Copy

Nieuwsbrief 
Oktober 2019

 


LIEVE HEMEL
 
Vieringen
In ons parochieblad Lieve Hemel staan de vieringen voor de komende tijd afgedrukt.
Echter, voor tussentijdse wijzigingen/veranderingen verwijzen we u graag naar onze website. Hierop staan de actuele vieringen vermeld.
 
Iedere eerste dinsdag van de maand is er een viering in Thebe Heuvel (in de Plaza), Donatello 1, Breda.
Voor de komende maanden zijn dat: dinsdag 5 november 14.30 uur en 24 december 14.30 uur. 
De vieringen worden om en om verzorgd door Wilhelmien Franken (geestelijk verzorger Thebe) en één van de pastores.

Van harte welkom om mee te vieren!

 
Parochiekerncommissies
In ons parochieblad Lieve Hemel heeft u kunnen lezen dat er voor elke parochiekern inmiddels een parochiekerncommissie (PKC) is opgericht en wie de leden zijn. 
Mocht u vragen hebben over de dagelijkse gang van zaken dan kunt u contact met hen opnemen:
PKC Prinsenbeek:
pkc-prinsenbeek@parochiemariamagdalena.nl
PKC Effen:
pkc-effen@parochiemariamagdalena.nl
PKC Princenhage:
pkc-martinus@parochiemariamagdalena.nl
Uitnodiging Lourdesmiddag Ouderenpastoraat
 
Op woensdagmiddag 23 oktober a.s. verzorgen de werkgroep ouderenpastoraat van de Parochie H. Maria Magdalena samen met Woonzorgcentrum Hagedonk een ontmoetingsmiddag voor ouderen waarin het bedevaartsoord Lourdes centraal staat.
We kijken naar een film over Lourdes, we zingen Marialiederen en natuurlijk is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie met wat lekkers.
En…... u gaat niet met lege handen naar huis.
 
Praktische informatie:
Datum:            23 oktober 2019
Tijd:                 14.00 -16.30 uur, zaal open vanaf 13.30 uur
Locatie:           Woonzorgcentrum Hagedonk Prinsenbeek
Opgave:          vóór 19 oktober
Telefonisch aanmelden: 076-5412231 (centraal secretariaat)
 
 
Als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, staan er   
mensen voor u klaar die u graag met de auto ophalen
en weer thuisbrengen!
Eerste Communie 2020
De data voor de Eerste Communievieringen zijn:
* 9 mei 10.00 uur in Prinsenbeek
* 10 mei 10.00 uur in Princenhage
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er extra vieringen zijn om 12.00 uur.
Ook dit jaar zullen de uitnodigingen via de scholen binnen de parochie worden verspreid. Dit zal begin november zijn.
Vormselvoorbereiding gestart
Met 10 jongens en meisjes (één meisje was door ziekte afwezig) zijn wij op 10 september gestart met de voorbereiding op het vormsel. Twee vormelingen zijn afkomstig uit de Vijf Heiligen Parochie en één vormeling uit de Augustinusparochie.
In de eerste bijeenkomst hebben we met elkaar kennisgemaakt. We hebben er over nagedacht dat het vormsel eigenlijk gaat over het sterk maken in geloof: dat je een band met Jezus kunt hebben en met de kerk; wat je te doen hebt in de wereld; dat anderen aan jou mogen zien dat geloof iets voor je betekent; maar ook dat je staande blijft bij tegenslag in je leven.
Er is gesproken over de handoplegging en de zalving met H. Chrisma. Naast olie en vuur zijn er nog andere symbolen van de heilige Geest, zoals adem, de wind, de duif, het water. In de schemer hebben we gebeden bij een laaiend vuur opdat de Geest mag komen. Dit is een kleine impressie van een mooie start. Wilt u voor onze vormelingen en hun ouders bidden, dat Gods Geest hen mag aanraken?
 
Sint Franciscusdag 2019

Het Sint Franciscuscentrum viert de dag van zijn patroonheilige, 4 oktober, met een middag in het teken van "de missie vandaag".
Tevens is dit de start van de bijzondere missiemaand oktober 2019.
Voor meer informatie over het programma, de tijden en aanmelding kijkt u op de website van het Sint Franciscuscentrum.
Het nieuwe programma van het Sint Franciscentrum is uit. 
Parochie Breda Centrum nodigt belangstellenden uit om samen te spreken over wat het betekent om vandaag de dag leerling van Jezus te zijn. Klik op de afbeelding voor meer informatie.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp