Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel 
Editie 16 oktober 2020

Aangescherpte maatregelen Corona

9 Oktober hebben parochies een schrijven ontvangen van de bisschoppen waarin gevraagd werd om zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers).
Voor onze parochie betekent dit dat we met ingang van  maandag 12 oktober terug zijn gegaan naar 30 aanwezigen. 
Kijk op onze website voor alle informatie.
Gebed van de bisschoppen
In het kort: wat betekent dit in de praktijk?
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Kan ook via de button reserveren vieringen. 
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.


NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.
 
reserveren vieringen
Woord van bemoediging van de bisschoppen
Aanvullende maatregelen rond het secretariaat in Prinsenbeek

Gezien de ruimte hebben we voor het secretariaat in Prinsenbeek nog een aantal extra maatregelen moeten treffen. 
  • De buitendeur zal voortaan ook ’s ochtends op slot zijn. Graag even aanbellen: één van de gastvrouwen zal de deur openen. Dit om te voorkomen dat iedereen naar binnen loopt voor het toilet.
  • Maximaal 4 personen in de secretariaatsruimte. (incl. de secretariaatsmedewerkers). We vragen je dan om even te wachten totdat er iemand de ruimte verlaat.
  • Dringend advies is om de  komende 4 weken geen vergaderingen/bijeenkomsten te plannen met de werkgroepen indien dit niet strikt noodzakelijk is. Is een vergadering/bijeenkomst wel noodzakelijk, dan in een ruimte waar 1,5 m afstand gegarandeerd kan worden. Een alternatief voor het vergaderen kan zijn een bijeenkomst via Zoom of Skype bijvoorbeeld.
Website parochie H. Maria Magdalena
Website rk kerk
Website bisdom breda
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp