Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Pasen 2022

Het paastriduüm vieren we dit jaar in de H. Martinuskerk in Princenhage:

Witte Donderdag: 14 april, 19.00 uur in de H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: pastoraal team. M.m.v. Martinuskoor.

Goede Vrijdag: 15 april,
15.00 uur H. Martinus: Kinderkruisweg
15.00 uur OLV ten Hemelopneming: Kruisweg
19.00 uur in de H. Martinus: lijdensmeditatie; Met het pastoraal team.

Paaszaterdag: 16 april, 21.00 uur in de H. Martinus: Paaswake. Voorganger: pastoraal team. M.m.v. Martinuskoor.

Eerste Paasdag wordt in alle kerken gevierd.
09.30uur OLV ten Hemelopneming: Eucharistieviering. Voorganger: Norbert Schnell. M.m.v. koor Intermezzo.
09.30uur H. Moeder Gods: Eucharistieviering. Voorganger: Richard Lobo. M.m.v. kerkkoor.
11.00uur H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Norbert Schnell. M.m.v. Weekkoor.

Tweede Paasdag
10.00uur OLV ten Hemelopneming: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon. M.m.v. koor Amicitia.
(in de Lieve Hemel staat dat de viering Tweede Paasdag om 9.30u is, maar dit moet 10.00u zijn).


 
DODENHERDENKING 4 MEI

Woensdag 4 mei 2022: Oecumenische gebedsdienst in de kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek.
M.m.v. koor Resonans.

Voorgangers:

Ds. Anna van der Meij namens De PKN Protestantse kerk Prinsenbeek
 
Pastor Ed de Kever namens de Parochie H. Maria Magdalena Prinsenbeek
 
 
“Jezus, moge uw kruis
mij altijd herinneren
aan uw grote liefde voor mij.”
 
In deze week, tijdens de opgang naar Pasen
is het goed om wat tijd te nemen
en je neer te zetten in de stilte
met deze icoon voor je (op je tablet, smartphone, computer).

Joris van Ael, Jezus lijdensverhaal in 16 iconen

Jezus hangt aan het kruis.
Maria, zijn moeder en Johannes op de voorgrond.
Op de achtergrond een soldaat en enkele vrouwen.
Het bloed dat uit de wonden loopt, komt neer op het doodshoofd onder het kruis.
Dit is het hoofd van Adam, die tegen God kiest.
Het drukt uit dat het bloed van Jezus de mens vergiffenis schenkt van zijn zonden.
 
Je kunt in dit stille moment nadenken
over wat de kruisdood van Jezus
voor jou persoonlijk betekent
en al wat je meemaakt in je leven
in gebed bij Hem neerleggen.
 
En wat betekent
zijn verrijzenis met Pasen
voor jou persoonlijk?
Hoe zou je dat in gebed willen uitspreken?
 
 
Wij wensen je/u allen een Zalig Pasen,
Pastoraal team Parochie Heilige Maria Magdalena.

 
24 en 25 maart: Conferentie Missionaire parochie: een impressie van Gerard Wijnsma (een van de deelnemers uit onze parochie)


Op 24 en 25 maart 2022 werd de conferentie gehouden over de Missionaire Parochie.
Het was een bijzondere samenkomst. Er waren sprekers en vieringen en er was gelegenheid voor onderling contact.  Het doel was om inspiratie op te doen voor parochies om meer missionair te worden.
 
Ik heb veel indrukken opgedaan. Wat mij persoonlijk het meest is bijgebleven, is dat je het echt moet voelen in je lichaam dat we geroepen zijn leerlingen te maken.  Vanuit deze oproep kunnen we niet stilzitten. En als we zelf ook meer doen als Jezus dan groeien we zelf ook in het geloof. 
De belangrijkste tips die ik zie voor de parochianen zijn:

  • Probeer meer te doen: aandacht voor de zwakke, de zieke en opkomen voor rechtvaardigheid.
  • Probeer de gegeven kansen te benutten eens het gesprek aan te gaan en iemand aan het woord te laten hoe hij of zij over geloof denkt.  En elkaar respecteren in elkaars mening. Hierbij mogen we het vertrouwen hebben dat de Geest via ons zal werken.  Het echte werk komt niet van ons zelf.  Mogelijk zien we ook niet een resultaat.  Maar een zaadje dat goed geplant is zal kunnen groeien. 
  • Ook past in de kerk een sfeer van hartelijk en gastvrij zijn.  Mensen kunnen zich onwennig voelen; hoe fijn is het dan je welkom te voelen.  Misschien moeten we in onze vieringen nadenken om de beleving te laten spreken vanuit het hart.

Eigenlijk gaan we daarmee meer terug naar de basis: Jezus 'doen' en over hem spreken.

De lector spreek namens de geloofsgemeenschap...

In onze liturgie komen veel specifieke taken voor die door verschillende personen worden verricht: misdienen, koorzang, voorgaan, collecteren, lectoren-taak, taken van de acoliet, taak van gastvrouw/heer, rol van commentator/liturgiebegeleider, kosterstaak. Elke taak heeft een specifieke betekenis en vraagt eigen vaardigheden. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft veel meer ruimte gemaakt om leken een taak te geven in de liturgie. Zo is ook de taak van de lector ontstaan.
Lees verder=>
 

 
Collecte Pasen 2022: Project Charbel

Met Kerstmis 2021 hebben we in onze kerken een collecte gehouden voor het project Charbel. Dit project wordt ondersteund door de regionale Caritassen en ook door diverse parochies binnen het Bisdom Breda, waaronder onze eigen parochie H. Maria Magdalena.
Project Charbel is gericht op het bieden van noodhulp aan drie families uit Beiroet, die woonachtig zijn in het gebied waar op 4 augustus 2020 de grootste niet-nucleaire explosie uit de geschiedenis plaatsvond. De gevolgen van deze explosie, de grote sociaaleconomische problemen in Libanon en de gevolgen van de corona-pandemie, maken noodhulp dringend noodzakelijk.
De opbrengst van de collecte met Kerstmis bedroeg € 531,--. Met dit bedrag hebben we de drie families uit Beiroet één maand uit de brand geholpen. Per maand hebben zij namelijk € 500 nodig voor de aankoop van boodschappen en medicijnen en voor het betalen van huishuur.
Graag zouden we deze drie families nogmaals één of meerdere maanden willen ondersteunen. Helpt u mee? Zo geven we de drie families in Beiroet een teken van hoop en uitzicht op een betere toekomst.
ONZE TORENKLOK tikt rustig verder....
 
U kunt nog steeds een financiële bijdrage  doen voor reparatie aan de torenklok. 
Stort uw donatie aub op de bankrekening van de Parochie H. Maria Magdalena,
NL41 RABO 0142 4686 49 onder vermelding van TORENKLOK.


 
Uitnodiging voor Theaterspel Zie de mens

Op donderdag 28 en vrijdag 29 april a.s. wordt in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein 6 in Breda-Noord het toneelstuk Zie de mens gespeeld. 
Jongeren  Events
 


De WJD@home, het weekendje Ameland moest vanwege corona doorgeschoven worden. Dussss, zelfde plan, andere data: we gaan van 29 april tot 1 mei. Het plan is zelfs dat de touringcar langs Breda rijdt. Check: https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/nieuwe-data-wjdhome-op-ameland en natuurlijk hopen we dat je meegaat!
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp