Copy

Nieuwsbrief
3 Juni 2020


LIEVE HEMEL
Drievuldigheidsicoon
Andrej Roebljew, rond 1410
Openingstijden secretariaat
Het secretariaat is, weliswaar met een minimum aan bezetting,  vanaf 2 juni weer geopend voor het opgeven van misintenties en het reserveren van een plaats voor één van de zondagvieringen.
De openingstijden van het secretariaat zijn van 9.30 - 11.00uur.

Wat betreft het aanmelden voor één van de vieringen vragen wij u dit, indien mogelijk, via de mail (info@parochiemariamagdalena.nl) of telefonisch (076-5412231) te doen. Geef in uw mail aan welke kerk u wilt bezoeken: de Moeder Gods in Effen of de Martinuskerk in Princenhage. U kunt zich per keer voor 1 viering aanmelden. 
Omdat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, moet een en ander goed georganiseerd worden. Als u op zondag mee wilt vieren in een van de twee kerken, dient u zich hiervoor aan te melden.
Van Bestuur en Pastoraal team

Dank je wel.....

Vele vrijwilligers hebben de voorbije weken plannen gemaakt om de secretariaten weer te openen en om te kunnen vieren in de kerken. Maar het is niet alleen bij plannen gebleven: ze hebben deze ook uitgevoerd: het inrichten van alle gebouwen; het doen van aankopen, verdelen en klaarzetten van reinigingsmiddelen; maken van een ‘hoestscherm’; vormen van welkom- en begeleidingsteams in de kerken.
Dankjewel voor al jullie inzet.


 
Van de pastor......

Door medelijden bewogen
 
Vanaf 1 juni mogen we weer samen vieren. Daarbij dienen we ons te houden aan de richtlijnen die door de overheid en de Nederlandse bisdommen zijn opgesteld. Met vrijwilligers hebben we dat vertaald naar gebruiksplannen voor de Moeder Godskerk (Effen) en Martinuskerk (Princenhage). Uiteindelijk verandert er niet zo veel en toch is het anders dan wat we gewend waren. Het is vooral de richting waarin we bewegen, de afstand die we moeten houden en het voortdurend desinfecteren van de handen.

Wat echt wel anders is, dat is de zang. We mogen niet zingen. Voor koren, hun zangers, dirigenten en begeleiders heeft dat een zeer grote impact.
Tegelijkertijd mag een cantor met begeleiding de liturgie wel ondersteunen. We zijn blij dat in onze parochie vijf cantors hebben toegezegd om voorlopig mee te werken.

A.s. zondag vieren we de Eucharistie, maar de H. Communie wordt dan nog niet uitgereikt. Op en vanaf Sacramentsdag, 14 juni, worden wel alle kerkgangers uitgenodigd het sacrament te ontvangen.
 
Voor ons allemaal is het spannend hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. In gesprekken met mensen merk ik dat door al dit soort maatregelen hun vertrouwen in de toekomst niet toeneemt. Ze nemen geen onzekerheid weg. Samenkomen doet eerder de angst toenemen.
 
Toch laat onze God ons nooit in de steek. Wanneer Jezus op een bepaald moment onderricht geeft in de synagoge wordt Hij bij het zien van de menigte mensen door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder (Matteüs 9, 35-36). Met die ogen kijkt Jezus ons ook aan.

Hij is met ons begaan in wat ons overkomt. Hij blijft met ons op weg gaan. Hij blijft de komst van het Koninkrijk Gods benadrukken. Hij blijft zieken en kwalen genezen. Op welke manier we ook vieren, de Heer zal altijd met ons zijn. Precies dat mag ons vertrouwen en hoop geven. Zien we elkaar binnenkort in de viering?
 
Han Geppaart, pastoraal werker.

Gelezen...
 
 
 
Ons eigen half uur ….
 
Uw gebedsintenties kunt u nog blijven doorgeven voor donderdag 18.00 uur via: info@parochiemariamagdalena.nl

Indien u na ons eigen half uur de viering op bijvoorbeeld  NPO 2 wilt volgen, kunt u gebruik maken van de gratis digitale zondags-blaadjes van de KBS.  U vindt ze steeds op: https://rkbijbel.nl/kbs.

Vanuit de Caritas...

Caritascollecte zondag 7 juni 2020
 
Zorgen voor hen die het moeilijk hebben
en mensen helpen om zichzelf te kunnen redden.
Deze zondag, met bijzondere aandacht voor de Diaconie, biedt een goede gelegenheid om de centrale plaats van Caritas in onze geloofsgemeenschap te onderstrepen.
Caritas is Diaconie.
 
Ook in onze parochie H. Maria Magdalena
zijn veel vrijwilligers actief betrokken:
bij hulp aan armen en zieken,
bij de opvang van hen die in ons land hun veiligheid zoeken.
In actie voor projecten in de Derde Wereld.
 
Het bisdom biedt de parochies bekwame ondersteuning aan.
Zo zijn er projecten die de samenwerking in de diaconie in de parochies stimuleren.
Maar ook projecten rond zingeving, rond nieuwe kansen voor werklozen, rond jongeren en vluchtelingen.
 
De opbrengst van de collecte van deze maand
is bestemd voor dit diaconale werk in het bisdom.
 
Wilt u het werk van de Diaconie ondersteunen?
Dat kan door uw gave over te maken op rekeningnummer:
NL09 RABO 014 259 5810  van Caritas Heilige Maria Magdalena onder vermelding van Collecte Diaconaal werk.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
 
De  Caritascollecte van zondag 10 mei was
bestemd voor de Soepbus van Stichting De Herberg. Deze collecte heeft € 120,-- opgebracht.
 

Verbouwing Kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek
Tijdens de verbouwing door de aannemer zijn vrijwilligers van onze parochie ook heel hard aan het werk. Het aanpassen van onze kerkbanken aan de nieuwe kerkruimte doen we zoveel mogelijk zelf.
Hierdoor besparen we veel geld. Het is wel een enorme klus want een deel van de banken moet op maat worden gezaagd en de metalen steunen moeten worden aangepast.
 
Wij zijn echt heel erg trots op onze mensen die deze klus klaren.
Geweldig dat we straks in de nieuwe kerkzaal kunnen zitten op banken die door onze vrijwilligers zijn gemaakt.


 
Hier wordt de laatste banksteun kaal geschuurd. De steunen worden opnieuw in kleur gespoten zodat alles er straks weer tip top uit komt te zien. Hiermee is het eerste deel van de klus succesvol afgerond.
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u ook een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
En tot slot....
Nog even in het kort waar u op moet letten als u naar één van de vieringen komt.
1. 
 
2.

3.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp