Copy

Nieuwsbrief 
Juli/Augustus 2019

 


LIEVE HEMEL
 
Openstelling secretariaten vakantieperiode

Van 8 juli tot 1 september a.s. heeft het secretariaat van Prinsenbeek  gewijzigde openingstijden.
Gedurende deze periode kunt u het secretariaat bereiken van 9:00 - 11:00 uur. 
Het Martinushuis (Princenhage) is geopend zoals u gewend bent: 9.00-11.30uur. 
Nieuws m.b.t. vieringen
 
Dinsdag 2 juli zal Ed de Kever voorgaan in een communieviering in Prinsenbeek om 9:00uur en niet Han Geppaart.
Donderdag 4 juli zal Han Geppaart voorgaan in een communieviering in Princenhage om 9:00 uur en niet Ed de Kever.Zondag 21 juli zal er om 11.00 uur in de H. Martinus een  parochiële viering zijn t.g.v. de naamdag van de patroonheilige van onze parochie: Maria Magdalena. Dit betekent dat er in de andere kerken GEEN vieringen zijn. 

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. In onze parochie vieren we dit feest in de kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek om 14.00 uur.
Voorgangers zijn Ed de Kever en Wilhelmien Franken. Het Weekkoor uit Princenhage en het Ceciliakoor uit Prinsenbeek ondersteunen de zang.
De werkgroep ouderenpastoraat organiseert na afloop een gezellig samenzijn in de sacristie. U bent van harte welkom!


 
Dagbedevaart naar Goes
Woensdag 12 juni was het dan zover: onze dagbedevaart naar Goes. Na 's morgens vroeg te zijn vertrokken, in de stromende regen, met paraplu's en regenjassen, werden we warm onthaald in de H. Maria Magdalena kerk. Na de heerlijke koffie/thee en Zeeuwse bolussen, werden we in 2 groepen rondgeleid in de kerk. 
Het bezoek aan de kerk werd afgesloten met een gebedsviering. 
Na de lunch gingen we naar een andere kerk: de Maria Magdalena kerk. Deze protestante kerk staat tegenover de katholieke H. Maria Magdalena kerk. In de Maria Magdalena kerk werd op dat moment een expositie van plaatselijke kunstenaars gehouden. Hier konden we op eigen gelegenheid de diverse kunstobjecten bewonderen en zelfs vragen stellen aan de kunstenaars.
Er bleef nog wat tijd over die ieder op eigen wijze kon invullen, voordat de bus om 16.45 uur weer vertrok naar Prinsenbeek/Breda.
Al met al een zeer geslaagde dag!
Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8  en hij/zij wil meedoen met de vormselvoorbereiding? Geeft u dan de naam- en adresgegevens van uw kind door aan de vormselwerkgroep: vormselwerkgroep@hotmail.com voor 15 juli a.s
Wij zorgen er dan voor dat u op tijd alle informatie binnen krijgt.
De vormselviering zal zijn op vrijdag 24 januari 2020 en vindt plaats in de H. Martinuskerk, Haagsemarkt 4 in Breda (Princenhage).

 
Ouderenpastoraat
0p woensdag 17 juli organiseert het ouderenpastoraat van de parochie Heilige Maria Magdalena een middag verrassingstocht.

Een middagje weg met de auto, gezellig, ontspannend, ontmoetingen, verrassend.
Voor informatie en opgave kijkt u hier.
Wegens het vertrek van de huidige organist/pianist komt bij het Sint Martinuskoor Princenhage in Breda op korte termijn de functie vacant van
 
                                                Organist / pianist

Bent u / ben jij de persoon waarnaar wij op zoek zijn? Kijk dan snel op onze website

 
Lopend vuurtje 2019
De jaarlijkse vormelingendag Lopend Vuurtje van het Bisdom Breda wordt gehouden op zaterdag 9 november 2019 in Bergen op Zoom. Lopend Vuurtje is bedoeld voor tieners die het heilig Vormsel gaan ontvangen of dit sacrament recent ontvangen hebben.
Lees meer
Start gebedsgroep
Samen bidden
In de Mariakapel in de kerk van Prinsenbeek
komt elke woensdagochtend van 9.00-10.00 uur een groepje samen om te bidden en te zingen en te lezen uit de Bijbel.
De liederen zijn eenvoudig en de gebeden zijn in eigen woorden.
Er is ruimte voor persoonlijke intenties, voor de parochie en voor de wereld om ons heen.
U bent van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten:
om mee te bidden of misschien gewoon om er te zijn.
 
Misdienaars- en acolietenweekend 2019. Lees verder op de website van het Sint Franciscuscentrum.
Bedevaart Kevelaer


Op 6 en 7 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer plaats.


 
Vooraankondiging

In samenwerking met Werkgroep “Gezelligheid Samen” van Dorpsplatform Prinsenbeek, Domein Zorg organiseert de Rotary Prinsenbeek voor de ouderen in Prinsenbeek en omstreken een geheel verzorgde
 
High Tea
 
Datum: 21 september 2019
Tijd: 14.00-16.00
Locatie: Marktzicht
 
Wij nodigen graag de bewoners van Hagedonk en andere bewoners van Prinsenbeek uit, die door omstandigheden niet zo makkelijk een dagje uit kunnen realiseren. Deelname op advies en in overleg met de lokale organisaties: De Zonnebloem afdeling Prinsenbeek, de drie thuiszorgorganisaties Thebe, Careyn en Buurtzorg, Parochie OLV ten Hemelopneming en Het Kruispunt.
 
Aanmelden:
Alle aanmeldingen dienen via een van genoemde organisaties plaats te vinden bij  Anton Hoeven, coördinator”Gezelligheid Samen” anton.hoeven@gmail.com.
.
Wij wensen u allen een goede zomer toe: tijd van rust, ontspanning, ontmoeting, lezen...…...
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp