Copy
Nieuwsbrief 
Januari 2019

LIEVE HEMEL
 
Wij wensen u 
een inspirerend 
en

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Parochie Heilige Maria Magdalena - Afscheidsviering pastor Adrie Lint - Vormselviering -Week van Gebed voor de eenheid - Bisdombedevaart 2019 - Wereldjongerendagen Panama - Overzicht tiener- en kinderactiviteiten in het bisdom

Vanaf 1 januari 2019 zijn de parochie OLV ten Hemelopneming (Prinsenbeek) en de Nazarethparochie (Breda West en Effen) samengegaan in de Parochie Heilige Maria Magdalena.
Wij nodigen u van harte uit op de startviering (Eucharistieviering met samenzang) van onze nieuwe parochie, op zaterdag 5 januari om 17.00 uur in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.
Voorgangers: vicaris Paul Verbeek, Vincent Schoenmakers, Henny Spooren, Adrie Lint en Han Geppaart. 
Na afloop van de viering is het gezellig koffiedrinken in Marktzicht (Markt 10, 4841 AC Prinsenbeek tegenover de kerk).

En… vergeet niet deze nieuwe website bij uw favoriete bladwijzers te zetten:
www.parochiemariamagdalena.nl.
Op deze site vindt u ook de nieuwe emailadressen van het secretariaat, de pastores en het bestuur.


Zoals al eerder is aangekondigd heeft pastor Adrie Lint besloten om vervroegd met pensioen te gaan per 1 april 2019.
Op zondag 27 januari a.s. is de afscheidsviering om 9.30uur in de Martinus.
De voorgangers in deze Eucharistieviering (met samenzang) zijn: Vincent Schoenmakers, Paul Heye, Henny Spooren, Han Geppaart en Adrie Lint. 
Na de viering is er tijd voor ontmoeting en gezellig samen zijn in de Martinuskerk.

Ook dit jaar zullen er weer een aantal kinderen uit groep 8 het sacrament van het Vormsel ontvangen. Behalve uit onze eigen parochie zullen er ook een aantal kinderen aansluiten van de Vijfheiligenparochie.
De Eucharistieviering is op vrijdag 25 januari om 19.00uur in de kerk  O.L.V. ten Hemelopneming kerk in Prinsenbeek. Voorgangers zijn: bisschop J. Liesen en Han Geppaart. M.m.v. jongerenkoor Princenhage.
Week van Gebed voor de eenheid
Van 20 - 27 januari is de Week van Gebed voor de eenheid.
Zondag 20 januari om 11.00uur is er een oecumenische viering in de Martinuskerk. 
M.m.v. het Martinuskoor
Voorgangers zijn: Saskia van Meggelen en Henny Spooren.

De week ervoor, donderdag 17 januari, is er om 9.00u een oecumenisch ochtendgebed
  in de Johanneskerk.
Voorgangers: Saskia van Meggelen en Adrie Lint

Zaterdag 26 januari is er om 19.00u een Taizé viering in
het Kruispunt, Prinsenbeek
Voorgangers: Evelyn Quaak en Henny Spooren

Alles over de Week van Gebed voor de Eenheid

(foto Ramon Mangold)

Bisdombedevaart 2019
Van 12 - 19 oktober 2019 maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië.
Men  treedt in de voetsporen van de heilige Benedictus.
Voor meer informatie en opgave kijkt u op de site van het bisdom.
Van 22 tot 29 januari a.s. zijn de Wereldjongerendagen in Panama.
Alle informatie hierover is te vinden op de site van het bisdom en op de (nieuwe) websites van Jong Katholiek en de Wereldjongerendagen.
Het Sint Franciscuscentrum heeft een jaaroverzicht van allerlei activiteiten voor tieners en kinderen gepubliceerd op hun website.

Dus.....noteer alvast die data in jullie .
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp