Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel 
Editie 16 december 2020

Mededeling van bestuur en pastoraal team 
 
Geen vieringen met Kerst
 
Met pijn in het hart: geen publieke vieringen op 24, 25 en 26 december

Op 14 december heeft premier Rutte in een indringende toespraak een lockdown afgekondigd om het Coronavirus in te dammen. Deze toespraak heeft ons allen diep geraakt. Naar aanleiding hiervan heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie op 15 december besloten dat op Kerstavond geen publieke vieringen in Rooms-Katholieke kerken zullen plaatsvinden (bisdomvanbreda.nl en rkkerk.nl). De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.
 
Omdat in onze parochie niet alleen de vieringen op Kerstavond, maar ook op 1e en 2e Kerstdag door veel mensen worden bezocht hetgeen de nodige reisbewegingen met zich meebrengt, heeft het pastoraal team en het bestuur van de parochie H. Maria Magdalena besloten om dit jaar geen publieke vieringen te houden op 24, 25 en 26 december.

Dit besluit is genomen met pijn in het hart. We begrijpen dat we vele parochianen moeten teleurstellen. Maar hoewel het ons pijn doet, de strijd tegen het coronavirus is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn solidair met allen die lijden onder de pandemie en haar gevolgen. Tegelijk hebben we ook hoop en mogen we uitzien naar het Licht dat meer dan 2000 jaar geleden in de wereld is gekomen en ons ook deze Kerst bemoedigt.
 
Wij hopen en vertrouwen op uw begrip voor deze moeilijke beslissing.
 
Gelukkig kunt u de vieringen op Kerstavond en op 1e Kerstdag wel via een livestream volgen via onze website (www.parochiemariamagdalena.nl)
 
Voor de vieringen vanaf 27 december 2020 en de andere weekend vieringen verwijzen wij u naar het rooster op de website.

 
Voor deze vieringen blijft het onderstaande gelden:
 
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Of via het lokaal secretariaat in Princenhage en Effen.
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

Op onze website vindt u de laatste berichten rond de maatregelen m.b.t. Corona.

 
Kanselbericht: Afscheid van Ben Hendriksen.

In het weekend van 13 december is er een kanselbericht afgekondigd tijdens de vieringen in de kerken van onze parochie. Lees verder =>
Kerstmis in het teken van ‘In het licht’
Kerstmis is een periode van saamhorigheid. Maar zoals we allemaal weten zien de feestdagen er dit jaar anders uit.
lees verder =>
Op 27 november is de website Vierkerstmis.nl gelanceerd door de bisschoppen om alle gelovigen van harte uit te nodigen kerstmis te vieren.
Martinuspakketten actie 2020


Evenals voorgaande jaren was ook deze jubileumactie een succes! We hebben dit jaar met de feestdagen in het vooruitzicht weer veel mensen en gezinnen blij kunnen maken.
Hartelijk dank aan de supermarkten Albert Heijn en Jumbo, de sponsoren en al degenen die een bijdrage hebben geleverd!
 
Werkgroep Martinus pakketten actie, H. Maria Magdalenaparochie

 
Princenhage 12 december 2020 PHMM
zegening kerststal door pastor Han Geppaart
De knikkende kerstengel
Website parochie H. Maria Magdalena
Website rk kerk
Website bisdom breda
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp