Copy

Nieuwsbrief 
Januari 2020

 


LIEVE HEMEL
 

 
Wij wensen iedereen
een zalig nieuwjaar!
Vieringen
De nieuwe editie van Lieve Hemel is inmiddels verschenen.
Zoals u hebt kunnen zien, staan de roosters voor de komende periode er deze keer niet in.
Voor de actuele vieringen kunt u kijken op onze website, maar ook in de wijkbladen staan elke week de vieringen vermeld.

 
Parochiële viering 5 januari
Wij nodigen u van harte uit voor de parochiële viering van 5 januari, 9.30 uur in de H. Martinuskerk in Princenhage, waarbij het voltallig team aanwezig zal zijn. We vieren die dag het feest van de Openbaring des Heren (Driekoningen), maar ook dat we dan één jaar Parochie Heilige Maria Magdalena zijn. Bovendien is er volop gelegenheid elkaar na de viering een gezegend nieuwjaar te wensen. We hopen dat van verschillende koren zangeressen en zangers aanwezig zijn om o.l.v dhr Ad Janssens de viering muzikaal op te luisteren. Om 9.00 uur begint het inzingen.
Vormsel 2020
Vrijdag 24 januari a.s. zullen 12 kinderen (10 uit onze parochie en 2 uit de Vijfheiligenparochie) het Vormsel ontvangen.
De Eucharistieviering begint om 19.00u in de H. Martinus, Princenhage. Vormheer is vicaris Paul Verbeek. Het JKP zal de viering muzikaal opluisteren.
De jaarlijkse gebedsweek "Week van Gebed voor de Eenheid" voor de christenen vindt plaats van 19 t/m 26 januari 2020.
We worden dit jaar uitgedaagd meer te doen dan het gewone, geïnspireerd op Handelingen 28.  
Meer informatie leest u hier.

 
Vieringen Week van Gebed voor de Eenheid
In de "Week van Gebed voor de Eenheid" zullen er ook weer een aantal oecumenische vieringen zijn, te weten:
- Donderdag 23 januari om 9.00uur: Oecumenisch ochtendgebed in de Johanneskerk, Breda. Voorgangers: Ben Hendriksen en Joan van Kempen.
- Zaterdag 25 januari om19.00uur: Taizé viering in het Kruispunt. Voorgangers: Evelyn Quaak en Henny Spooren. M.m.v. Koor Intermezzo.
- Zondag 26 januari om 11.00uur: Oecumenische viering in de Johanneskerk, Breda.
Voorgangers zijn Saskia van Meggelen en Henny Spooren. M.m.v. Martinuskoor.
Informatiemiddag parochiereis
Zoals al eerder aangekondigd, maken we dit jaar een parochiereis naar Saint-Maximin-le-Sainte-Baume waar Maria Magdalena haar laatste rustplaats heeft gekregen. Onderweg doen we natuurlijk nog meer plaatsen aan, o.a. Avignon.
Op zondag 12 januari om 14.00uur is er in de sacristie in Prinsenbeek een informatiemiddag over deze parochiereis. 
U bent van harte welkom.
Op onze website kunt u meer informatie vinden.
Cursus opnieuw beginnen
Op 4 februari 2020 start de cursus    "Opnieuw beginnen" in Prinsenbeek. 

Op onze site vindt u alle informatie.
Uitnodiging publiekslezing "Als God renoveert"
In het voorprogramma van de conferentie 'De Missionaire parochie. Als God renoveert' die gehouden wordt op 24 en 25 maart 2020, heeft het Sint Franciscuscentrum Leo Fijen uitgenodigd. Hij zal 15 januari 2020 een lezing geven. 
De avond wordt gehouden in de  Sint Antoniuskathedraal in Breda en begint om 19.30 uur.
Een ieder is van harte welkom!
Meer informatie vindt u op de site van het Sint Franciscuscentrum.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp