Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel 
Extra editie Kerst 2020

Vanuit het bestuur...

Het einde van het jaar nadert en dan kijken we terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de komende tijd. We kunnen met zekerheid zeggen dat 2020 een bijzonder jaar was en dat we allemaal verlangend uitzien naar een nieuw jaar waarin we weer meer mogen en kunnen, en waarin elkaar ontmoeten weer een vanzelfsprekendheid wordt.

We wensen u een Zalig Kerstmis. Juist in deze bizarre tijd hebben we hoop en zien we uit naar het Licht dat meer dan 2000 jaar geleden in de wereld is gekomen en ons ook deze Kerst bemoedigt.

Vanwege de Corona-beperkingen zijn er dit jaar op 24, 25 en 26 december geen publieke vieringen in onze parochie. Dit besluit is genomen met pijn in het hart. Gelukkig kunt u de vieringen wel online meevieren. Zie de berichtgeving elders in deze nieuwsbrief.
We hopen u weer te mogen ontmoeten in het nieuwe jaar!

Gelukkig nieuwjaar!
Vieringen met kerst

Zoals vorige week en ook hierboven vermeld is, zijn er in onze parochie op Kerstavond en 1e en 2e Kerstdag geen publieke vieringen.

We hebben gekeken naar de mogelijkheden om de vieringen online te volgen. We hebben mensen bereid gevonden om ons hierbij te helpen en te ondersteunen, qua kennis en apparatuur. Bedankt!!
De vieringen op: 
  • Kerstavond (20.30 Muzikaal intro, 21.00u Eucharistieviering met Pastoraal team vanuit OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek),
 
  • 1e Kerstdag (9.30u Eucharistieviering met Pastoraal team vanuit OLV ten Hemelopneming  Prinsenbeek) en
 
  • 2e Kerstdag
    (9.30u Eucharistieviering Gilbert Razon en Han Geppaart vanuit OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek)  

zijn via live stream op You tube te volgen!

Ook het JKP heeft een eigentijdse woord en communieviering gemaakt, welke te volgen is vanaf
24 december 19.00uur, via onze website.

Klik hier voor de link naar onze website.
Hier kunt u de links vinden naar de betreffende You tube kanalen.
Ook kunt u het liturgieboekje van de betreffende viering downloaden, zodat u thuis mee kunt vieren èn zingen!
Kerstwens Bisdom Breda
Voor de vieringen vanaf 27 december blijft het onderstaande gelden:
 
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Of via het lokaal secretariaat in Princenhage en Effen.
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

Op onze website vindt u de laatste berichten rond de maatregelen m.b.t. Corona.
Videoboodschap Nederlandse bisschoppen: Vier Kerstmis!
www.vierkerstmis.nl
Website parochie H. Maria Magdalena
Website rk kerk
Website bisdom breda
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp