Copy

Nieuwsbrief
Augustus 2020


LIEVE HEMEL
Kerk OLV ten Hemelopneming
Prinsenbeek.
Openingsviering 5 en 6 september a.s. OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek
Zoals u wellicht al hebt kunnen zien, nadert de verbouwing van de kerk haar voltooiing.
In het weekend van 5 en 6 september zullen de kerkdeuren open gaan voor een feestelijke openingsviering.
 
In verband met de te nemen maatregelen rond het Coronavirus hebben we gemeend om dit weekend 2 vieringen te houden om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn.
Indien u bij één van de vieringen aanwezig wilt zijn, dient u zich van te voren aan te melden. Dit kan telefonisch: 076-5412231 of via mail: info@parochiemariamagdalena.nl. Het secretariaat is iedere werkdag geopend van 9.00 – 11.30 uur.
 
Zaterdag 5 september 19.00u. Eucharistieviering. Voorganger Norbert Schnell / Ben Hendriksen /..
Zondag 6 september 9.30u. Eucharistieviering. Voorganger Norbert Schnell/ Ben Hendriksen / ..
 
 
 
Van het bestuur............

Vanaf 1 september is het weer mogelijk voor de koren om in de kerken van de parochie H. Maria Magdalena te repeteren.
Echter, er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Aan de protocollen wordt momenteel door het bestuur gewerkt.

Vanaf 1 oktober mogen de koren voorzichtig aan weer beginnen met het opluisteren van vieringen. Niet met de voltallige koren, maar 4 - 8 koorleden. 

 

Toch weer registratie vieringen
 
De laatste tijd kunnen we in de nieuwsberichten lezen dat het aantal besmettingen met het coronavirus geleidelijk aan weer aan het toenemen is.

Dit heeft er toe geleid dat er meer maatregelen genomen worden om verspreiding tegen te gaan, zoals o.a. het registreren van bezoekers in de horeca.

Voor het bestuur en het pastoraal team aanleiding om het protocol dat in onze parochie gehanteerd wordt rond de vieringen nog eens te bekijken.
Het blijkt dat ook als je zorgvuldig omgaat met de coronamaatregelen je dus besmet kunt raken.
Nu het risico op een besmetting toeneemt is de registratie van bezoekers van vieringen in onze parochie en in het Kruispunt vanaf zondag 16 augustus weer ingevoerd.

Van te voren aanmelden of reserveren is niet nodig. Wel wordt u gevraagd als u naar de viering komt om uw naam en telefoonnummer op te schrijven, zodat als het nodig is, contact met u kan worden opgenomen.
De gegevens zullen door ons 2 weken worden bewaard en daarna worden vernietigd.

Voor de vieringen in Prinsenbeek vanaf 5 september zal er (voorlopig) wel van te voren aangemeld dienen te worden. 
Secretariaat

Openingstijden
Nu de vakanties voorbij zijn en de scholen langzaam aan ook weer beginnen, zullen de openingstijden van het secretariaat ook weer aangepast worden.

Vanaf maandag 31 augustus is het centraal secretariaat en het lokaal secretariaat in Prinsenbeek van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 11.30uur.
Het secretariaat in de Martinus is ook van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-11.30 uur.
Het secretariaat in Effen is alleen vrijdagochtend geopend van 9.00 - 11.00 uur.


Koffiedrinken
Vrijwilligers en pastores zullen op het secretariaat aanwezig zijn om u te helpen en uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u een misintentie doorgeven of een pastor spreken indien u dat wenst.

 
Echter, gewoon zomaar binnenlopen, elkaar ontmoeten en samen een kopje koffie drinken....  gezien de huidige ontwikkelingen en de gezondheid van een ieder menen we niet anders te kunnen dan hier voorlopig van af te zien. Hoe spijtig we dit ook vinden.

Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking en hopen net als u dat dit in de toekomst weer mogelijk zal zijn.
Gerarduskalender 2021

Vanaf volgende week weer te verkrijgen:
de Gerardus kalender 2021.
Prijs: 8,00 euro.

Te verkrijgen bij het secretariaat (pastorie) in Prinsenbeek.  
Nieuws Modern Prinsenbeek
 
Modern Prinsenbeek zal in de huidige papieren uitgave nog deze week en week 37 verschijnen.
Helaas heeft men vanwege de kosten moeten besluiten om vanaf week 38 alleen online uit te komen.

Op www.modernprinsenbeek.nl kan men Modern Prinsenbeek blijven lezen en zich ook aanmelden als abonnee. Dan ontvangt men MP iedere week automatisch per mail.
En tot slot....
Wij vragen u om alle hygiënische maatregelen in acht te nemen als u naar het secretariaat of naar één van de vieringen komt.
  •  Handen wassen bij binnenkomst
  •  Houdt 1,5 m afstand
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis bij klachten  zoals niezen, hoesten, verkoudheid en koorts.
In de kerk:
  • let op de looprichting
  • communie alleen op de hand
  • let op de aanwijzingen van de vrijwilligers
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp