Copy

Nieuwsbrief
3 Oktober 2020


LIEVE HEMEL
Kerk OLV ten Hemelopneming
Mariakapel
Aangescherpte maatregelen ivm coronavirus

Maandagavond 28 september was er een landelijke persconferentie omtrent nieuwe maatregelen rond het Coronavirus. 
Naar aanleiding van deze conferentie is er vanuit het bisdom een schrijven gegaan naar alle parochies.(zie onze website voor een samenvatting)

Naar aanleiding van bovenstaande is er overleg geweest tussen PT en bestuur. 
Wat houdt dit in voor onze parochie?
Veel is onzeker en zal ook de komende tijd nog onzeker blijven.

Vieringen
Voor de vieringen (zoals bijv. Allerzielen, Kerst) houdt dit in dat we behalve een plan A ook een plan B (en misschien wel een plan C) moeten maken. De pastores gaan hier mee aan de slag.
 

Volkszang, koren
Wat te doen met de koren en het zingen tijdens de vieringen? Wat kan en mag is misschien niet altijd wenselijk. We wachten op wat er is besproken in de vergadering van de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie.
 
Secretariaat (Prinsenbeek)
Hier werken meerdere mensen in een toch wel relatief kleine ruimte.
En momenteel wordt er nog veel gelopen en binnengelopen omdat er nog vele zaken afgehandeld moeten worden die te maken hebben met de verhuizing.
Daarom is het volgende afgesproken:
- Men wordt verzocht niet bij het secretariaat naar binnen te lopen maar bij de deur te wachten.
- Ook bij de ingang van het secretariaat staat een hoestscherm voor de veiligheid van een ieder.

- In afwachting van de nadere uitwerking adviseren we iedereen om in de parochiecentra een mondkapje te dragen. Dit mondkapje kan worden afgezet wanneer men op de werkplek zit of tijdens een overleg e.d. 
- Verder is het advies om met zo weinig mogelijk mensen tegelijk aanwezig te zijn in een kleine ruimte (vergaderingen alleen indien echt noodzakelijk en met inachtneming van 1,5 m) en daarnaast goed te ventileren.

Wijzigingen zijn mogelijk mochten de maatregelen weer aangescherpt worden. Het wachten is verder op nadere richtlijnen vanuit het Bisdom.

Ingezonden...

Dankbaarheid

 
Met heel veel dankbaarheid kijk ik terug op de eucharistieviering van zondag 27 september in Prinsenbeek waarin ik als neomist mocht voorgaan. Een beetje nerveus was ik wel; het was alweer even geleden dat ik in de kerk in Prinsenbeek was geweest, er was net een verbouwing achter de rug en hoe gaat het met alle coronabeperkingen, etc. Maar die nervositeit verdween onmiddellijk toen ik de kerk binnenstapte en de ontvangst allerhartelijkst was. Veel bekende gezichten, ook wat nieuwe. Kapelaan Jochem van Velthoven, een studievriend van Bovendonk, en pastoraal werker Han Geppaart stonden bij mij aan het altaar, dus ik was in goede handen.

Het was bijzonder om te kunnen vieren in de kerk waar je zelf gedoopt bent en die een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn geloofsleven en waar het zaadje is geplant voor mijn roeping tot het priesterschap. Aan het eind van de viering stond mij nog een verrassing te wachten: ik kreeg een mand met tientallen kaarten erin aangeboden met veel mooie en goede wensen. Een prachtig gebaar, heel veel dank daarvoor. Het maakte goed dat we elkaar door de coronabeperkingen niet persoonlijk konden ontmoeten na afloop van de viering.
Heel veel dank ben ik ook verschuldigd aan de parochiekerncommissie van Prinsenbeek, het bestuur van de parochie van de H. Maria Magdalena en het pastoraal team voor het mogelijk maken van deze bijzondere viering. En uiteraard aan alle mensen die eraan meegewerkt hebben. Hartelijk dank en ik kom graag nog eens terug.
 
p. Michael-Dominique Magielse o.p.

 
Terugkijktip:

webinars 'Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit' van het Sint Franciscuscentrum.
De tweede avond was, heel actueel, gewijd aan Carlo Acutis,
een 15 jarige whizzkid, gestorven aan leukemie in 2006. Binnenkort zal hij zalig worden verklaard.
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u ook een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp