Copy

Nieuwsbrief
20 Mei 2020


LIEVE HEMEL
Hemelvaart (1974)
Ithell Colquhoun
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 uur telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Van de pastor......

Leid mij uit de verdrukking’, psalm 143,11b
 

Enkele weken terug werd ik meer dan anders geraakt door psalm 143. Deze psalm wordt toegeschreven aan koning David. Daarin lees ik: De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof. Wie is die vijand? Het coronavirus dat onder ons is? Ons kan overvallen en bedreigen? Ons ziek kan maken, ja, zelfs doden? Het blijft ons achtervolgen, evenzeer nu de maatregelen versoepelen.
 
Vervolgens staat er: ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her. Twee maanden geleden is het leven stilgevallen. We moeten ons terugtrekken binnen de muren van onze woning. Spanningen in het gezin ontstaan. We worden zenuwachtig en kunnen ons overschot aan energie niet kwijt. Weken lang je kinderen en kleinkinderen niet meer kunnen aanraken, knuffelen, of geen omgang kunnen hebben met je partner, die vanwege dementie gescheiden van je woont in het verzorgingshuis.
 
De psalmist gaat verder: in donkerte hult zicht mijn geest, mijn hart in de diepte vertwijfelt. Mensen slapen slechter. Psychische klachten steken de kop op. Je leven, je welzijn raakt uit balans. Zie ik nog kansen voor mijn bedrijf waar persoonlijke contacten nu juist de motor zijn? Of houdt het op? Je hoofd tolt en draait en maalt. Ik wil naar buiten, uitbreken!
 
Deze psalm begint met een beroep op God: Heer, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken om ontferming. En verderop: ik strek mijn handen naar U uit, dorstig als droge aarde […] wijs mij de weg die ik moet gaan. De mens die hier aan het woord is vertrouwt onvoorwaardelijk op God. Zijn (haar) leven wordt bedreigd en vraagt om bevrijding, redding uit deze ellende. Die mogelijkheid is er voor ons evenzeer. Bevrijding wil zeggen dat we niet meer gevangen zitten in de angst voor wat het coronavirus ons kan aandoen. Het geeft juist rust en vertrouwen en moed: het zal goed komen. We komen los uit de kramp die ons denken negatief beheerst. Je krijgt weer lucht. Kan weer positief denken. Je gaat op een nieuwe manier om met wat je overkomt. Zo ontvouwt zich een nieuwe toekomst.
 
De psalmist bidt ‘laat uw goede geest mij leiden’. Dit sluit aan op donderdag 21 mei. We vieren dan Hemelvaart. Traditiegetrouw start de Pinksternoveen: bidden om Gods Geest, die in ons hart als een vuur mag branden: passie voor leven, voor liefde, voor elkaar, voor God. Misschien is dat wel een goede handreiking voor deze tijd.
Elders in deze nieuwsbrief vind je informatie om digitaal mee te doen met de Pinksternoveen in de Parochie Heilige Familie.
 
Han Geppaart, pastoraal werker.

Van het bestuur.....

Het bestuur heeft op 12 mei besloten om het besluit van 14 april j.l. om geen tarieven in rekening te brengen voor uitvaartdiensten, te verlengen tot 1 juli. Naar verwachting zullen per 1 juli weer meer mensen aanwezig mogen zijn bij uitvaarten. 

Verder zijn we in afwachting van een bericht van het bisdom over eventuele versoepeling van maatregelen per 1 juni. 
Gelezen...
 
 
Ons eigen half uur ….
 
Uw gebedsintenties kunt u nog blijven doorgeven voor donderdag 18.00 uur via: info@parochiemariamagdalena.nl

Indien u na ons eigen half uur de viering op bijvoorbeeld  NPO 2 wilt volgen, kunt u gebruik maken van de gratis digitale zondags-blaadjes van de KBS.  U vindt ze steeds op: https://rkbijbel.nl/kbs.
 Ingezonden....

“Vanaf de start van de gebedsgroep in de kerk van Prinsenbeek heb ik tot de Coronacrisis vele woensdagochtenden de kracht van het gezamenlijk bidden mogen ervaren. Een van de gebedsverhoringen wil ik hierbij graag delen.
 
In de menselijkerwijze bijna onmogelijke zoektocht naar een andere, betaalbare woning voor ons gezin hebben we in de week voor Pasen een koopcontract mogen ondertekenen. Nadat we het eerst een half jaar zelf hadden geprobeerd zonder zelfs maar de mogelijkheid te krijgen om een woning te mogen bezichtigen (teveel belangstelling of torenhoge overbiedingen) heb ik het een keer als gebed ingebracht bij de gebedsgroep en zijn we met ons gezin  thuis een noveen gaan bidden. Na de laatste dag mochten we een huis bezichtigen en nog geen week later was het ons definitief gegund. De details zijn nog veel wonderbaarlijker (zo hing er bijvoorbeeld in elke kamer een kruisbeeld). Hierna gingen we verder bidden voor de verkoop van onze huidige woning en de nieuwe bewoners. Uiteindelijk hebben we mensen blij kunnen maken die het al een jaar niet was gelukt om van een klein appartementje over te stappen naar een gezinswoning. Ze stonden op het punt de zoektocht op te geven maar door hen zal in de week voor Pinksteren het koopcontract van onze woning getekend kunnen worden. 
 Wat een zegeningen in deze moeilijke tijden, ik durf soms nog niet te geloven dat het echt waar is....maar gelukkig is onze goede God groter dan mijn kleine geloof.
Ik kijk al uit naar de tijd dat we als gebedsgroep weer bij elkaar komen, want ik weet zeker dat dit alles te wijden is aan de kracht van het gezamenlijk gebed.”
                                                                                  
door:  Yvonne Schols
Van het Sint Franciscuscentrum...

Uitnodiging Handelingen van de apostelen – online door diaken Vincent de Haas

In deze bijzondere Paastijd, tussen Pasen en Pinksteren 2020, en in deze tijd van coronacrisis nodigt het Sint Franciscuscentrum u uit voor een drietal online avonden over het boek Handelingen van de apostelen.
Meer informatie vindt u hier.
Pinksternoveen 2020
Vanaf morgen start een Pinksternoveen vanuit de parochie H. Familie Breda. Er zullen verschillende pastores uit Breda meewerken hieraan, o.a. pastoraal werker Han Geppaart en waarnemend pastoor Norbert Schnell.
Op onze website vindt u meer informatie (en natuurlijk op website van de parochie H. Familie).
Hemelvaart 2020

In het vorig artikel is te lezen dat onze pastores ook te vinden zijn in andere kerken.
Maar ook andere pastores maken wel eens een uitstapje....naar een van onze kerken.
Kijk maar eens naar het volgend filmpje

 
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u ook een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp