrum afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.
Voor de kerkgangers (viering van 9.30uur) is de kerk wel bereikbaar. 
U dient bij de controlepost te melden dat u voor de viering komt. 
Vieringen
Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.
------

Vieringen met Pinksteren
Zondag 5 juni 1e Pinksterdag
9:30 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon, SVD.
9:30 H. Moeder Gods Eucharistieviering. Voorganger: Norbert Schnell.
11:00 H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Norbert Schnell.

Maandag 6 juni 2e Pinksterdag - Maria, Moeder van de kerk
10.00 H. Moeder Gods: Eucharistieviering. Voorgangers: Pastoraal team.
Van het bestuur....

De klok op de Prinsenbeekse kerktoren is verdwenen! 

Eindelijk is het zover. Op 11 mei j.l. is de klok die al maandenlang stilstond, met een hoogwerker van de toren gehaald. Dat was het startschot van de herstelwerkzaamheden van het torenuurwerk.
                        
Allereerst worden de wijzers en de wijzerplaat grondig gereinigd en worden ze opnieuw verguld en daarna voorzien van led-verlichting.
Alle onderdelen in de toren die van buitenaf niet zichtbaar zijn, worden in de komende weken vervangen door moderne en elektronische materialen. Hiervan is heel veel maatwerk, dat tijdrovend is. Als de werkzaamheden zijn voltooid, dan is het uurwerk toekomstbestendig.
We hopen dat de werkzaamheden vlot verlopen en dat de torenklok nog voor de komende zomervakantie de juiste tijd zal aangeven. 
 
De bekostiging van de herstelwerkzaamheden is in grote mate mogelijk gemaakt door de succesvolle inzamelingsactie, waaraan heel veel Bekenaren een donatie hebben gedaan.
Tot nu toe heeft deze actie het mooie bedrag van € 16.250 opgebracht, en er worden nog steeds donaties bijgeschreven op onze bankrekening.
Iedereen die een donatie heeft gedaan: heel hartelijk dank voor uw gave!
 
In de komende editie van parochieblad Lieve Hemel wordt uitgebreider ingegaan op de herstelwerkzaamheden van het torenuurwerk.

Eric van Steen,
penningmeester Parochiebestuur.

(foto boven (1e van 3): Huib Jansen)
Van het pastoraal team....
 
Maria, Moeder van de Kerk
 
De Mariamaand mei is met het Feest Maria Visitatie afgesloten. Dit feest viert dat Maria op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth. Maar doorheen het kerkelijk jaar zijn er nog meer vieringen waarin Maria centraal zal staan. De eerstvolgende is al binnenkort: 2e Pinksterdag. Bij velen is dat niet bekend, omdat het pas vier jaar geleden is dat Paus Franciscus heeft besloten om op deze dag Maria, Moeder van de Kerk, te vieren. Helemaal nieuw is dit niet. In enkele landen, Polen en Argentinië, was tweede Pinksterdag al met Maria verbonden en dat is nu het geval voor de wereldkerk.
 
Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de heilige Geest, dat mag je zien als de geboorte van de Kerk. De gedachtenis van Maria als Moeder van de Kerk wordt nu nadrukkelijk aan Pinksteren verbonden om de rol van Maria bij het begin van de Kerk aan te geven. Zowel de Geest als het moederschap van Maria zijn gaven van Jezus aan zijn Kerk. Op een eerder moment, als Jezus aan het kruis hangt geeft Jezus zijn moeder aan de kerk: Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.” (Johannes 19, 26-27).
 
Al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie heeft paus Paulus VI aan Maria de titel Moeder van de Kerk toegekend, omdat zij Christus, het Hoofd van de Kerk, heeft voortgebracht, en omdat zij de Moeder van de verlosten is geworden voordat haar Zoon op het kruis de geest gaf. Vanaf 2018 heeft ze nu dus ook een speciale gedachtenisviering op 2e Pinksterdag. Wij nodigen u van harte uit dit mee te vieren op maandag 6 juni, 10.00 uur in een parochiële viering in de Moeder Godskerk in Effen

 
Parochiekronieken

Overleden

Daniel van Willigen 26 februari 2022  Martinus
Ria Voeten-Bachman 3 april 2022 Martinus
Hans van de Vijver 18 april 2022 Prinsenbeek
Hubertina Heugen 30 april 2022 Martinus
Bas Waterreus 15 mei 2022 Prinsenbeek
Johannes Braspenning 15 mei 2022 Prinsenbeek
Corrie Verstegen - van Meel 20 mei 2022 Prinsenbeek
Michel Hennekam, 30 mei 2022 Prinsenbeek

 
Van het Kerkkoor Effen, namens het koorbestuur:

Terugblik van twee gouden bruiloften, 27 mei 2022 jl

Hoe bijzonder is het als twee zussen trouwen met twee broers op dezelfde dag, en dan na vijftig jaar samen hun gouden huwelijken mogen vieren!
De twee zussen Trees en Corry Lips trouwden met Rien en Kees Koeken op 27 mei 1972.
Nu vijftig jaar later, op 27 mei 2022, zijn zij twee prachtige gouden bruidsparen.

Wat óók heel bijzonder te vermelden is, ze zijn alle vier lid van het kerkkoor Effen.
Trees viert dit jaar maar liefst haar 50-jarig jubileum als een trouw en actief koorlid! Dit gaan we vieren tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest in november.
Rien en Corry zullen volgend jaar beiden hun vijftig jarige jubileum vieren en Kees zal nog een paar jaartjes moeten wachten, maar dan heeft hij óók zijn vijftig jarige jubileum bereikt. Vijftig jaar trouwe en hele actieve koorzangers/zangeressen!

Een bijzonder kwartet mag je wel zeggen, met een groot aandeel in het kerkkoor Effen.
 
 Trees en Rien & Corry en Kees:
Van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk!
Missionaire parochie......na de conferentie...


Dinsdag 17 mei zijn we, de deelnemers van de conferentie 'Als God renoveert' weer bij elkaar gekomen om verder na te denken over hoe nu verder na de conferentie. 

We hebben samen gebeden en gevierd
en we hebben onze dromen over de parochie gedeeld:
gemeenschap, ge
bed, ontmoeting, jongeren in de kerk, Alpha, vreugde.....

Pinksterfeesttocht 2022
Lourdes reis Breda
Door Corona hebben we al enkele jaren niet op bedevaart naar Lourdes kunnen gaan. Met het Huis voor de Pelgrim (voorheen VNB) organiseren we een zesdaagse vliegreis naar Lourdes van 17 september tot en met 22 september 2022.
Deze reis is volpension en onder goede begeleiding van reisleiding en vrijwilligers. We willen met een groep van Breda en omgeving deze mooie bedevaart samen gaan maken en hopen dat er veel deelnemers mee mogen gaan.
Voor geïnteresseerden organiseren we een informatiemiddag op zaterdagmiddag 11 juni 2022 van 14:00 tot 16:00 uur in de zaal van de Franciscuskerk, Belgiëplein 6 in Breda. Dit jaar heb ik het stokje overgenomen van Els en Wim Zeegers die dit met veel plezier tot op hoge leeftijd hebben gedaan. Voor verdere inlichtingen, Jan Kapetijn 06-44604176
Wij wensen iedereen een zalig Pinksteren!
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp